Czytelnia

Współpraca Sensusmed z AGH

Studenci AGH mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych. Punkt konsultacyjny, prowadzony poza terenem AGH jest wsparciem w sytuacjach kryzysowych dla osób potrzebujących pomocy w rozwoju psychicznym. Studenci mogą zgłosić się na konsultację zawsze, kiedy ich zdaniem rozmowa z psychologiem mogłaby okazać się pomocna, a w szczególności, gdy: przeżywają trudności natury osobistej, mają złe samopoczucie i podejrzewają, że ten stan może się pogłębić; mają problemy […]

Skuteczność Mikropolaryzacji mózgu (tDCS) w leczeniu depresji.

Czym jest depresja ? Depresja jest jedną z najczęściej występujących chorób na świecie. Szacuje się, że cierpi na nią ok. 350 mln ludzi. W Polsce liczba ta przekracza aż 1,5 mln. Głównymi objawami depresji są uporczywy niski poziom nastroju, anhedonia (tj. brak lub utrata zdolności odczuwania przyjemności), zaburzenia snu, spowolnienie psychoruchowe, zmiany wagi, zaburzenia libido oraz negatywne myśli, które wahają się od pesymizmu […]

Psychoterapia psychodynamiczna

Na czym polega terapia w podejściu psychodynamicznym? Psychoterapia psychodynamiczna toczy się w oparciu o relacje między pacjentem a terapeutą polegającą na dialogu  terapeutycznym. Dialog ten ma na celu pomóc pacjentowi w uzyskaniu wglądu odnośnie przyczyn jego zaburzeń, mechanizmów funkcjonowania i spostrzegania świata zewnętrznego jak i samego siebie oraz przepracowanie tego co trudne i nieadaptacyjne. Podejście psychodynamiczne szczególnie zwraca uwagę na relację terapeutyczną jako na ważne narzędzie zmiany, gdyż to właśnie […]