O ośrodku

Nasz zespół wyróżnia łączenie wiedzy naukowej z doświadczeniem klinicznym. Lata pracy na stanowisku pracowników naukowych, udział w konferencjach i kongresach naukowych, publikowanie artykułów i monografii książkowych, popularyzowanie wiedzy z zakresu psychologii, psychoterapii oraz neurotechnologii. Wykorzystujemy najwyższej jakości sprzęt badawczy oraz oferujemy pomoc w najtrudniejszych problemach dzięki unikatowym metodom interwencji.

Nasi specjaliści kończyli specjalistyczne, akredytowane szkolenia zarówno w kraju jak i za granicą oraz ciągle podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, konferencjach czy pracy naukowo-badawczej, a także poddając swoją pracę regularnej superwizji.

dr Natalia Mirska-Tomasz

Jestem psychologiem i psychoterapeutą z wieloletnim doświadczeniem w praktyce psychologicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie na oddziale psychiatrii sądowej, w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno–Konsultacyjnym  oraz Fundacji  Chorych na SM im. Bł. Anieli Salawy. Zawodowo jestem związana również z Wydziałem Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, gdzie pracuję jako wykładowca –  łączenie nauki z praktyką pozwala mi z jednej strony weryfikować teorię, a z drugiej poszukiwać i wdrażać coraz to lepsze rozwiązania oparte o rzetelne badania naukowe. Moją wielką pasją jest również neuropsychologia i aktywnie działam na rzecz popularyzacji neurotechnologii w praktyce klinicznej. Jestem laureatką takich nagród jak Virtuti Medicinali (2011) oraz Copernicus Prize (2012) przyznanych przez Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne.

Oferuję profesjonalną pomoc zarówno dla dorosłych jak i młodzieży oraz bezpieczne pole do rozmów o wszelkich problemach, z którymi możemy się razem zmierzyć. Terapię prowadzę w oparciu o podejście psychodynamiczne. Zapraszam do rozmowy w atmosferze poufności i dyskrecji.

rezerwuj termin

dr Magdalena Pawłowska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą kierującym się w swojej pracy założeniami nurtu psychodynamicznego.
Posiadam 10 – letnie doświadczenie zawodowe w pracy z parami i małżeństwami oraz z pacjentem indywidualnym.
Ukończyłam jednolite pięcioletnie studia magisterskie z psychologii na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim (specjalność: psychologia kliniczna i psychologia sądowa) oraz czteroletnie studia doktoranckie z psychologii w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym UJ. Umiejętności terapeutyczne doskonaliłam na czteroletnim podyplomowym szkoleniu z zakresu psychoterapii w rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Natomiast umiejętności w zakresie posługiwania się metodą hipnozy analitycznej w pracy terapeutycznej zdobyłam w trakcie 2 lat szkolenia od specjalistów skupionych w Polskim Towarzystwie Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą. Wśród nich znajdują się superwizorzy psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, psychoterapeuci i psychologowie ze specjalizacją kliniczną.Zrealizowałam także kursy z zakresu seksuologii w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Zakładzie Seksuologii Medycznej i Psychoterapii w Warszawie.
Od roku 2010 pracuję jako wykładowca na Wydziale Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza – Modrzewskiego.Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach (z zakresu psychoterapii i seksuologii), konferencjach naukowych oraz psychoterapeutycznych. Swoją pracę zawodową poddaję regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora. W celu adekwatnego i skutecznego reagowania na problemy, które mogą zaistnieć w relacji terapeuta – pacjent, a także mając na uwadze rozwój własnej osobowości umożliwiający pracę z pacjentem ukończyłam 5 – lat własnej psychoterapii szkoleniowej w paradygmacie psychodynamicznym. Posiadam uprawnienia do prowadzenia psychoterapii w ramach tej modalności. Ponadto jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości oraz Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą. Pracuję w oparciu o standardy kodeksu etycznego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz kodeksu etycznego Międzynarodowego Towarzystwa Hipnozy.
rezerwuj termin

Beata Bliżanowska-Piersiak

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam Psychologię Stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych w oparciu o podejście psychodynamiczne. Specjalizuje się w pracy z osobami z zaburzeniami osobowości min. zaburzenia narcystyczne, borderline. Zajmuję się również pomocą osobom z zaburzeniami nerwicowymi, depresyjnymi, trudnościami w relacjach i innymi trudnościami życiowymi.

Doświadczenie min. zdobywałam w oddziale ogólno psychiatrycznym Szpitala im. J.Babińskiego oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego „Pro Vita” w Krakowie,Fundacji Falochron, Środowiskowym Domu Samopomocy, Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Centrum Psychoterapii Berggasse 19 w Krakowie.

rezerwuj termin

Magdalena Gonera

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam 5-letnie studia na kierunku Psychologia Stosowana na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Umiejętności psychoterapeutyczne zdobyłam w rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne całościowym szkoleniu z psychoterapii systemowej organizowanym przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie. Swoje pierwsze doświadczenia w pracy z pacjentem zdobywałam już jako studentka, na licznych stażach w poradniach psychologicznych. Doświadczenie zawodowe zdobyłam w Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ „Śródmieście” w Krakowie.  Swoją pracę poddaję regularnej superrewizji u certyfikowanego superwizora.

W swojej pracy z rodzinami oraz parami opieram się na założeniach psychoterapii systemowej, która ujmuje rodzinę jako system dynamicznie połączonych elementów, które wzajemnie na siebie wpływają. Psychoterapeuta pracuje z tym systemem jako całością i każdego z jego członków czyni współodpowiedzialnym za zgłaszane trudności.

rezerwuj termin

Monika Gzyl

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także psychoterapeutką w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego, organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W trakcie studiów ukończyłam ścieżkę psychologii klinicznej. Od 2013 roku szkolę się także na psychoanalityka w Krakowskim Kole Psychoanalizy NLS, którego jestem członkiem od 2017 roku.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas staży w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie, Krakowskim Instytucie Psychoterapii, szkoląc się w prowadzeniu terapii indywidualnej, rodzinnej oraz grupowej, a także pracując w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym z osobami chorymi somatycznie.

Doświadczenie w psychoterapii indywidualnej zdobywam pracując w Poradni Psychoterapii Dzieci i Młodzieży oraz w Ośrodku Poradnictwa i Terapii Rodzin prowadzonych przez Stowarzyszenie Dobrej Nadziei.

Głównym obszarem moich zainteresowań jest psychoterapia psychoanalityczna i psychodynamiczna, pozwalająca na refleksję oraz głębsze zrozumienie własnych trudności. Wykorzystuję także systemowe myślenie o kontekście rodzinnym. Podejście to pozwala mi pracować z osobami zmagającymi się przede wszystkim z różnymi problemami życiowymi związanymi ze stresem, problemami okresu dorastania, trudnościami w relacjach międzyludzkich, stanach lękowych, depresyjnych, nerwicowych, psychosomatycznych, a także z osobami z zaburzeniami o charakterze psychotycznym.

W kontakcie z drugą osobą staram się przede wszystkim stworzyć jej możliwość swobodnego mówienia o swoim doświadczeniu, co sprzyja zmniejszaniu jej trudności i cierpienia. Każdą osobę traktuję z pełnym szacunkiem, zapewniając poufność i dyskrecję. Swoją pracę terapeutyczną poddaję także regularnej superwizji u osób z wieloletnim doświadczeniem.

Prowadzę psychoterapię zarówno z osobami dorosłymi jak i z młodzieżą (od 14 roku życia), a także z dziećmi.

rezerwuj termin

Emila Prochownik

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego i psychoterapeutką w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, organizowane przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Specjalistycznego Szpitala im. J. Babińskiego w Krakowie. Od 2015 roku zdobywam wiedzę i umiejętności w Krakowskim Kole Psychoanalizy NLS. Jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Staże odbywałam na oddziałach Specjalistycznego Szpitala im. J. Babińskiego w Krakowie. Doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej zdobywałam Klinice Krakowskiej, prowadząc psychoterapię dzieci i młodzieży, a także w Ambulatorium Terapii Rodzin w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, będąc obserwatorem sesji rodzinnych. Pracowałam również jako psycholog dziecięcy w przedszkolu.
Na co dzień pracuję również w Centrum Medycznym Maszachaba, gdzie prowadzę psychoterapię osób dorosłych, oraz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej dla Dziewcząt, w której udzielam wsparcia młodzieży i ich rodzicom.
Psychoterapię prowadzę w nurcie psychoanalitycznym i psychodynamicznym. Uważam, że filarem zawodu terapeuty jest uszanowanie indywidualności jednostki oraz praca w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia, oraz zgodnie z zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa.
Pracuję z osobami dorosłymi, z młodzieżą oraz z dziećmi. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

rezerwuj termin

Kamil Perończyk

Psycholog specjalizujący się w ludzkiej seksualności. W praktyce zajmuje się problemami szeroko pojętego zdrowia psychicznego i seksualnego kierując się zasadami etyki poradnictwa psychologiczno-seksuologicznego. Prowadzi psychoedukację, poradnictwo oraz terapie indywidualne, partnerskie i małżeńskie.
Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Stażysta w Centrum Terapii Lew-Starowicz w Warszawie, uczeń Szkoły Terapii Seksualnej. Rozwój ten jest skierowany w kliniczną stronę ludzkiej seksualności i deficytów w obszarach życia seksualnego. Absolwent Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, obecnie jest w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
Czerpię wiedzę i pozytywne podejście oparte na zasobach i potencjale seksualnym danego układu (związku, relacji) ze szkoły Sex CoachU- World Association of Sex Coaches and Sex Coach Univeristy, w trakcie certyfikacji SexCoacha.

rezerwuj termin

Witold Tomasz

Psycholog (specjalność kliniczno-sądowa), certyfikowany neuroterapeuta z zakresu mikropolaryzacji mózgu tDCS, certyfikowany trener Biofeedback EEG i GSR w zastosowaniach klinicznych oraz psychoterapeuta w trakcie 4-letniegoszkolenia w zakresie psychoterapii psychodynamicznej rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.  W swojej praktyce zajmuję się  psychoterapią  dorosłych,  młodzieży i  z powodzeniem wykorzystuję terapie tDCS u osób cierpiących na depresje, zaburzenia lękowe oraz w terapii dzieci i dorosłych ze spectrum Autyzmu,  ADHD, a także u pacjentów z problemami  funkcji poznawczych (koncentracja, uwaga, pamięć) różnego pochodzenia (np. powstałych w wyniku urazów czaszkowo-mózgowych).

Pracuję także jako psychoterapeuta, zajmując się pomocą pacjentom w radzeniu sobie z chorobą, trudnościami życiowymi, zaburzeniami depresyjnymi i nerwicowymi. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje, biorąc udział w warsztatach, seminariach dydaktycznych, szkoleniach oraz konferencjach poświęconych problematyce zdrowia psychicznego i wykorzystania nowych neurotechnologii w pomocy pacjentom w walce z chorobą. Oferuję również wsparcie dla sportowców z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć z dziedziny neuronauk, np. w celu podniesienia gotowości startowej, poprawy funkcjonowania psychofizycznego.

W celu rezerwacji i ustalenia terminu na Mikropolaryzacje Mózgu prosimy o kontakt telefoniczny:

504 288 040

Rejestracja telefoniczna w godzinach :
08.00-21.00 od Poniedziałku do Piątku,
10.00-16.00 Sobota i Niedziela.

rezerwuj termin

Małgorzata Piętoń

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Swoją wiedzę zdobywałam w trakcie studiów na kierunku psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Aktualnie jestem w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (w trakcie IV roku). Regularnie uczestniczę w specjalistycznych kursach i szkoleniach.  Doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej zdobywałam m.in. w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego UJ, Stowarzyszeniu „Środowisko i My” oraz Szpitalu Specjalistycznym im. dr J. Babińskiego.

Na co dzień pracuję w  LOBUS Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, gdzie zajmuję się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży. Prowadzę psychoterapię w nurcie psychodynamicznym. Moja oferta skierowana jest do dzieci oraz młodzieży. Rodzicom udzielam wsparcia w ramach konsultacji psychologicznych i spotkań psychoedukacyjnych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Pracuję zgodnie z zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa. Jestem osobą otwartą i zaangażowaną.

rezerwuj termin

Anna Majchrzak-Kordylewska

Psycholog, psychoterapeuta, trener kompetencji społecznych. Ukończyłam studia magisterskie w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie – placówki rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jestem także absolwentką Podyplomowego Studium Pedagogicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Szkoły Trenerów Kompetencji Społecznych Meritum w Katowicach, gdzie uzyskałam Certyfikat Jakości Prowadzonych Szkoleń na poziomie odpowiadającym 5 EQF – European Qualification Framework. Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe zarówno w pracy terapeutycznej jak i diagnostycznej oraz doradczo – szkoleniowej. Kompetencje zawodowe rozwijam poprzez systematyczną superwizję swojej pracy oraz udział w szkoleniach i konferencjach naukowych. Pracuje psychoterapeutycznie w paradygmacie systemowym.

Psychoterapia w ujęciu systemowym opiera się na analizie procesów i przemian zachodzących pomiędzy klientem a jego środowiskiem. Terapeuta stara się widzieć swojego klienta w sieci wzajemnych oddziaływań z osobami z najbliższego otoczenia. Celem terapii jest szeroko pojęta zmiana w funkcjonowaniu jednostki lub systemu. Główne obszary zastosowania terapii systemowej, to: terapia rodzin, terapia małżeńska/terapia par, kryzysy związane z fazą cyklu życia rodziny, kryzysy związane z rozpadem rodziny, problematyka rodzin rekonstruowanych.

Sesje psychoterapii systemowej odbywają się co 2 lub 3 tygodnie. Czas trwania spotkania to 60 min. w terapii par; 70 min w terapii rodzinnej.

rezerwuj termin

Damian Służałek

Jestem Psychologiem, certyfikowanym Psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego. Ukończyłem Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie. Pracuję w zawodzie od 10 lat. Obecnie prowadzę psychoterapię w Szpitalu im. Babińskiego w Krakowie i w Poradniach Zdrowia Psychicznego w Krakowie i Wieliczce. Zajmuję się głównie zaburzeniami osobowości u osób dorosłych i nastolatków od 15 r. ż.

rezerwuj termin

Karolina Półrola

Jestem psychologiem i dyplomowaną psychoterapeutką. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Psychologia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim
Centrum Psychodynamicznym. Szkolenie jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Pracuję z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi. Prowadzę terapie par i małżeństw, psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych, a także psychoterapię i zajęcia wspierające dla dzieci od 6 r.ż. oraz młodzieży. Bliska jest mi również praca z młodymi
osobami, studentami, wchodzącymi w dorosłe życie.

Pomagam parom radzić sobie w sytuacjach kryzysów w związku czy niemożności doczekania się dziecka. Wspieram w nauce skutecznej komunikacji w związku oraz w procesie pogłębiania wzajemnych więzi.

W przypadku psychoterapii indywidualnej pomagam radzić sobie w trudnych, kryzysowych sytuacjach życiowych. Wspieram w przezwyciężaniu problemów emocjonalnych, adaptacyjnych, niskiego poczucia własnej wartości, nieśmiałości. Pracuję również z osobami zmagającymi się z nadmiernym stresem, a także z zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami osobowości oraz obniżonym nastrojem, depresją.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam, pracując jako psychoterapeutka w Ośrodku Poradnictwa i Terapii Rodzin, Poradni Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Krakowie, jak również jako psycholog w Szkole Podstawowej nr 14 w Warszawie. Doświadczenia
psychoterapeutyczne miałam okazję pogłębiać w Klinice Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Krakowskim Instytucie Psychoterapii. Obecnie pracuję także w Ośrodku Adopcyjnym Stowarzyszenia „Pro Familia”.

Kwestie dotyczące ludzkiej natury i emocjonalności interesowały mnie od zawsze. Z tego powodu wybrałam swoją ścieżkę zawodową. Za cel stawiam sobie zrozumienie drugiego człowieka, pomoc w rozwiązywaniu problemów natury emocjonalnej. Towarzyszę w
przezwyciężaniu trudności życiowych oraz w drodze do wewnętrznej zmiany. W trosce o jak najlepszą opiekę psychoterapeutyczną swoją pracę poddaję superwizji. Stale podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w konferencjach oraz warsztatach
terapeutycznych. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Zapewniam dyskrecję oraz poufność.

rezerwuj termin

dr hab. Joanna Trzópek

Od kilkunastu lat jestem pracownikiem naukowym Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2001 roku uzyskałam stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii; zajmowałam się wówczas głównie problematyką woli i jej wpływem na działanie, w tym także zagadnieniami związanymi z zakresem osobistej wolności. W 2014 roku obroniłam rozprawę habilitacyjną dotyczącą podmiotowości człowieka. Szczególnie interesował mnie człowiek  jako osoba, a więc ktoś obdarzony wolnością i odpowiedzialnością, zajmujący różne postawy wobec własnej rzeczywistości,  otwarty na zmiany i możliwość kształtowania samego siebie. Tu istotne znaczenie mają także sytuacje trudne oraz próby poradzenia sobie z nimi. Mam na koncie zarówno publikacje książkowe, jak i liczne artykuły dotyczące wspomnianych wyżej zagadnień. Mam też przekonanie, że obu tych sfer działalności – naukowej i praktycznej – nie da się rozdzielić i że owocne podejście do psychoterapii musi mocno opierać się na współdziałaniu ich obu. Oprócz pracy naukowej zajmowałam się również psychoterapią.

Uczestniczyłam w trzyletnim szkoleniu psychoterapeutycznym w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej (obecnie Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej). Brałam też udział w kilkumiesięcznym stażu na Oddziale Schizofrenii w Szpitalu Psychiatrycznym na ul. Kopernika w Krakowie. Odbyłam własną instruktażową trzyletnią psychoterapię grupową (dwa lata w nurcie psychodynamicznym, oraz 1 rok psychoterapii krótkoterminowej). Brałam także udział w dwuletniej indywidualnej psychoterapii psychodynamicznej. Ponadto przez kilka lat prowadziłam zajęcia dla szkolących się terapeutów w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi.

Oferuję pomoc w  następującym zakresie::

– konsultacje psychologiczne związane z aktualnie trudną sytuacją życiową

– problemy emocjonalne

– problemy egzystencjalne i kryzysy wartości

– trudności w radzeniu sobie ze stresem

– trudności/zaburzenia osobowościowe

– zaburzenia zachowania

Najbliższe w psychoterapii jest dla mnie podejście psychodynamiczne, stosuję jednak także podejście integratywne, wykorzystujące elementy różnych nurtów psychoterapeutycznych, w zależności od problematyki zgłaszanej przez klienta oraz od jego indywidualnych predyspozycji i potrzeb.

rezerwuj termin