O ośrodku

Nasz zespół wyróżnia łączenie wiedzy naukowej z doświadczeniem klinicznym. Lata pracy na stanowisku pracowników naukowych, udział w konferencjach i kongresach naukowych, publikowanie artykułów i monografii książkowych, popularyzowanie wiedzy z zakresu psychologii, psychoterapii oraz neurotechnologii. Wykorzystujemy najwyższej jakości sprzęt badawczy oraz oferujemy pomoc w najtrudniejszych problemach dzięki unikatowym metodom interwencji.

Nasi specjaliści kończyli specjalistyczne, akredytowane szkolenia zarówno w kraju jak i za granicą oraz ciągle podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, konferencjach czy pracy naukowo-badawczej, a także poddając swoją pracę regularnej superwizji.

Beata Bliżanowska-Piersiak

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam Psychologię Stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych w oparciu o podejście psychodynamiczne. Specjalizuje się w pracy z osobami z zaburzeniami osobowości min. zaburzenia narcystyczne, borderline. Zajmuję się również pomocą osobom z zaburzeniami nerwicowymi, depresyjnymi, trudnościami w relacjach i innymi trudnościami życiowymi.

Doświadczenie min. zdobywałam w oddziale ogólno psychiatrycznym Szpitala im. J.Babińskiego oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego „Pro Vita” w Krakowie,Fundacji Falochron, Środowiskowym Domu Samopomocy, Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Centrum Psychoterapii Berggasse 19 w Krakowie.

rezerwuj termin

Damian Służałek

Jestem Psychologiem, certyfikowanym Psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego. Ukończyłem Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie. Pracuję w zawodzie od 10 lat. Obecnie prowadzę psychoterapię w Szpitalu im. Babińskiego w Krakowie i w Poradniach Zdrowia Psychicznego w Krakowie i Wieliczce. Zajmuję się głównie zaburzeniami osobowości u osób dorosłych i nastolatków od 15 r. ż.

rezerwuj termin

Agnieszka Nowak

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Pracuję z dziećmi (również małymi, które nie ukończyły sześciu lat), młodzieżą i dorosłymi. Ukończyłam studia psychologiczne na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ (ścieżka specjalizacyjna: pomoc psychologiczna i zaburzenia zachowania). Obecnie realizuję całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (ukończony  III rok), które jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jestem ponadto absolwentką Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii.

Praktyki zawodowe realizowałam w Szpitalu Uniwersyteckim i w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam już podczas studiów, pracując środowiskowo z dorosłymi osobami chorującymi psychicznie (Fundacja im. bł. Anieli Salawy) i z dziećmi niepełnosprawnymi i ich rodzinami (Polski Czerwony Krzyż). Mam kilkuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa szkolnego. Obecnie pracuję w Punkcie Interwencji Kryzysowej i w Poradni Zdrowia Psychicznego. Oferuję pomoc w zakresie problemów emocjonalnych i zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, a także w zakresie trudności emocjonalnych (również w przebiegu kryzysu), zaburzeń osobowości i zaburzeń nerwicowych osób dorosłych. Udzielam również konsultacji dla rodziców.

Pracuję zgodnie z wytycznymi kodeksu etycznego psychologa i psychoterapeuty psychodynamicznego, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Należę do Stowarzyszenia Psychoterapeutów Dziecięcych im. D. Winnicotta, do Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Psychodynamicznej, a także do Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Psychodynamicznej.

Oferuję prowadzenie psychoterapii w języku angielskim.

rezerwuj termin

dr Natalia Mirska-Tomasz

Jestem psychologiem i psychoterapeutą z wieloletnim doświadczeniem w praktyce psychologicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie na oddziale psychiatrii sądowej, w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno–Konsultacyjnym  oraz Fundacji  Chorych na SM im. Bł. Anieli Salawy. Zawodowo jestem związana również z Wydziałem Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, gdzie pracuję jako wykładowca –  łączenie nauki z praktyką pozwala mi z jednej strony weryfikować teorię, a z drugiej poszukiwać i wdrażać coraz to lepsze rozwiązania oparte o rzetelne badania naukowe. Moją wielką pasją jest również neuropsychologia i aktywnie działam na rzecz popularyzacji neurotechnologii w praktyce klinicznej. Jestem laureatką takich nagród jak Virtuti Medicinali (2011) oraz Copernicus Prize (2012) przyznanych przez Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne.

Oferuję profesjonalną pomoc zarówno dla dorosłych jak i młodzieży oraz bezpieczne pole do rozmów o wszelkich problemach, z którymi możemy się razem zmierzyć. Terapię prowadzę w oparciu o podejście psychodynamiczne. Zapraszam do rozmowy w atmosferze poufności i dyskrecji.

rezerwuj termin

Karolina Półrola

Jestem psychologiem i dyplomowaną psychoterapeutką. Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie na kierunku Psychologia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Szkolenie jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pracuję z osobami dorosłymi, prowadząc spotkania indywidualne. Zajmuję się także  konsultacjami oraz terapią dla par i małżeństw. Prowadzę również psychoterapię i zajęcia wspierające dla dzieci od 6 r.ż. oraz młodzieży.

Za cel stawiam sobie zrozumienie drugiego człowieka, pomoc w rozwiązywaniu problemów natury emocjonalnej, psychicznej. Towarzyszę w przezwyciężaniu trudności życiowych oraz w drodze do wewnętrznej zmiany. Można zgłaszać się także w różnych sytuacjach, gdy konieczna jest pomoc czy wsparcie psychologiczne. Kwestie dotyczące ludzkiej natury i emocjonalności interesowały mnie od zawsze. Z tego powodu wybrałam swoją ścieżkę zawodową.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam, pracując jako psychoterapeutka w Ośrodku Poradnictwa i Terapii Rodzin oraz Poradni Psychoterapii Dzieci i Młodzieży NZOZ prowadzonych przez Stowarzyszenie Dobrej Nadziei w Krakowie, a także jako psycholog w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Warszawie. Doświadczenia psychoterapeutyczne miałam okazję pogłębiać w Klinice Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie – na Oddziale Psychodynamicznym dla osób dorosłych oraz na Stacjonarnym Oddziale Dzieci i Młodzieży, jak również w Krakowskim Instytucie Psychoterapii. Obecnie pracuję w Ośrodku Adopcyjnym  Stowarzyszenia „Pro Familia” w Krakowie.

W trosce o jak najlepszą opiekę psychoterapeutyczną swoją pracę poddaję superwizji. Stale podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w konferencjach, sympozjach oraz warsztatach terapeutycznych. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.  Zapewniam dyskrecję oraz poufność.

rezerwuj termin

Monika Gzyl

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także psychoterapeutką w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego, organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W trakcie studiów ukończyłam ścieżkę psychologii klinicznej. Od 2013 roku szkolę się także na psychoanalityka w Krakowskim Kole Psychoanalizy NLS, którego jestem członkiem od 2017 roku.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas staży w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie, Krakowskim Instytucie Psychoterapii, szkoląc się w prowadzeniu terapii indywidualnej, rodzinnej oraz grupowej, a także pracując w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym z osobami chorymi somatycznie.

Doświadczenie w psychoterapii indywidualnej zdobywam pracując w Poradni Psychoterapii Dzieci i Młodzieży oraz w Ośrodku Poradnictwa i Terapii Rodzin prowadzonych przez Stowarzyszenie Dobrej Nadziei.

Głównym obszarem moich zainteresowań jest psychoterapia psychoanalityczna i psychodynamiczna, pozwalająca na refleksję oraz głębsze zrozumienie własnych trudności. Wykorzystuję także systemowe myślenie o kontekście rodzinnym. Podejście to pozwala mi pracować z osobami zmagającymi się przede wszystkim z różnymi problemami życiowymi związanymi ze stresem, problemami okresu dorastania, trudnościami w relacjach międzyludzkich, stanach lękowych, depresyjnych, nerwicowych, psychosomatycznych, a także z osobami z zaburzeniami o charakterze psychotycznym.

W kontakcie z drugą osobą staram się przede wszystkim stworzyć jej możliwość swobodnego mówienia o swoim doświadczeniu, co sprzyja zmniejszaniu jej trudności i cierpienia. Każdą osobę traktuję z pełnym szacunkiem, zapewniając poufność i dyskrecję. Swoją pracę terapeutyczną poddaję także regularnej superwizji u osób z wieloletnim doświadczeniem.

Prowadzę psychoterapię zarówno z osobami dorosłymi jak i z młodzieżą (od 14 roku życia), a także z dziećmi.

rezerwuj termin

Magdalena Gonera

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam 5-letnie studia na kierunku Psychologia Stosowana na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Umiejętności psychoterapeutyczne zdobyłam w rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne całościowym szkoleniu z psychoterapii systemowej organizowanym przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie. Swoje pierwsze doświadczenia w pracy z pacjentem zdobywałam już jako studentka, na licznych stażach w poradniach psychologicznych. Doświadczenie zawodowe zdobyłam w Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ „Śródmieście” w Krakowie.  Swoją pracę poddaję regularnej superrewizji u certyfikowanego superwizora.

W swojej pracy z rodzinami oraz parami opieram się na założeniach psychoterapii systemowej, która ujmuje rodzinę jako system dynamicznie połączonych elementów, które wzajemnie na siebie wpływają. Psychoterapeuta pracuje z tym systemem jako całością i każdego z jego członków czyni współodpowiedzialnym za zgłaszane trudności.

rezerwuj termin

Anna Majchrzak-Kordylewska

Psycholog, psychoterapeuta, trener kompetencji społecznych. Ukończyłam studia magisterskie w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie – placówki rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jestem także absolwentką Podyplomowego Studium Pedagogicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Szkoły Trenerów Kompetencji Społecznych Meritum w Katowicach, gdzie uzyskałam Certyfikat Jakości Prowadzonych Szkoleń na poziomie odpowiadającym 5 EQF – European Qualification Framework. Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe zarówno w pracy terapeutycznej jak i diagnostycznej oraz doradczo – szkoleniowej. Kompetencje zawodowe rozwijam poprzez systematyczną superwizję swojej pracy oraz udział w szkoleniach i konferencjach naukowych. Pracuje psychoterapeutycznie w paradygmacie systemowym.

Psychoterapia w ujęciu systemowym opiera się na analizie procesów i przemian zachodzących pomiędzy klientem a jego środowiskiem. Terapeuta stara się widzieć swojego klienta w sieci wzajemnych oddziaływań z osobami z najbliższego otoczenia. Celem terapii jest szeroko pojęta zmiana w funkcjonowaniu jednostki lub systemu. Główne obszary zastosowania terapii systemowej, to: terapia rodzin, terapia małżeńska/terapia par, kryzysy związane z fazą cyklu życia rodziny, kryzysy związane z rozpadem rodziny, problematyka rodzin rekonstruowanych.

Sesje psychoterapii systemowej odbywają się co 2 lub 3 tygodnie. Czas trwania spotkania to 60 min. w terapii par; 70 min w terapii rodzinnej.

rezerwuj termin

Magdalena Pawłowska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą kierującym się w swojej pracy założeniami nurtu psychodynamicznego oraz wykładowcą akademickim. Posiadam 8 – letnie doświadczenie zawodowe w pracy z parami i pacjentem indywidualnym. Ukończyłam jednolite pięcioletnie studia magisterskie z psychologii stosowanej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim (specjalność: psychologia kliniczna i psychologia sądowa). Umiejętności terapeutyczne doskonaliłam na czteroletnim podyplomowym szkoleniu z zakresu psychoterapii w rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Umiejętności w zakresie posługiwania się metodą hipnozy analitycznej w pracy terapeutycznej zdobyłam od specjalistów skupionych w Polskim Towarzystwie Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą. Wśród nich znajdują się superwizorzy psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, psychoterapeuci i psychologowie ze specjalizacją kliniczną. Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach (z zakresu psychoterapii i seksuologii), konferencjach naukowych oraz psychoterapeutycznych. Swoją pracę zawodową poddaję regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora. W celu adekwatnego i skutecznego reagowania na problemy, które mogą zaistnieć w relacji terapeuta – pacjent, a także mając na uwadze rozwój własnej osobowości umożliwiający pracę z pacjentem ukończyłam 5 – lat własnej psychoterapii szkoleniowej w paradygmacie psychodynamicznym. Posiadam uprawnienia do prowadzenia psychoterapii w ramach tej modalności.

rezerwuj termin

Kamil Perończyk

Psycholog specjalizujący się w ludzkiej seksualności. W praktyce zajmuje się problemami szeroko pojętego zdrowia psychicznego i seksualnego kierując się zasadami etyki poradnictwa psychologiczno-seksuologicznego. Prowadzi psychoedukację, poradnictwo oraz terapie indywidualne, partnerskie i małżeńskie.
Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Stażysta w Centrum Terapii Lew-Starowicz w Warszawie, uczeń Szkoły Terapii Seksualnej. Rozwój ten jest skierowany w kliniczną stronę ludzkiej seksualności i deficytów w obszarach życia seksualnego. Absolwent Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, obecnie jest w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
Czerpię wiedzę i pozytywne podejście oparte na zasobach i potencjale seksualnym danego układu (związku, relacji) ze szkoły Sex CoachU- World Association of Sex Coaches and Sex Coach Univeristy, w trakcie certyfikacji SexCoacha.

rezerwuj termin

Witold Tomasz

Psycholog (specjalność kliniczno-sądowa), certyfikowany neuroterapeuta z zakresu mikropolaryzacji mózgu tDCS, certyfikowany trener Biofeedback EEG i GSR w zastosowaniach klinicznych oraz psychoterapeuta w trakcie 4-letniegoszkolenia w zakresie psychoterapii psychodynamicznej rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.  W swojej praktyce zajmuję się  psychoterapią  dorosłych,  młodzieży i  z powodzeniem wykorzystuję terapie tDCS u osób cierpiących na depresje, zaburzenia lękowe oraz w terapii dzieci i dorosłych ze spectrum Autyzmu,  ADHD, a także u pacjentów z problemami  funkcji poznawczych (koncentracja, uwaga, pamięć) różnego pochodzenia (np. powstałych w wyniku urazów czaszkowo-mózgowych).

Pracuję także jako psychoterapeuta, zajmując się pomocą pacjentom w radzeniu sobie z chorobą, trudnościami życiowymi, zaburzeniami depresyjnymi i nerwicowymi. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje, biorąc udział w warsztatach, seminariach dydaktycznych, szkoleniach oraz konferencjach poświęconych problematyce zdrowia psychicznego i wykorzystania nowych neurotechnologii w pomocy pacjentom w walce z chorobą. Oferuję również wsparcie dla sportowców z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć z dziedziny neuronauk, np. w celu podniesienia gotowości startowej, poprawy funkcjonowania psychofizycznego.

W celu rezerwacji i ustalenia terminu na Mikropolaryzacje Mózgu prosimy o kontakt telefoniczny:

504 288 040

Rejestracja telefoniczna w godzinach :
08.00-21.00 od Poniedziałku do Piątku,
10.00-16.00 Sobota i Niedziela.

rezerwuj termin

Małgorzata Piętoń

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Swoją wiedzę zdobywałam w trakcie studiów na kierunku psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Aktualnie jestem w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (w trakcie IV roku). Regularnie uczestniczę w specjalistycznych kursach i szkoleniach.  Doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej zdobywałam m.in. w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego UJ, Stowarzyszeniu „Środowisko i My” oraz Szpitalu Specjalistycznym im. dr J. Babińskiego.

Na co dzień pracuję w  LOBUS Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, gdzie zajmuję się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży. Prowadzę psychoterapię w nurcie psychodynamicznym. Moja oferta skierowana jest do dzieci oraz młodzieży. Rodzicom udzielam wsparcia w ramach konsultacji psychologicznych i spotkań psychoedukacyjnych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Pracuję zgodnie z zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa. Jestem osobą otwartą i zaangażowaną.

rezerwuj termin

dr hab. Joanna Trzópek

Od kilkunastu lat jestem pracownikiem naukowym Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2001 roku uzyskałam stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii; zajmowałam się wówczas głównie problematyką woli i jej wpływem na działanie, w tym także zagadnieniami związanymi z zakresem osobistej wolności. W 2014 roku obroniłam rozprawę habilitacyjną dotyczącą podmiotowości człowieka. Szczególnie interesował mnie człowiek  jako osoba, a więc ktoś obdarzony wolnością i odpowiedzialnością, zajmujący różne postawy wobec własnej rzeczywistości,  otwarty na zmiany i możliwość kształtowania samego siebie. Tu istotne znaczenie mają także sytuacje trudne oraz próby poradzenia sobie z nimi. Mam na koncie zarówno publikacje książkowe, jak i liczne artykuły dotyczące wspomnianych wyżej zagadnień. Mam też przekonanie, że obu tych sfer działalności – naukowej i praktycznej – nie da się rozdzielić i że owocne podejście do psychoterapii musi mocno opierać się na współdziałaniu ich obu. Oprócz pracy naukowej zajmowałam się również psychoterapią.

Uczestniczyłam w trzyletnim szkoleniu psychoterapeutycznym w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej (obecnie Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej). Brałam też udział w kilkumiesięcznym stażu na Oddziale Schizofrenii w Szpitalu Psychiatrycznym na ul. Kopernika w Krakowie. Odbyłam własną instruktażową trzyletnią psychoterapię grupową (dwa lata w nurcie psychodynamicznym, oraz 1 rok psychoterapii krótkoterminowej). Brałam także udział w dwuletniej indywidualnej psychoterapii psychodynamicznej. Ponadto przez kilka lat prowadziłam zajęcia dla szkolących się terapeutów w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi.

Oferuję pomoc w  następującym zakresie::

– konsultacje psychologiczne związane z aktualnie trudną sytuacją życiową

– problemy emocjonalne

– problemy egzystencjalne i kryzysy wartości

– trudności w radzeniu sobie ze stresem

– trudności/zaburzenia osobowościowe

– zaburzenia zachowania

Najbliższe w psychoterapii jest dla mnie podejście psychodynamiczne, stosuję jednak także podejście integratywne, wykorzystujące elementy różnych nurtów psychoterapeutycznych, w zależności od problematyki zgłaszanej przez klienta oraz od jego indywidualnych predyspozycji i potrzeb.

rezerwuj termin