O ośrodku

Nasz zespół wyróżnia łączenie wiedzy naukowej z doświadczeniem klinicznym. Lata pracy na stanowisku pracowników naukowych, udział w konferencjach i kongresach naukowych, publikowanie artykułów i monografii książkowych, popularyzowanie wiedzy z zakresu psychologii, psychoterapii oraz neurotechnologii. Wykorzystujemy najwyższej jakości sprzęt badawczy oraz oferujemy pomoc w najtrudniejszych problemach dzięki unikatowym metodom interwencji.

Nasi specjaliści kończyli specjalistyczne, akredytowane szkolenia zarówno w kraju jak i za granicą oraz ciągle podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, konferencjach czy pracy naukowo-badawczej, a także poddając swoją pracę regularnej superwizji.

dr Natalia Mirska-Tomasz

Jestem psychologiem i psychoterapeutą z wieloletnim doświadczeniem w praktyce psychologicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie na oddziale psychiatrii sądowej, w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno–Konsultacyjnym  oraz Fundacji  Chorych na SM im. Bł. Anieli Salawy. Zawodowo jestem związana również z Wydziałem Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, gdzie pracuję jako wykładowca –  łączenie nauki z praktyką pozwala mi z jednej strony weryfikować teorię, a z drugiej poszukiwać i wdrażać coraz to lepsze rozwiązania oparte o rzetelne badania naukowe. Moją wielką pasją jest również neuropsychologia i aktywnie działam na rzecz popularyzacji neurotechnologii w praktyce klinicznej. Jestem laureatką takich nagród jak Virtuti Medicinali (2011) oraz Copernicus Prize (2012) przyznanych przez Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne.

Oferuję profesjonalną pomoc zarówno dla dorosłych jak i młodzieży oraz bezpieczne pole do rozmów o wszelkich problemach, z którymi możemy się razem zmierzyć. Terapię prowadzę w oparciu o podejście psychodynamiczne. Zapraszam do rozmowy w atmosferze poufności i dyskrecji.

rezerwuj termin

dr Magdalena Pawłowska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą kierującym się w swojej pracy założeniami nurtu psychodynamicznego.
Posiadam 10 – letnie doświadczenie zawodowe w pracy z parami i małżeństwami oraz z pacjentem indywidualnym.
Ukończyłam jednolite pięcioletnie studia magisterskie z psychologii na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim (specjalność: psychologia kliniczna i psychologia sądowa) oraz czteroletnie studia doktoranckie z psychologii w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym UJ. Umiejętności terapeutyczne doskonaliłam na czteroletnim podyplomowym szkoleniu z zakresu psychoterapii w rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Natomiast umiejętności w zakresie posługiwania się metodą hipnozy analitycznej w pracy terapeutycznej zdobyłam w trakcie 2 lat szkolenia od specjalistów skupionych w Polskim Towarzystwie Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą. Wśród nich znajdują się superwizorzy psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, psychoterapeuci i psychologowie ze specjalizacją kliniczną.Zrealizowałam także kursy z zakresu seksuologii w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Zakładzie Seksuologii Medycznej i Psychoterapii w Warszawie.
Od roku 2010 pracuję jako wykładowca na Wydziale Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza – Modrzewskiego.Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach (z zakresu psychoterapii i seksuologii), konferencjach naukowych oraz psychoterapeutycznych. Swoją pracę zawodową poddaję regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora. W celu adekwatnego i skutecznego reagowania na problemy, które mogą zaistnieć w relacji terapeuta – pacjent, a także mając na uwadze rozwój własnej osobowości umożliwiający pracę z pacjentem ukończyłam 5 – lat własnej psychoterapii szkoleniowej w paradygmacie psychodynamicznym. Posiadam uprawnienia do prowadzenia psychoterapii w ramach tej modalności. Ponadto jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości oraz Towarzystwa Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą. Pracuję w oparciu o standardy kodeksu etycznego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz kodeksu etycznego Międzynarodowego Towarzystwa Hipnozy.
rezerwuj termin

Witold Tomasz

Psycholog (specjalność kliniczno-sądowa), certyfikowany neuroterapeuta z zakresu przezczaszkowej stymulacji stało prądowej tDCS, certyfikowany trener Biofeedback EEG i GSR. Swoją wiedzę dotyczącą zastosowania stymulacji tDCS, tACS, tRNS, mftDCS, zdobywałem m.in. podczas warsztatów szkoleniowych organizowanych przez Neuroelectrics w Barcelonie, gdzie miałem okazje uczyć się od światowych pionierów tej metody jak prof. Roi Kadosh. W swojej praktyce z powodzeniem wykorzystuję terapie tDCS u osób cierpiących na  depresje, zaburzenia lękowe, zespoły bólu przewlekłego np. fibromialgia oraz w terapii dzieci i dorosłych ze spectrum Autyzmu,  ADHD, a także u pacjentów z problemami  funkcji poznawczych (koncentracja, uwaga, pamięć) różnego pochodzenia (np. powstałych w wyniku urazów czaszkowo-mózgowych).

Pracuję także jako psychoterapeuta w trakcie szkolenia w zakresie psychoterapii psychodynamicznej rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. W tym obszarze zajmuję  się pomocą pacjentom w radzeniu sobie z chorobą, trudnościami życiowymi, zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w warsztatach, seminariach dydaktycznych, szkoleniach oraz konferencjach poświęconych problematyce zdrowia psychicznego i wykorzystania nowych neurotechnologii w pomocy pacjentom w walce z chorobą, gdzie także mam okazję zaprezentować wyniki swoich badań (m.in.  „Zastosowanie stymulacji tDCS w leczeniu bólu przewlekłego- studium przypadku” – konferencja Neuroskop, Warszawa [2018], „Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym w leczeniu fibromialgii” – Wydział medyczny KAAFM, Kraków [2017] i inne).

 

W celu rezerwacji i ustalenia terminu na Mikropolaryzacje Mózgu prosimy o kontakt telefoniczny:

504 288 040

Rejestracja telefoniczna w godzinach :
08.00-21.00 od Poniedziałku do Piątku,
10.00-16.00 Sobota i Niedziela.

rezerwuj termin

Beata Bliżanowska-Piersiak

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam Psychologię Stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych w oparciu o podejście psychodynamiczne. Specjalizuje się w pracy z osobami z zaburzeniami osobowości min. zaburzenia narcystyczne, borderline. Zajmuję się również pomocą osobom z zaburzeniami nerwicowymi, depresyjnymi, trudnościami w relacjach i innymi trudnościami życiowymi.

Doświadczenie min. zdobywałam w oddziale ogólno psychiatrycznym Szpitala im. J.Babińskiego oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego „Pro Vita” w Krakowie,Fundacji Falochron, Środowiskowym Domu Samopomocy, Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Centrum Psychoterapii Berggasse 19 w Krakowie.

rezerwuj termin

Magdalena Gonera

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam 5-letnie studia na kierunku Psychologia Stosowana na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Umiejętności psychoterapeutyczne zdobyłam w rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne całościowym szkoleniu z psychoterapii systemowej organizowanym przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie. Swoje pierwsze doświadczenia w pracy z pacjentem zdobywałam już jako studentka, na licznych stażach w poradniach psychologicznych. Doświadczenie zawodowe zdobyłam w Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ „Śródmieście” w Krakowie.  Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora.

W swojej pracy z rodzinami oraz parami opieram się na założeniach psychoterapii systemowej, która ujmuje rodzinę jako system dynamicznie połączonych elementów, które wzajemnie na siebie wpływają. Psychoterapeuta pracuje z tym systemem jako całością i każdego z jego członków czyni współodpowiedzialnym za zgłaszane trudności.

rezerwuj termin

Małgorzata Nocuń

Jestem psychologiem, po pięcioletnich jednolitych studiach magisterskich i psychoterapeutą w trakcie czteroletniego szkolenia w zakresie psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Ochotniczych Hufcach Pracy w Oleśnie Śląskim, w Pracowni Psychologicznej Interakcje w Bielsku Białej i w Pracowni Szkoleniowo-Doradczej w Zabrzu oraz Stowarzyszeniu Krok Dalej w Krakowie.

Umiejętności terapeutyczne doskonaliłam w Psychologicznym Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznym i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku. Swoje umiejętności rozwijałam również w Klinicznym Szpitalu im. J. Babińskiego w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym OP-MP/VII A w Krakowie. Obecnie pracuję w Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Konarach. Kompetencje zdobywałam między innymi w pracy z dziećmi i młodzieżą, podczas prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej oraz grup wsparcia dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku 15-18 lat. Posiadam również doświadczenie w pracy z dorosłymi, które zdobywałam podczas prowadzenia terapii indywidualnej a także psychoterapii grupowej dla pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi.

Specjalizuję się w pracy z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi i nerwicowymi. Stale podnoszę kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach i konferencjach naukowych, poświęconych wciąż rozwijającej się i skomplikowanej tematyce ludzkiej psychiki. Swoją pracę poddaje superwizji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
W pracy przestrzegam zasad kodeksu etyczno-zawodowego psychologa oraz kodeksu etyki psychoterapeuty. Dbam o komfort i bezpieczeństwo pacjenta. Przestrzegam tajemnicy zawodowej. Zapewniam poufność i dyskrecję.

rezerwuj termin

Karolina Półrola

Jestem psychologiem i dyplomowaną psychoterapeutką. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Psychologia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim
Centrum Psychodynamicznym. Szkolenie jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Pracuję z osobami dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi. Prowadzę terapie par i małżeństw, psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych, a także psychoterapię i zajęcia wspierające dla dzieci od 6 r.ż. oraz młodzieży. Bliska jest mi również praca z młodymi
osobami, studentami, wchodzącymi w dorosłe życie.

Pomagam parom radzić sobie w sytuacjach kryzysów w związku czy niemożności doczekania się dziecka. Wspieram w nauce skutecznej komunikacji w związku oraz w procesie pogłębiania wzajemnych więzi.

W przypadku psychoterapii indywidualnej pomagam radzić sobie w trudnych, kryzysowych sytuacjach życiowych. Wspieram w przezwyciężaniu problemów emocjonalnych, adaptacyjnych, niskiego poczucia własnej wartości, nieśmiałości. Pracuję również z osobami zmagającymi się z nadmiernym stresem, a także z zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami osobowości oraz obniżonym nastrojem, depresją.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam, pracując jako psychoterapeutka w Ośrodku Poradnictwa i Terapii Rodzin, Poradni Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Krakowie, jak również jako psycholog w Szkole Podstawowej nr 14 w Warszawie. Doświadczenia
psychoterapeutyczne miałam okazję pogłębiać w Klinice Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Krakowskim Instytucie Psychoterapii. Obecnie pracuję także w Ośrodku Adopcyjnym Stowarzyszenia „Pro Familia”.

Kwestie dotyczące ludzkiej natury i emocjonalności interesowały mnie od zawsze. Z tego powodu wybrałam swoją ścieżkę zawodową. Za cel stawiam sobie zrozumienie drugiego człowieka, pomoc w rozwiązywaniu problemów natury emocjonalnej. Towarzyszę w
przezwyciężaniu trudności życiowych oraz w drodze do wewnętrznej zmiany. W trosce o jak najlepszą opiekę psychoterapeutyczną swoją pracę poddaję superwizji. Stale podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w konferencjach oraz warsztatach
terapeutycznych. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Zapewniam dyskrecję oraz poufność.

rezerwuj termin

Małgorzata Piętoń

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Swoją wiedzę zdobywałam w trakcie studiów na kierunku psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyłam, 4-letnie szkolenie w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Regularnie uczestniczę w specjalistycznych kursach i szkoleniach.  Doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej zdobywałam m.in. w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego UJ, Stowarzyszeniu „Środowisko i My” oraz Szpitalu Specjalistycznym im. dr J. Babińskiego.

Na co dzień pracuję w  LOBUS Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, gdzie zajmuję się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży. Prowadzę psychoterapię w nurcie psychodynamicznym. Moja oferta skierowana jest do dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Rodzicom udzielam wsparcia w ramach konsultacji psychologicznych i spotkań psychoedukacyjnych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Pracuję zgodnie z zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa. Jestem osobą otwartą i zaangażowaną.

rezerwuj termin

Monika Gzyl

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także psychoterapeutką w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego, organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W trakcie studiów ukończyłam ścieżkę psychologii klinicznej. Od 2013 roku szkolę się także na psychoanalityka w Krakowskim Kole Psychoanalizy NLS, którego jestem członkiem od 2017 roku.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas staży w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie, Krakowskim Instytucie Psychoterapii, szkoląc się w prowadzeniu terapii indywidualnej, rodzinnej oraz grupowej, a także pracując w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym z osobami chorymi somatycznie.

Doświadczenie w psychoterapii indywidualnej zdobywam pracując w Poradni Psychoterapii Dzieci i Młodzieży oraz w Ośrodku Poradnictwa i Terapii Rodzin prowadzonych przez Stowarzyszenie Dobrej Nadziei.

Głównym obszarem moich zainteresowań jest psychoterapia psychoanalityczna i psychodynamiczna, pozwalająca na refleksję oraz głębsze zrozumienie własnych trudności. Wykorzystuję także systemowe myślenie o kontekście rodzinnym. Podejście to pozwala mi pracować z osobami zmagającymi się przede wszystkim z różnymi problemami życiowymi związanymi ze stresem, problemami okresu dorastania, trudnościami w relacjach międzyludzkich, stanach lękowych, depresyjnych, nerwicowych, psychosomatycznych, a także z osobami z zaburzeniami o charakterze psychotycznym.

W kontakcie z drugą osobą staram się przede wszystkim stworzyć jej możliwość swobodnego mówienia o swoim doświadczeniu, co sprzyja zmniejszaniu jej trudności i cierpienia. Każdą osobę traktuję z pełnym szacunkiem, zapewniając poufność i dyskrecję. Swoją pracę terapeutyczną poddaję także regularnej superwizji u osób z wieloletnim doświadczeniem.

Prowadzę psychoterapię zarówno z osobami dorosłymi jak i z młodzieżą (od 14 roku życia), a także z dziećmi.

rezerwuj termin

Emila Prochownik

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego i psychoterapeutką w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, organizowane przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Specjalistycznego Szpitala im. J. Babińskiego w Krakowie. Od 2015 roku zdobywam wiedzę i umiejętności w Krakowskim Kole Psychoanalizy NLS. Jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Staże odbywałam na oddziałach Specjalistycznego Szpitala im. J. Babińskiego w Krakowie. Doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej zdobywałam Klinice Krakowskiej, prowadząc psychoterapię dzieci i młodzieży, a także w Ambulatorium Terapii Rodzin w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, będąc obserwatorem sesji rodzinnych. Pracowałam również jako psycholog dziecięcy w przedszkolu.
Na co dzień pracuję również w Centrum Medycznym Maszachaba, gdzie prowadzę psychoterapię osób dorosłych, oraz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej dla Dziewcząt, w której udzielam wsparcia młodzieży i ich rodzicom.
Psychoterapię prowadzę w nurcie psychoanalitycznym i psychodynamicznym. Uważam, że filarem zawodu terapeuty jest uszanowanie indywidualności jednostki oraz praca w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia, oraz zgodnie z zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa.
Pracuję z osobami dorosłymi, z młodzieżą oraz z dziećmi. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

rezerwuj termin

Kamil Perończyk

Psycholog specjalizujący się w ludzkiej seksualności. W praktyce zajmuje się problemami szeroko pojętego zdrowia psychicznego i seksualnego kierując się zasadami etyki poradnictwa psychologiczno-seksuologicznego. Prowadzi psychoedukację, poradnictwo oraz terapie indywidualne, partnerskie i małżeńskie.
Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Stażysta w Centrum Terapii Lew-Starowicz w Warszawie, uczeń Szkoły Terapii Seksualnej. Rozwój ten jest skierowany w kliniczną stronę ludzkiej seksualności i deficytów w obszarach życia seksualnego. Absolwent Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, obecnie jest w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
Czerpię wiedzę i pozytywne podejście oparte na zasobach i potencjale seksualnym danego układu (związku, relacji) ze szkoły Sex CoachU- World Association of Sex Coaches and Sex Coach Univeristy, w trakcie certyfikacji SexCoacha.

rezerwuj termin

Anna Majchrzak-Kordylewska

Psycholog, psychoterapeuta, trener kompetencji społecznych. Ukończyłam studia magisterskie w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie – placówki rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jestem także absolwentką Podyplomowego Studium Pedagogicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Szkoły Trenerów Kompetencji Społecznych Meritum w Katowicach, gdzie uzyskałam Certyfikat Jakości Prowadzonych Szkoleń na poziomie odpowiadającym 5 EQF – European Qualification Framework. Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe zarówno w pracy terapeutycznej jak i diagnostycznej oraz doradczo – szkoleniowej. Kompetencje zawodowe rozwijam poprzez systematyczną superwizję swojej pracy oraz udział w szkoleniach i konferencjach naukowych. Pracuje psychoterapeutycznie w paradygmacie systemowym.

Psychoterapia w ujęciu systemowym opiera się na analizie procesów i przemian zachodzących pomiędzy klientem a jego środowiskiem. Terapeuta stara się widzieć swojego klienta w sieci wzajemnych oddziaływań z osobami z najbliższego otoczenia. Celem terapii jest szeroko pojęta zmiana w funkcjonowaniu jednostki lub systemu. Główne obszary zastosowania terapii systemowej, to: terapia rodzin, terapia małżeńska/terapia par, kryzysy związane z fazą cyklu życia rodziny, kryzysy związane z rozpadem rodziny, problematyka rodzin rekonstruowanych.

Sesje psychoterapii systemowej odbywają się co 2 lub 3 tygodnie. Czas trwania spotkania to 60 min. w terapii par; 70 min w terapii rodzinnej.

rezerwuj termin