O ośrodku

Nasz zespół wyróżnia łączenie wiedzy naukowej z doświadczeniem klinicznym. Lata pracy na stanowisku pracowników naukowych, udział w konferencjach i kongresach naukowych, publikowanie artykułów i monografii książkowych, popularyzowanie wiedzy z zakresu psychologii, psychoterapii oraz neurotechnologii. Wykorzystujemy najwyższej jakości sprzęt badawczy oraz oferujemy pomoc w najtrudniejszych problemach dzięki unikatowym metodom interwencji.

Nasi specjaliści kończyli specjalistyczne, akredytowane szkolenia zarówno w kraju jak i za granicą oraz ciągle podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, konferencjach czy pracy naukowo-badawczej, a także poddając swoją pracę regularnej superwizji.

Monika Prokulewicz

Jestem psychologiem, pedagogiem specjalnym (resocjalizacyjnym), oligofrenopedagogiem, trenerem umiejętności społecznych oraz psychoterapeutką w trakcie 4-letniego szkolenia specjalistycznego z psychoterapii dzieci i młodzieży w podejściu psychodynamicznym organizowanego przez Laboratorium Psychoedukacji oraz Ośrodek ReGeneRacja. Na co dzień pracuję w sieci krakowskich przedszkoli „Pod Magnolią” jako psycholog dziecięcy.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam jako nauczyciel wspomagający w szkole z oddziałami integracyjnymi, psycholog w sieci przedszkoli oraz praktykantka: na Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu w Szpitalu Klinicznym im. dr J. Babińskiego, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wielkich Drogach, Interwencyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej dla chłopców w Krakowie, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dzieło Pomocy Dzieciom oraz w Małopolskim Towarzystwie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z „U” (w zakresie oddziaływań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży).
Pracuję w oparciu o podejście psychodynamiczne z dziećmi od 3 roku życia, między innymi z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi oraz z dziećmi w kryzysie (rozwód rodziców, żałoba, itp.).
W swojej pracy kieruję się zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
rezerwuj termin

Paweł Skrzypek

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie specjalistycznego, czteroletniego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Doświadczenie zawodowe zdobywałem również m.in. w ramach praktyk w Krakowskim Instytucie Psychoterapii oraz w Krakowskim Centrum Zdrowia Psychicznego „Logopromed”. Odbyłem kilkuletnią terapię własną. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Jestem również Instruktorem terapii uzależnień. Prowadzę psychoterapię w nurcie psychodynamicznym. Pracuję zarówno z dorosłymi jak i młodzieżą. W gabinecie pracuję w indywidualnie z osobami doświadczającymi zaburzeń: lękowych, depresyjnych, osobowości a także będącymi w kryzysie. Zapraszam.
rezerwuj termin

Ewa Nabagało

Jestem psychologiem, absolwentką Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz psychoterapeutką w trakcie całościowego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ponadto ukończyłam Studium Pedagogicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Doświadczenie w pracy z pacjentem zdobywałam poprzez praktyki i staże m.in. na Oddziale Psychiatrii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, Oddziale Zaburzeń Osobowości i Nerwic oraz Psychiatrii Sądowej w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Fundacji Dr Clown.

Obecnie pracuję w Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe, działającego w ramach Szpitala Klinicznego im. dra Józefa Babińskiego, gdzie zajmuję się wsparciem i poradnictwem psychologicznym, diagnozą oraz prowadzeniem zajęć dla pacjentów w ramach Oddziału Dziennego.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży w oparciu o podejście psychodynamiczne, stosując metodę terapii skoncentrowanej na przeniesieniu (Transference Focused Therapy). Pracuję z Osobami cierpiącymi na zaburzenia: osobowości, nastroju, lękowe, odżywiania, a także doświadczających kryzysu psychicznego lub trudności w relacjach interpersonalnych. Każdą Osobę traktuję w sposób indywidualny, uwzględniając jej unikalne potrzeby.

rezerwuj termin

Patrycja Starostka

Jestem absolwentką psychologii (specjalność kliniczna) i psychoterapeutką w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Realizuję także studia podyplomowe na kierunku seksuologia kliniczna.

W nurcie psychodynamicznym szczególne miejsce zajmuje relacja między pacjentem a terapeutą. Podczas terapii pomagam pacjentowi przyjrzeć się jego trudnościom, doświadczeniom i sposobowi funkcjonowania, wskazując przy tym treści, które są poza jego świadomością, a które mogą wiązać się z jego problemami. W aspekcie seksualności szczególnie bliskie jest mi podejście sekspozytywne.

Prowadzę konsultacje i psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży. Każdą osobę traktuję w sposób indywidualny, z uwzględnieniem jej unikalnych potrzeb.  Ważne jest dla mnie, aby sesje odbywały się w atmosferze poczucia bezpieczeństwa i zaufania.

Należę do  Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Istotny jest dla mnie rozwój, w związku z czym stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach naukowych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Pracując kieruję się zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa.

rezerwuj termin

Ewelina Pietrzyk

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyłam jednolite pięcioletnie studia magisterskie o specjalności psychologia kliniczna. Jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży w oparciu o podejście psychodynamiczne. Wykorzystuje model terapii skoncentrowanej na przeniesieniu, która pozwala poznać przyczyny trudności poprzez analizę nieświadomych mechanizmów i konfliktów wewnętrznych, uaktywniających się w relacji terapeutycznej. Pomagam osobom doświadczającym m. in. trudności w relacjach z ludźmi i codziennym funkcjonowaniu, zmagającymi się z zaburzeniami nastroju oraz  zaburzeniami osobowości. W pracy szczególnie ważne jest dla mnie budowanie relacji opartej na zaufaniu i dyskrecji, w której doświadczyć można pełnego zrozumienia.

Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji. Kieruję się zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa. Stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach naukowych z zakresu psychoterapii.

rezerwuj termin

Marta Batoryna

Socjoterapeutka, psychoterapeutka w trakcie całościowego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyłam psychodynamiczne studium socjoterapii i psychoterapii młodzieży. Uzyskałam także tytuł doktora nauk w dyscyplinie biologii, realizując badania z zakresu neurofizjologii i toksykologii. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów. W terapii indywidualnej pracuję w oparciu o podejście psychodynamiczne i psychoterapię skoncentrowaną na przeniesieniu. Współpracuję także z innymi psychoterapeutami jako koterapeutka w terapii par. Na co dzień pracuje z adolescentami i osobami dorosłymi. W swojej pracy zajmuje się głównie leczeniem zaburzeń osobowości, oraz pomocą w kryzysie adolescencji i psychoseksualnością.

W pracy kieruje się kodeksem etyki psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, a własną pracę poddaję regularnym superwizjom.

rezerwuj termin

Katarzyna Piętoń

Jestem psychologiem, absolwentką Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie jestem w trakcie kursu Psychoterapii dzieci i młodzieży w ujęciu poznawczo-behawioralnym w Ośrodku Terapii Poznawczo-Behawioralnej Mensana. Specjalizuję się w pracy z dziećmi z zaburzeniami wieku rozwojowego: zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju i emocji, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, ADHD, nadmierna nieśmiałość, zaburzenia adaptacyjne. Szczególnym obszarem moich zawodowych zainteresowań jest diagnoza i terapia dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu.

W codziennej pracy z dziećmi i rodzicami łączę podejście poznawczo – behawioralne z wychowaniem w duchu Pozytywnej Dyscypliny.  Zajmuję się poradnictwem w zakresie trudności rozwojowych i wychowawczych. W ramach pomocy psychologicznej wspieram rodziców w analizie stosowanych strategii wychowawczych oraz pomagam w znalezieniu nowej perspektywy służącej poprawie relacji w rodzinie. Uważam, że kluczem w drodze do wyznaczania i wprowadzania zmian jest atmosfera zaufania i współpracy.

Na co dzień pracuję w Ośrodku Effatha gdzie zajmuję się diagnozą, terapią indywidualną i grupową dzieci i młodzieży z ASD oraz wsparciem dla rodziców o charakterze psychoedukacji. Aktywnie działam na rzecz upowszechniania wiedzy na temat spektrum autyzmu.

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnych kursach i szkoleniach. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

rezerwuj termin

Przemek Żak

Jestem psychologiem, absolwentem Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim    w specjalności klinicznej. Ukończyłem szkolenie z przezczaszkowej stymulacji prądem tCS (tACS, tRNS, tDCS).

Doświadczenie zawodowe zdobywałem już w trakcie studiów odbywając liczne staże m.in. na Oddziale Psychiatrii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie czy w Fundacji Hipoterapia zajmującej się pomocą dzieciom z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz intelektualnymi. W trakcie ich trwania przeprowadzałem diagnozę i pomagałem pacjentom z depresją, schizofrenią, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości borderline, jak również dzieciom         z zespołem Aspergera, autyzmem i upośledzeniem umysłowym. Prowadziłem liczne zajęcia warsztatowe z zakresu psychoedukacji, psychorysunku, relaksacji czy treningu umiejętności społecznych.
W swojej pracy kieruję się zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa, przestrzegam tajemnicy zawodowej oraz kładę szczególny nacisk na relację z pacjentem, dając przy tym przestrzeń na swobodną wypowiedź. Uważam, że trafna diagnoza i efektywna pomoc zaczyna się od zaufania pacjenta wobec psychologa.

W trakcie swojej kariery stawiam na nieszablonowe myślenie, umiejętność szczegółowej analizy, indywidualne podejście do każdego pacjenta. Jestem osobą, która lubi rozwijać się na wielu płaszczyznach jednocześnie i stara się uzyskać szeroki i kompletny obraz każdej sytuacji. Prywatnie jestem osobą ambitną, stale szukającą nowych wyzwań, która nie boi się wyjść poza utarte schematy działań. Chciałbym poszerzać swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu psychologii dziecięcej z racji przekonania, że wskazanie odpowiedniej ścieżki w młodym wieku może utorować drogę na całe życie

rezerwuj termin

Ewelina Jarzębak

Studia psychologiczne ukończyłam na Uniwersytecie Jagiellońskim i obecnie jestem w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i współpracując z pacjentami kieruję się zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa.

Doświadczenie w pracy z pacjentem zdobywałam poprzez praktyki i staże, między innymi w Środowiskowym Domu Samopomocy Krakowskiej Fundacji „Hamlet”, na oddziale  psychiatrycznym w Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie oraz na oddziale dziennym psychiatrycznym w Centrum Zdrowia Psychicznego ProVita. Współpracuję z Poradnią Zdrowia Psychicznego, gdzie prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych oraz przeprowadzam diagnozy psychologiczne. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach oraz konferencjach, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Od lat jestem ukierunkowana na psychodynamiczne rozumienie psychiki człowieka. W swojej pracy wykorzystuję założenia metody psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu (transference focused psychotherapy – TFP), w której szczególne znaczenie ma relacja między pacjentem a terapeutą. Pomagam dostrzec uczucia, motywacje i konflikty wewnętrzne, które tkwiąc zablokowane w nieświadomości przyczyniają się do zaburzeń w funkcjonowaniu psychicznym.

Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą zmagającymi się z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi oraz zaburzeniami osobowości, na przykład z cechami borderline lub narcyzmu. Do kontaktu zapraszam osoby, które odczuwają w swoim życiu pustkę, czują się zagubione, przeżywają ciągły niepokój, nie są zadowolone ze swojego codziennego funkcjonowania, przeżywają problemy adaptacyjne.

 

rezerwuj termin

Prof.nadzw.dr hab. Ewa Kocój

Studiowała psychologię i antropologię kulturową na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie jest psychoterapeutą w trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, ukończyła również kurs psychoterapii dzieci i młodzieży w Ośrodku Terapii Poznawczo-Behawioralnej Mensana w Krakowie. Jest trenerką TUS i TUSiŻ (Trening Umiejętności Społecznych, i Życiowych).

Prowadzi terapię w oparciu o podejście  psychodynamiczne lub poznawczo-behawioralne. Pracuje z dziećmi (od lat 3),  młodzieżą, dorosłymi, małżeństwami (parami) i osobami starszymi. Współpracuje również z rodzicami udzielając im wsparcia psychologicznego i psychoedukacji. Udziela pomocy osobom z problemami okresu dziecięcego i dorastania, trudnościami w relacjach międzyludzkich, zaburzeniami lękowymi i  depresyjnymi, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami odżywiania oraz doświadczających kryzysów i trudnych emocji. Pomaga menedżerkom i menadżerom w kryzysach w życiu osobistym i zawodowym, kobietom doświadczającym przemocy, dyskryminacji i mobbingu. Wykorzystuje znajomość psychologii międzykulturowej, z uwzględnieniem szerokiego tła kulturowego i różnic międzykulturowych.

Pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz psychoterapeuty w Sensusmed i Centrum Rozwoju i Psychologii w Mszanie Dolnej. Łączy pracę naukową z praktyką psychoterapeutyczną. Zdobyła doświadczenie naukowe w zakresie badań nad trudnym dziedzictwem i pamięcią kulturową w wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Bałkanów i wynikających z tego problemów indywidualnych i społecznych. Współpracuje ze społecznościami lokalnymi i mniejszościami narodowymi, etnicznymi i religijnymi w Polsce. Pomaga ludziom rożnych kultur i religii.

Stale rozwija swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w warsztatach, szkoleniach, wykładach i konferencjach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Kieruje się zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychoterapeuty. Dba o komfort i bezpieczeństwo pacjenta, z zachowaniem tajemnicy zawodowej.

rezerwuj termin

Weronika Dziechciowska

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz psychoterapeutką w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, organizowanego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Swoje doświadczenie zawodowe zbierałam odbywając staże m.in. na Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych (Zakład Psychoterapii SU), Środowiskowym Domu Samopomocy (Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej) oraz Dziennym Oddziale Leczenia Zaburzeń Afektywnych Szpitala Uniwersyteckiego. Dbam, aby systematycznie podnosić swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w warsztatach, kursach i szkoleniach.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży w oparciu o podejście psychodynamiczne,  stosując metodę terapii skoncentrowanej na przeniesieniu (Transference Focused Therapy). Pracuję przede wszystkim z osobami cierpiącymi na zaburzenia osobowości, a także zaburzenia: lękowe, nastroju, odżywiania, obsesyjno-kompulsywne. Zapraszam również osoby doświadczające kryzysu bądź trudności i cierpienia w codziennym funkcjonowaniu.

W pracy kieruję się zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa, szczególnie zobowiązując się do zachowania anonimowości pacjenta oraz poufności wszelkich treści przekazywanych w obrębie procesu terapeutycznego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

rezerwuj termin

Anna Miszczyk

Jestem psychologiem oraz terapeutą uzależnień. Terapii uzależnień uczyłam się w Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, szkole akredytowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), polecaną przez Instytut Psychologii Zdrowia.
Doświadczenie w pracy z pacjentem zdobywałam m.in. pracując w NZOZ Maszachaba w Krakowie, prowadząc terapię indywidualną oraz grupową. Stale rozwijam swoje kwalifikacje personalne i zawodowe uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach.

Terapia uzależnień ma na celu nauczenie życia w pełnej abstynencji z ograniczeniem zachowań kompulsywnych. Początkowe konsultacje mają za zadanie określić mocne strony pacjenta oraz zdefiniowanie pożądanych zmian. Na tym etapie jest prowadzona również psychoedukacja, która ma pomóc w zrozumieniu mechanizmów uzależnienia. Pozwala ona również na wyjście poza ramy stereotypów, które funkcjonują w społeczeństwie a także stygmatyzują osoby uzależnione. Pomoc psychologiczna obejmuje także osoby współuzależnione oraz z syndrom DDA (Dorosłego Dziecka Alkoholika), które w wyniku długotrwałej relacji z osobą uzależnioną, zaniedbują własne potrzeby emocjonalne. W konsekwencji takiego modelu życia, nabywają szereg zachowań i schematów, które utrudniają codzienne funkcjonowanie.

Prowadzę psychoterapię w koncepcji integracyjnej. Jest mi ona bliska, ponieważ łączy idee, rozwiązania i praktykę z wielu źródeł: teorii społecznego uczenia się, behawioralno-poznawczej, psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej czy też z podejścia psychodynamicznego. W pracy z pacjentem ważne jest dla mnie, by miał bezpieczną przestrzeń do rozmowy o trudnych doświadczeniach w atmosferze
zrozumienia oraz pełnej dyskrecji.

rezerwuj termin

Katarzyna Supernak

Jestem  absolwentką Psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego ze specjalnością psychoterapia, psychologia kliniczna oraz psychologia kliniczna dziecka; oraz psychoterapeutą w trakcie całościowego szkolenia z psychoterapii organizowanego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej) przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Jestem też członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej i psychologicznej zdobywałam m.in. na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Behawioralnych CMUJ w Katedrze Psychoterapii CMUJ, uczestnicząc w kursie ,,Psychoterapia praktyczna” oraz w cyklu zajęć Grupy Balinta; oraz jako stażysta w Szpitalu Klinicznym im. J. Babińskiego w Krakowie i w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin na Szlaku. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywałam podczas stażu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skawinie.

Prowadzę psychoterapię dla dorosłych oraz młodzieży od 13 roku życia. Pracuję z osobami cierpiącymi przede wszystkim na zaburzenia osobowości, a także cierpiącymi na zaburzenia lękowe, fobie, depresje, zaburzenia nastroju, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia zachowania, zaburzenia odżywiania oraz zmagającymi się z różnymi trudnościami emocjonalnymi lub dysfunkcjami seksualnymi. Pracuję również z parami oraz osobami, którzy mają trudności z utrzymywaniem satysfakcjonujących relacji z innymi, burzliwymi związkami, powtarzaniem destrukcyjnych wzorców związków lub znajdującymi się w kryzysie psychicznym.

Pracuję w nurcie psychodynamicznym w ramach psychoterapii indywidualnej. Prowadzę psychoterapię w języku polskim oraz angielskim. Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w szkoleniach z zakresu psychoterapii i pomocy psychologicznej

rezerwuj termin

dr Natalia Mirska-Tomasz

Jestem psychologiem i psychoterapeutą z wieloletnim doświadczeniem w praktyce psychologicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie na oddziale psychiatrii sądowej, w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno–Konsultacyjnym  oraz Fundacji  Chorych na SM im. Bł. Anieli Salawy. Zawodowo jestem związana również z Wydziałem Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, gdzie pracuję jako wykładowca –  łączenie nauki z praktyką pozwala mi z jednej strony weryfikować teorię, a z drugiej poszukiwać i wdrażać coraz to lepsze rozwiązania oparte o rzetelne badania naukowe. Moją wielką pasją jest również neuropsychologia i aktywnie działam na rzecz popularyzacji neurotechnologii w praktyce klinicznej. Jestem laureatką takich nagród jak Virtuti Medicinali (2011) oraz Copernicus Prize (2012) przyznanych przez Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne.

Oferuję profesjonalną pomoc zarówno dla dorosłych jak i młodzieży oraz bezpieczne pole do rozmów o wszelkich problemach, z którymi możemy się razem zmierzyć. Terapię prowadzę w oparciu o podejście psychodynamiczne. Zapraszam do rozmowy w atmosferze poufności i dyskrecji.

rezerwuj termin

Magdalena Wyka

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie czteroletniego szkolenia w zakresie psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, które rekomendowane jest przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Doświadczenie w pracy z pacjentem zdobywałam m. in. w Fundacji Druga Strona Lustra, która zajmuje się dziećmi i młodzieżą hospitalizowaną na oddziałach psychiatrycznych, w Środowiskowym Domu Samopomocy, w Ośrodku Poradnictwa i Terapii Rodzin Stowarzyszenia Dobrej Nadziei oraz w szpitalu MSWiA w Krakowie.

Stale rozwijam swoje kwalifikacje, uczestnicząc w warsztatach, wykładach i konferencjach. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Kieruję się zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa.
Prowadzę terapię w oparciu o podejście psychodynamiczne. Pracuję zarówno z młodzieżą, dorosłymi, ale również z osobami starszymi. Zapraszam osoby doświadczające problemów emocjonalnych, w relacjach z innymi, zmagające się z depresją i lękami, osoby odczuwające dyskomfort i cierpienie w codziennym funkcjonowaniu.

rezerwuj termin

Anna Majchrzak-Kordylewska

Psycholog, psychoterapeuta, trener kompetencji społecznych. Ukończyłam studia magisterskie w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie – placówki rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jestem także absolwentką Podyplomowego Studium Pedagogicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Szkoły Trenerów Kompetencji Społecznych Meritum w Katowicach, gdzie uzyskałam Certyfikat Jakości Prowadzonych Szkoleń na poziomie odpowiadającym 5 EQF – European Qualification Framework. Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe zarówno w pracy terapeutycznej jak i diagnostycznej oraz doradczo – szkoleniowej. Kompetencje zawodowe rozwijam poprzez systematyczną superwizję swojej pracy oraz udział w szkoleniach i konferencjach naukowych. Pracuje psychoterapeutycznie w paradygmacie systemowym.

Psychoterapia w ujęciu systemowym opiera się na analizie procesów i przemian zachodzących pomiędzy klientem a jego środowiskiem. Terapeuta stara się widzieć swojego klienta w sieci wzajemnych oddziaływań z osobami z najbliższego otoczenia. Celem terapii jest szeroko pojęta zmiana w funkcjonowaniu jednostki lub systemu. Główne obszary zastosowania terapii systemowej, to: terapia rodzin, terapia małżeńska/terapia par, kryzysy związane z fazą cyklu życia rodziny, kryzysy związane z rozpadem rodziny, problematyka rodzin rekonstruowanych.

Sesje psychoterapii systemowej odbywają się co 2 lub 3 tygodnie. Czas trwania spotkania to 60 min. w terapii par; 70 min w terapii rodzinnej.

rezerwuj termin

dr Andrzej Mirski

Jestem psychologiem klinicznym oraz psychoterapeutą. Pracuję przede wszystkim z osobami cierpiącymi na depresje, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, doświadczającymi kryzysów i trudnych emocji, a także poszukującymi nowych obszarów samorealizacji. Specjalizuje się także w terapii i rozwoju psychologicznym osób starszych. Pracowałem jako wykładowca na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, prowadziłem w „Dzienniku Polskim” stały felieton poświęcony zdrowiu i psychologii osób we wieku senioralnym. W fundacji Geriatriks prowadziłem treningi poznawcze dla osób w starszym wieku.  Obecnie doskonale swój warsztat psychoterapeutyczny w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Prowadzę terapię w oparciu o relację z pacjentem, dbając o jego komfort i bezpieczeństwo. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji. Sesje terapeutyczne prowadzę również w języku angielskim.

 

Doświadczenie

Studia psychologiczne ukończyłem na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zaraz potem rozpocząłem pracę jako psychoterapeuta na Oddziale Toksykologii Akademii Medycznej w Krakowie, zajmując się terapią depresji u osób po nieudanych próbach samobójczych, a także pracując jako neuropsycholog z osobami z organicznym uszkodzeniem Ośrodkowego Układu Nerwowego w wyniku zatrucia. W tym czasie odbyłem praktyki w Klinice Neurologicznej a także podjął studia z zakresu kleinowskiej psychoanalizy w Instytucie Psychoneurologicznym w Warszawie. W 1987 odbywał staż naukowy w Instytucie Maxa Plancka w ówczesnym Berlinie Zachodnim pod kierunkiem profesora Paula Baltesa, specjalizującego się w dziedzinie terapii i rozwoju osób starszych.  W 1993 roku otrzymałem tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii. Obecnie jestem pracownikiem naukowym i wykładowcą w Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja Modrzewskiej oraz w Staropolskiej Szkole Wyższej oraz prowadzę psychoterapie w Sensusmed.

Aktywnie działam na rzecz łączenia dorobku naukowego z praktyką kliniczną. Jestem autorem około 300 artykułów naukowych, w tym w wielu liczących się czasopismach międzynarodowych (impact factors), autorem 4 książek, a także wypromowałem ponad 200 prac dyplomowych.

rezerwuj termin

Emila Prochownik

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego i psychoterapeutką po całościowym szkoleniu psychoterapeutycznym, atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, organizowane przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Specjalistycznego Szpitala im. J. Babińskiego w Krakowie. Od 2015 roku zdobywam wiedzę i umiejętności w Krakowskim Kole Psychoanalizy NLS. Jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Staże odbywałam na oddziałach Specjalistycznego Szpitala im. J. Babińskiego w Krakowie. Doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej zdobywałam Klinice Krakowskiej, prowadząc psychoterapię dzieci i młodzieży, a także w Ambulatorium Terapii Rodzin w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, będąc obserwatorem sesji rodzinnych. Pracowałam również jako psycholog dziecięcy w przedszkolu.
Na co dzień pracuję również w Centrum Medycznym Maszachaba, gdzie prowadzę psychoterapię osób dorosłych, oraz w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej dla Dziewcząt, w której udzielam wsparcia młodzieży i ich rodzicom.
Psychoterapię prowadzę w nurcie psychoanalitycznym i psychodynamicznym. Uważam, że filarem zawodu terapeuty jest uszanowanie indywidualności jednostki oraz praca w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia, oraz zgodnie z zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa.
Pracuję z osobami dorosłymi, z młodzieżą oraz z dziećmi. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

rezerwuj termin

Małgorzata Nocuń

Jestem psychologiem, po pięcioletnich jednolitych studiach magisterskich i psychoterapeutą w trakcie czteroletniego szkolenia w zakresie psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Ochotniczych Hufcach Pracy w Oleśnie Śląskim, w Pracowni Psychologicznej Interakcje w Bielsku Białej i w Pracowni Szkoleniowo-Doradczej w Zabrzu oraz Stowarzyszeniu Krok Dalej w Krakowie.

Umiejętności terapeutyczne doskonaliłam w Psychologicznym Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznym i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku. Swoje umiejętności rozwijałam również w Klinicznym Szpitalu im. J. Babińskiego w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym OP-MP/VII A w Krakowie. Obecnie pracuję w Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Konarach. Kompetencje zdobywałam między innymi w pracy z dziećmi i młodzieżą, podczas prowadzenia terapii indywidualnej i grupowej oraz grup wsparcia dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku 15-18 lat. Posiadam również doświadczenie w pracy z dorosłymi, które zdobywałam podczas prowadzenia terapii indywidualnej a także psychoterapii grupowej dla pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi.

Specjalizuję się w pracy z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi i nerwicowymi. Stale podnoszę kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach i konferencjach naukowych, poświęconych wciąż rozwijającej się i skomplikowanej tematyce ludzkiej psychiki. Swoją pracę poddaje superwizji. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
W pracy przestrzegam zasad kodeksu etyczno-zawodowego psychologa oraz kodeksu etyki psychoterapeuty. Dbam o komfort i bezpieczeństwo pacjenta. Przestrzegam tajemnicy zawodowej. Zapewniam poufność i dyskrecję.

rezerwuj termin

Magdalena Gonera

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam 5-letnie studia na kierunku Psychologia Stosowana na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Umiejętności psychoterapeutyczne zdobyłam w rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne całościowym szkoleniu z psychoterapii systemowej organizowanym przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie. Swoje pierwsze doświadczenia w pracy z pacjentem zdobywałam już jako studentka, na licznych stażach w poradniach psychologicznych. Doświadczenie zawodowe zdobyłam w Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ „Śródmieście” w Krakowie.  Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora.

W swojej pracy z rodzinami oraz parami opieram się na założeniach psychoterapii systemowej, która ujmuje rodzinę jako system dynamicznie połączonych elementów, które wzajemnie na siebie wpływają. Psychoterapeuta pracuje z tym systemem jako całością i każdego z jego członków czyni współodpowiedzialnym za zgłaszane trudności.

rezerwuj termin

Małgorzata Piętoń

Jestem psychologiem i psychoterapeutą z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Swoją wiedzę zdobywałam w trakcie studiów na kierunku psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podczas 4 letniej szkoły psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym  – ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie zawodowe w pracy z osobami dorosłymi zdobywałam m.in. w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego CM UJ, na oddziale ogólnopsychiatrycznym Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie, w Poradni Zdrowia Psychicznego w NZOZ „Centrum Psychoterapii” w Myślenicach. Warsztat pracy z zakresu diagnozy oraz terapii dzieci i młodzieży doskonaliłam pracując w LOBUS Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

Prowadzę psychoterapię indywidualną  oparciu o podejście psychodyanmiczne oraz spotkania o charakterze pomocy psychologicznej i psychoedukacji. W trakcie spotkań stwarzam bezpieczną przestrzeń do rozmów na temat doświadczanych problemów/trudności oraz towarzyszących im emocji. Podczas konsultacji wspólnie zastanawiamy się nad możliwymi rozwiązaniami, a w razie potrzeby także nad wyborem odpowiedniej formy wsparcia terapeutycznego.

W pracy kieruję się zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

rezerwuj termin

Monika Gzyl

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także psychoterapeutką ukończyłam całościowe szkolenie psychoterapeutyczne, organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W trakcie studiów ukończyłam ścieżkę psychologii klinicznej. Od 2013 roku szkolę się także na psychoanalityka w Krakowskim Kole Psychoanalizy NLS, którego jestem członkiem od 2017 roku.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas staży w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie, Krakowskim Instytucie Psychoterapii, szkoląc się w prowadzeniu terapii indywidualnej, rodzinnej oraz grupowej, a także pracując w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym z osobami chorymi somatycznie.

Doświadczenie w psychoterapii indywidualnej zdobywam pracując w Poradni Psychoterapii Dzieci i Młodzieży oraz w Ośrodku Poradnictwa i Terapii Rodzin prowadzonych przez Stowarzyszenie Dobrej Nadziei.

Głównym obszarem moich zainteresowań jest psychoterapia psychoanalityczna i psychodynamiczna, pozwalająca na refleksję oraz głębsze zrozumienie własnych trudności. Wykorzystuję także systemowe myślenie o kontekście rodzinnym. Podejście to pozwala mi pracować z osobami zmagającymi się przede wszystkim z różnymi problemami życiowymi związanymi ze stresem, problemami okresu dorastania, trudnościami w relacjach międzyludzkich, stanach lękowych, depresyjnych, nerwicowych, psychosomatycznych, a także z osobami z zaburzeniami o charakterze psychotycznym.

W kontakcie z drugą osobą staram się przede wszystkim stworzyć jej możliwość swobodnego mówienia o swoim doświadczeniu, co sprzyja zmniejszaniu jej trudności i cierpienia. Każdą osobę traktuję z pełnym szacunkiem, zapewniając poufność i dyskrecję. Swoją pracę terapeutyczną poddaję także regularnej superwizji u osób z wieloletnim doświadczeniem.

Prowadzę psychoterapię zarówno z osobami dorosłymi jak i z młodzieżą (od 14 roku życia), a także z dziećmi.

rezerwuj termin

Kamil Perończyk

Psycholog specjalizujący się w ludzkiej seksualności. W praktyce zajmuje się problemami szeroko pojętego zdrowia psychicznego i seksualnego kierując się zasadami etyki poradnictwa psychologiczno-seksuologicznego. Prowadzi psychoedukację, poradnictwo oraz terapie indywidualne, partnerskie i małżeńskie.
Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Stażysta w Centrum Terapii Lew-Starowicz w Warszawie, uczeń Szkoły Terapii Seksualnej. Rozwój ten jest skierowany w kliniczną stronę ludzkiej seksualności i deficytów w obszarach życia seksualnego. Absolwent Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, obecnie jest w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
Czerpię wiedzę i pozytywne podejście oparte na zasobach i potencjale seksualnym danego układu (związku, relacji) ze szkoły Sex CoachU- World Association of Sex Coaches and Sex Coach Univeristy, w trakcie certyfikacji SexCoacha.

rezerwuj termin

Witold Tomasz

Jestem psychologiem (specjalność kliniczno-sądowa), psychoterapeutą, certyfikowanym neuroterapeutą z zakresu przezczaszkowej stymulacji stało prądowej tDCS, certyfikowany trener Biofeedback EEG i GSR. Swoją wiedzę dotyczącą zastosowania stymulacji tDCS, tACS, tRNS, mftDCS, zdobywałem m.in. podczas warsztatów szkoleniowych organizowanych przez Neuroelectrics w Barcelonie, gdzie miałem okazje uczyć się od światowych pionierów tej metody jak prof. Roi Kadosh, prof. Alvaro Pascal-Leone, prof. Jean-Pascal Lefaucheur. W swojej praktyce z powodzeniem wykorzystuję terapie tCS u osób cierpiących na  depresje, probelmy z łaknieniem(bulimia), zespoły bólu przewlekłego np. fibromialgia, ból fantomowy, neuropatyczny (bóle związane z uszkodzeniem rdzenia kręgowego), zaburzeń związanych z motoryką dużą (np. po wypadkowe) a także u pacjentów z problemami  funkcji poznawczych (koncentracja, uwaga, pamięć) różnego pochodzenia (np. powstałych w wyniku urazów czaszkowo-mózgowych, udarów). Dodatkowo metoda ta znajduje zastosowanie w terapii dzieci i dorosłych ze spectrum Autyzmu,  ADHD, w celu poprawy różnych funkcji.

Pracuję także jako psychoterapeuta w trakcie szkolenia w zakresie psychoterapii psychodynamicznej rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. W swojej pracy szczególnie ukierunkowany jestem na psychoterapię skoncentrowaną na przeniesieniu(TFP, ang. Transference-Focused Psychotherapy). W tym obszarze zajmuję  się przede wszystkim pracą z pacjentami z zaburzeniami osobowości typu borderline, zburzeniami osobowości typu narcystycznego, anoreksją, bulimią. Prowadzę również psychoterapię młodzieży z trudnościami relacyjnymi, zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi.

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora. W swojej pracy kieruje się kodeksem etycznym psychoterapeuty oraz etyczno-zawodowy psychologa, dbając o poczucie bezpieczeństwa i komfort pracy pacjenta.

Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w warsztatach, seminariach dydaktycznych, szkoleniach oraz konferencjach poświęconych problematyce zdrowia psychicznego i wykorzystania nowych neurotechnologii w pomocy pacjentom w walce z chorobą, gdzie także mam okazję zaprezentować wyniki swoich badań (m.in.  „Zastosowanie stymulacji tDCS w leczeniu bólu przewlekłego- studium przypadku” – konferencja Neuroskop, Warszawa [2018], „Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym w leczeniu fibromialgii” – Wydział medyczny KAAFM, Kraków [2017] i inne).

 

 

rezerwuj termin