Sensusmed O nas Anna Miszczyk
Anna Miszczyk
Anna Miszczyk

Jest psychologiem oraz terapeutą uzależnień. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, szkołę akredytowaną przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), polecaną przez Instytut Psychologii Zdrowia.
Doświadczenie w pracy z pacjentem zdobywała m.in. pracując w NZOZ Maszachaba w Krakowie, prowadząc terapię indywidualną oraz grupową. Stale rozwija swoje kwalifikacje personalne i zawodowe uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach.

Terapia uzależnień ma na celu nauczenie życia w pełnej abstynencji z ograniczeniem zachowań kompulsywnych. Początkowe konsultacje mają za zadanie określić mocne strony pacjenta oraz zdefiniowanie pożądanych zmian. Na tym etapie jest prowadzona również psychoedukacja, która ma pomóc w zrozumieniu mechanizmów uzależnienia. Pozwala ona również na wyjście poza ramy stereotypów, które funkcjonują w społeczeństwie a także stygmatyzują osoby uzależnione. Pomoc psychologiczna obejmuje także osoby współuzależnione oraz z syndrom DDA (Dorosłego Dziecka Alkoholika), które w wyniku długotrwałej relacji z osobą uzależnioną, zaniedbują własne potrzeby emocjonalne. W konsekwencji takiego modelu życia, nabywają szereg zachowań i schematów, które utrudniają codzienne funkcjonowanie.

Terapeutka prowadzi psychoterapie w koncepcji integracyjnej. Koncepcja ta łączy idee, rozwiązania i praktykę z wielu źródeł: teorii społecznego uczenia się, behawioralno-poznawczej, psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej czy też z podejścia psychodynamicznego. W pracy z pacjentem szczególnie kładziony jest nacisk, aby miał on bezpieczną przestrzeń do rozmowy o trudnych doświadczeniach w atmosferze zrozumienia oraz pełnej dyskrecji.

Terapie prowadzi pod adresem:

Na Błonie 40, 30-147 Kraków

 Syrokomli Władysława 23/3, I PIĘTRO, 30-102 Kraków

Umów się na wizytę

Możesz do nas zadzwonić lub zarejestrować się online.

! Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-21:00, w sobotę od 10:00 do 16:00. Placówki pracują przez cały tydzień.