Sensusmed O nas Barbara Piątek
Barbara Piątek
Barbara Piątek
Psycholog w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym; certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych oraz Trener Umiejętności Społecznych osób z zaburzeniem ze spektrum autyzmu, psycholog szkolony i przedszkolny.
Swoje doświadczenie zdobywała w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, na Oddziale Klinicznym Psychiatrii, Pododdziale Leczenia Zaburzeń Psychotycznych; w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, w Zakładzie Psychoterapii;  w Stowarzyszeniu ProCivium a także w Szkole Podstawowej nr 97 i Ośrodku Twórczej Edukacji Kangur.
Pracuje w nurcie psychodynamicznym z dziećmi od 3 roku życia, które przejawiają trudności emocjonalne, społeczne czy lękowe. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami integracji sensorycznej oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Prowadzi Trening Umiejętności Społecznych. Swoją wiedzę i kwalifikacje podnosi biorąc udział w szkoleniach i kursach a także poddając swoją pracę regularnej superwizji. Kieruje się zasadami kodeksu etyczno- zawodowego psychologa.

Umów się na wizytę

Możesz do nas zadzwonić lub zarejestrować się online.

! Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-21:00, w sobotę od 10:00 do 16:00. Placówki pracują przez cały tydzień.