Sensusmed O nas Magdalena Trzeciecka
Magdalena Trzeciecka
Magdalena Trzeciecka

Psycholożka mająca w kręgu swoich zainteresowań ludzką seksualność. Sojuszniczka osób LGBT+.
Ukończyła pięcioletnie studia magisterskie z Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w
Krakowie oraz studia podyplomowe z Seksuologii praktycznej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu.
Doświadczenie praktyczne zdobywała m.in. w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego oraz
współpracując z fundacjami (Fundacja Polistrefa, Fundacja Z Wyboru, Fundacja Rozwoju Kwalifikacji
Stella Virium). Swoją wiedzę i warsztat pracy poszerza przez częsty udział w dodatkowych szkoleniach i
konferencjach naukowych z zakresu psychologii i seksuologii.
Pracuje z osobami dorosłymi (18+) i parami w obszarze zdrowia psychicznego i seksualnego. Oferuje
pomoc psychologiczną osobom doświadczającym kryzysów życiowych czy trudności w obszarze emocji i
relacji. Zapewnia także poradnictwo psychologiczno-seksuologiczne w duchu pozytywnej seksualności –
podejścia, które zachęca do afirmacji swojej seksualności, akceptacji dla przejawów płciowości i
seksualności z jednoczesnym podkreśleniem istotnych kwestii: zdrowotnych, bezpieczeństwa,
świadomej zgody oraz edukacji seksualnej. Dba o empatyczny, oparty na poczuciu bezpieczeństwa i
szacunku kontakt z drugą osobą. Wybiera metody mające potwierdzenie w badaniach naukowych.
Kieruje się kodeksami etycznymi: psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz
seksuologa Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

 

Terapie prowadzi pod adresem:

 

Na Błonie 40, 30-147 Kraków

 

Umów się na wizytę

Możesz do nas zadzwonić lub zarejestrować się online.

! Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-21:00, w sobotę od 10:00 do 16:00. Placówki pracują przez cały tydzień.