Sensusmed O nas Monika Prokulewicz
Monika Prokulewicz
Monika Prokulewicz
Psycholog, pedagog specjalny (resocjalizacyjny), oligofrenopedagog, trener umiejętności społecznych oraz psychoterapeutka w trakcie 4-letniego szkolenia specjalistycznego z psychoterapii dzieci i młodzieży w podejściu psychodynamicznym organizowanego przez Laboratorium Psychoedukacji oraz Ośrodek ReGeneRacja. Na co dzień pracuje jako terapeuta dzieci i młodzieży w Sensusmed oraz w sieci krakowskich przedszkoli „Pod Magnolią” jako psycholog dziecięcy.
Doświadczenie zawodowe zdobywała jako nauczyciel wspomagający w szkole z oddziałami integracyjnymi, psycholog w sieci przedszkoli oraz praktykantka: na Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu w Szpitalu Klinicznym im. dr J. Babińskiego, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wielkich Drogach, Interwencyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej dla chłopców w Krakowie, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dzieło Pomocy Dzieciom oraz w Małopolskim Towarzystwie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z „U” (w zakresie oddziaływań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży).
Pracuje w oparciu o podejście psychodynamiczne z dziećmi od 3 do 12 roku życia, między innymi z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi oraz z dziećmi w kryzysie (rozwód rodziców, żałoba, itp.).
W swojej pracy kieruje się zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa, a swoją prace poddaje regularnej superwizji.

Terapie prowadzi pod adresem:

Na Błonie 40, 30-147 Kraków

 Syrokomli Władysława 23/3, I PIĘTRO, 30-102 Kraków

Umów się na wizytę

Możesz do nas zadzwonić lub zarejestrować się online.

! Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-21:00, w sobotę od 10:00 do 16:00. Placówki pracują przez cały tydzień.