Sensusmed Oferta Diagnoza psychologiczna Diagnoza ADHD u dzieci i młodzieży

Diagnoza ADHD u dzieci i młodzieży

W Sensusmed oferujemy kompleksową diagnozę ADHD. Nasze ponad siedmioletnie doświadczenie w diagnozie i terapii ADHD pokazuje, że każdy pacjent jest inny a podejście do diagnozy ADHD powinno być  spersonalizowane i holistyczne Dlatego też w naszym ośrodku oprócz standardowej diagnozy psychologicznej w oparciu o testy psychologiczne istnieje możliwość pogłębienia diagnostyki za pomocą QEEG.

Nie tylko diagnozujemy ADHD, ale także pomagamy w opracowaniu spersonalizowanego planu leczenia, który może obejmować  farmakoterapię,  neurostymulacje (link), wsparcie edukacyjne i wiele więcej. 

Jak przebiega Diagnoza ADSH u dzieci w naszym ośrodku?

Krok 1: Konsultacja Wstępna
Pierwszym krokiem w diagnozie ADHD jest szczegółowa konsultacja z rodzicami. Zbieramy wywiad dotyczący historii medycznej, szkolnej oraz zachowań dziecka.

Krok 2: Przeprowadzenie Testów
Na podstawie wstępnej konsultacji przeprowadzamy test MOXO, testy inteligencji oraz kwestionariusze Conners 3. Testy są wykonywane w komfortowych warunkach, w przyjaznym dla dziecka środowisku.

Krok 3: Analiza Wyników
Po zebraniu wszystkich wyników testów, psycholog-diagnosta analizuje dane, aby dokładnie ocenić objawy ADHD oraz wykluczyć inne możliwe zaburzenia.

Krok 4: Omówienie Wyników i Plan Działania
Po zakończeniu analizy zapraszamy rodziców na spotkanie, podczas którego omówimy wyniki diagnozy oraz przedstawimy rekomendacje dotyczące dalszych kroków. Może to obejmować terapię behawioralną, wsparcie edukacyjne, farmakoterapię lub neurostymulacje, jeśli będzie to konieczne.

Jak Diagnozujemy ADHD w naszym ośrodku?

W naszym ośrodku proces diagnozy ADHD opiera się na wieloaspektowym podejściu. Stosujemy tylko standaryzowane i rzetelne narzędzia diagnostyczne jak:

1. Test MOXO
Test MOXO to komputerowy test uwagi, który jest jednym z najnowocześniejszych narzędzi służących do diagnozy ADHD. Pozwala na dokładną ocenę czterech głównych parametrów funkcjonowania uwagi:

  • Uwaga (Attention) – zdolność do skupienia się na zadaniu przez dłuższy czas.
  • Impulsywność (Impulsivity) – skłonność do podejmowania pochopnych decyzji.
  • Hiperaktywność (Hyperactivity) – nadmierna aktywność fizyczna.
  • Zarządzanie czasem (Timing) – umiejętność prawidłowego zarządzania czasem i realizacji zadań w wyznaczonych ramach czasowych.

2. Testy Inteligencji – Stanford Binet 5
Ocena poziomu inteligencji jest ważnym elementem diagnozy ADHD, ponieważ pozwala na wykluczenie lub zidentyfikowanie innych zaburzeń, które mogą wpływać na funkcjonowanie dziecka. Wykorzystujemy standardowe testy inteligencji dostosowane do wieku dziecka, aby uzyskać pełny obraz jego możliwości poznawczych.

3. Conners 3
Conners 3 to kompleksowe narzędzie diagnostyczne, które pomaga w ocenie objawów ADHD oraz współwystępujących problemów behawioralnych i emocjonalnych. Kwestionariusz jest wypełniany przez rodziców, nauczycieli oraz samego pacjenta (jeśli jego wiek na to pozwala), co pozwala na zebranie szerokiego wachlarza informacji na temat zachowania dziecka w różnych środowiskach.

4.Zastosowanie badania QEEG w diagnozie ADHD
Badanie QEEG (mapowanie mózgu) to odmiana badania bioelektycznej aktywności mózgu. W przeciwieństwie do standardowego badania EEG – QEEG stanowi bardziej zaawansowaną technologicznie metodę oceny funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Dzięki zastosowaniu złożonych algorytmów matematycznych metoda umożliwia analizę sygnału EEG  i wyodrębnienie z niego różnego typu parametrów fizjologicznych, których ocena  pozwala na pozyskanie wielu bardziej szczegółowych informacji dotyczących pracy mózgu i ewentualnych nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu. Co istotne mapowanie aktywności mózgu w QEEG jest również dużo bardziej precyzyjne przestrzennie niż klasyczne badanie EEG. Pozwala  dużo dokładnej wskazać obszary mózgu, które funkcjonują poprawnie, a które nie.

Więcej o badaniu QEEG przeczytasz tutaj

Umów się na wizytę

Możesz do nas zadzwonić lub zarejestrować się online.

! Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-21:00, w sobotę od 10:00 do 16:00. Placówki pracują przez cały tydzień.