Sensusmed Oferta Diagnoza psychologiczna Diagnoza autyzmu dzieci i młodzieży

Diagnoza autyzmu dzieci i młodzieży

W naszym ośrodku przeprowadzamy diagnozę w kierunku spektrum autyzmu (w tym Zespół Aspergera) opartą na standardzie MAA (Multi-Agency Assessment)-  diagnoza zespołowa, wielospecjalistyczna. Nasz zespół diagnostyczny składa się z  lekarza psychiatry dzieci i młodzieży lub lekarza w trakcie tej specjalizacji, psychologa diagnosty oraz pedagoga specjalnego lub logopedy. Wszyscy członkowie zespołu posiadają doświadczenie w diagnozowaniu i terapii zaburzeń neurorozwojowych u dzieci i młodzieży.

Diagnoza w kierunku spektrum autyzmu przeprowadzana jest zazwyczaj przy użyciu protokołu obserwacyjnego ADOS-2, będącego standardem w diagnozach w tym obszarze. 

Jak się zapisać

Zapisy na diagnozę można dokonać zarówno telefonicznie, online, osobiście w rejestracji lub mailowo. Po zapisaniu się zostanie przesłana do państwa przesłana przez rejestracje ośrodka ankieta zgłoszeniowa, wraz z niezbędnymi informacjami dotyczącymi diagnozy. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie diagnozy.

Nasz proces diagnostyczny jest kompleksowy i składa się z kilku etapów, zapewniających dokładną ocenę:

 • Wypełnienie i przesłanie ankiety zgłoszeniowej drogą elektroniczną (30 min).
 • Spotkanie z psychologiem diagnostą w celu przeprowadzenia wywiadu diagnostycznego (1h).
 • Badanie testowe ADOS-2 lub alternatywna obserwacja, jeśli jest to konieczne (1h).
 • Spotkanie diagnostyczne w zespole wielospecjalistycznym (konsylium diagnostyczne), podczas którego przekazywana jest pełna opinia psychologiczna oraz zalecenia terapeutyczne (2H)

Wychodząc naprzeciw państwa oczekiwaniom  ostatnie spotkanie w wielospecjalizacyjnym zespole (konsylium diagnostyczne) trwa 2 godziny. Wiemy jak ważne jest szybkie otrzymanie diagnozy dla podjęcia działań terapeutycznych dlatego też staramy się maksymalnie zintensyfikować częstotliwość spotkań. Prosimy o zapewnienie opieki nad małym  pacjentem w poczekalni podczas przekazywania rodzicom/opiekunom diagnozy. Zalecamy żeby na ostatnim spotkaniu było dwoje rodziców/opiekunów prawnych.

Cena całościowej diagnozy w kierunku spektrum autyzmu dzieci i młodzieży 2 600 zł

W ośrodku wykonujemy również samo badanie protokołem ADOS-2, badanie to przeprowadza psycholog diagnosta. Badanie obejmuje:

 • Konsultacja wstępna u psychologa diagnosty (1h)
 • Badanie za pomocą protokołu obserwacyjnego ADOS-2 (1h)
 • Omówienie opinii psychologicznej oraz jej przekazanie w formie pisemnej

Cena badania to 1 110 zł

Informacje dodatkowe:

 • Aby przeprowadzić obserwację przy użyciu protokołu ADOS-2, dziecko musi spełniać określone kryteria uczestnictwa, takie jak wiek (co najmniej 12 miesięcy), zdolność do swobodnego chodzenia oraz możliwość widzenia i słyszenia umożliwiająca przeprowadzenie prób zgodnie z protokołem badania.
 • Wraz z ankietą zgłoszeniową należy dostarczyć aktualne badania takie jak: aktualna opinia z placówki w której przebiega dziecko, badania słuchu, wynik  konsultacji neurologicznej oraz badanie EEG (ew. badanie obrazowe CSN – MR lub TK, opinie z innych miejsc obejmujących dziecko opieką terapeutyczną; aktualne badanie poziomu rozwoju intelektualnego z użyciem testu Stanford Binet 5 (dotyczy dzieci powyżej 5 roku życia, można go również wykonać w naszym ośrodku)  badanie kału – na obecność pasożytów i grzybów, na krew utajoną; aktualne badania krwi, które obejmują, morfologia z obrazem, OB., CRP, AIAT, AspAT, ALAT, jonogram, glukoza, cholesterol całkowity, TSH, badanie ogólne moczu, IgE całkowite, poziom Fe w surowicy.
 • Płatności w ramach diagnozy odbywają się w etapach. Zapłata dokonywana jest góry tj. przed rozpoczęciem danego etapu diagnozy.
 • Badanie przeprowadzane jest w ośrodku medycznym Sensus Pro Medical 

 

Umów się na wizytę

Możesz do nas zadzwonić lub zarejestrować się online.

! Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-21:00, w sobotę od 10:00 do 16:00. Placówki pracują przez cały tydzień.