Sensusmed Oferta Diagnoza psychologiczna Diagnoza osobowości oraz zaburzeń osobowości

Diagnoza osobowości oraz zaburzeń osobowości

Dla kogo jest diagnoza osobowości?

Diagnoza osobowości i zaburzeń osobowości jest szczególnie zalecana osobom, które:

 • chcą lepiej poznać samych siebie i zrozumieć swoje zachowania,
 • chcą potwierdzić lub wykluczyć hipotezę o występowaniu u siebie zaburzeń osobowości,
 • zmagają się z niepowodzeniami w relacjach, doświadczają trudności w pracy, mają problemy w odnajdywaniu się w nowych sytuacjach,
 • mają zalecenie poddania się testom psychologicznym np. przez psychiatrę,
 • w dotychczasowym leczeniu doświadczyły trudności diagnostycznych i/lub chciałyby uzupełnić/pogłębić diagnozę,
 • doświadczają nasilonych objawów psychosomatycznych
 • leczą farmakologiczne zaburzenia psychiczne, jednak leczenie to nie przynosi oczekiwanych efektów.

Diagnoza osobowości – efekty

 • Rzetelna diagnoza psychologiczna w oparciu o pogłębiony wywiad i testy psychologiczne.
 • Lepsze zrozumienie samego siebie i swojego funkcjonowania.
 • Potwierdzenie lub wykluczenie podejrzewanych zaburzeń osobowości.
 • Pomoc w indywidualnym doborze najbardziej efektywnych form i metod terapii.
 • Poprawa funkcjonowania w życiu codziennym i relacjach – dzięki samoświadomości i terapii.
 • Indywidualne wsparcie na każdym etapie diagnozy.

Jak przebiega diagnoza osobowości i zaburzeń osobowości?

 1. Spotkanie konsultacyjne
 2. Badanie osobowości
 3. Diagnoza i omówienie wyników
 

Diagnoza osobowości obejmuje zwykle 2-3 spotkania. Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacji, podczas której terapeuta prowadzi wywiad diagnostyczny i dobiera odpowiednią metodę badawczą. Do najczęściej stosowanych testów badania osobowości należy Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości SCID-5-PD oraz kwestionariusz MMPI-2.

Kolejnym etapem jest badanie testowe. Pacjent wypełnia kwestionariusz albo pisemnie lub na komputerze, w zależności od dobranej metody badawczej. Średni czas badania kwestionariuszem SCID-5-PD wynosi 90 min, natomiast kwestionariuszem MMPI – 120 min.

Diagnoza osobowości służy zwykle otrzymaniu odpowiedniego wsparcia – dlatego na każdym etapie możesz liczyć na pomoc i poradę specjalisty Sensusmed. Po analizie wyników badania kwestionariuszem i sporządzeniu opinii psychologicznej otrzymasz wyniki, ich opis oraz zalecenia co do ewentualnego leczenia wraz z ich dokładnym omówieniem. Czas oczekiwania na diagnoz wynosi ok. 7 dni od wypełnienia kwestionariuszy.

Czy wiesz, że...?

Osobowość to zbiór względnie stałych cech i predyspozycji, które wpływają na myślenie i zachowanie każdego z nas, a także odróżniają nas od innych osób. Zdarza się, że w wyniku niekorzystnych czynników występujących w okresach rozwojowych utrwalają się trwałe wzorce niefunkcjonalnego zachowania i myślenia, co można określić mianem zaburzeń osobowości.

Celem psychologicznej diagnozy osobowości i zaburzeń osobowości jest rozpoznanie i opis tego, w jaki sposób pacjent myśli, funkcjonuje w relacjach z innymi ludźmi, w jaki sposób buduje wokół siebie rzeczywistość i jak reaguje na bieżące trudności oraz wyzwania.

Badanie osobowości jest kluczowe w procesie diagnozy psychologicznej, gdyż określenie jej typu oraz możliwych zaburzeń pełni niezwykle istotną rolę w procesie dobierania odpowiedniego leczenia. Właściwa diagnoza osobowości jest niezbędna, aby móc odpowiednio dobrać terapię psychologiczną. 

Istnieje bardzo wiele rodzajów zaburzeń osobowości, wśród których wyróżnić można “popularne” typy zaburzeń takie jak np. borderline, osobowość schizoidalna, paranoiczna, narcystyczna czy antyspołeczna. W praktyce jednak najczęściej częściej mówi się spektrum zaburzeń z danej grupy (lub kilku grup jednocześnie).

Zaburzenia osobowości nie są przy tym rzadkością. Szacuje się, że mogą dotyczyć nawet 10-20% ogólnej populacji. Diagnoza osobowości pomaga w ich wykryciu, lepszym zrozumieniu i zaakceptowaniu samego siebie.

Umów się na wizytę

Możesz do nas zadzwonić lub zarejestrować się online.

! Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-21:00, w sobotę od 10:00 do 16:00. Placówki pracują przez cały tydzień.