Sensusmed Oferta Diagnoza psychologiczna Diagnoza w kierunku spektrum autyzmu dorosłych

Diagnoza w kierunku spektrum autyzmu dorosłych

W naszym ośrodku przeprowadzamy całościową diagnozę w kierunku spektrum autyzmu dorosłych (w tym zespołu Aspergera). Diagnoza ta ma charakter wielospecjalistyczny i bierze udział w niej Psycholog-diagnosta, lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie tej specjalizacji oraz pedagog specjalny/psycholog. W naszej ofercie mamy również samo badanie protokołem obserwacyjnym w kierunku spektrum autyzmu ADOS-2 (badanie przeprowadza psycholog)

Diagnoza w kierunku spektrum autyzmu przeprowadzana jest zazwyczaj przy użyciu protokołu obserwacyjnego ADOS-2, będącego standardem w diagnozach w tym obszarze. W niektórych przypadkach potrzebne może być również  wykonanie testu MMPI-2. Nasi doświadczeni diagności zawsze dobiorą odpowiednie testy do badania, aby zapewnić jak najbardziej precyzyjną i trafną diagnozę.

Jak się zapisać

Zapisy na diagnozę można dokonać zarówno telefonicznie, online, osobiście w rejestracji lub mailowo. Po zapisaniu się zostanie przesłana do państwa przesłana przez rejestracje ośrodka ankieta zgłoszeniowa, wraz z niezbędnymi informacjami dotyczącymi diagnozy. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie diagnozy.

Nasz proces diagnostyczny jest kompleksowy i zwykle  składa się z kilku etapów, zapewniających dokładną ocenę:

  • Wizyta konsultacyjna, pogłębiony wywiad z pacjentem (60 min)
  • Pogłębiony wywiad z osobą bliską z użyciem protokołu ADI-R lub innego schematu wywiadu (60 min)
  • ADOS-2 – (60 min) z obserwacją pedagoga specjalnego lub drugiego psychologa diagnosty
  • Wizyta u psychiatry (60 min) 
  • Wizyta podsumowująca z diagnosta (60 min) wraz z wydaniem opinii psychologicznej, zaświadczenia lekarskiego wraz z dalszymi zaleceniami terapeutycznymi.

Cena badania: bez testu MMPI – 1800 zł (5-6 godzin)

Cena badania wraz  z testem MMPI – 2200 zł (5-8 godzin)

W niektórych przypadkach do tego schematu psycholog diagnosta zalecić może również badanie za pomocą MMPI-2 – Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości, który stosowany jest w diagnozie klinicznej do oceny osobowości i zaburzeń psychicznych. Wyniki tego testu pozwalają na dostarczenie dotykowych informacji na temat funkcjonowania psychicznego jak np. pomoc w identyfikacji współistniejących zaburzeń psychicznych. W niektórych przypadkach może pojawić się konieczność zrobienia dodatkowych badań lub przeprowadzenia konsultacji, o czym diagnosta niezwłocznie poinformuje pacjenta.

Na pierwsze spotkanie  należy dostarczyć:

  • Dokumentację medyczną dotyczącą wcześniejszych diagnoz, leczenia, listę obecnie przyjmowanych leków
  • Badania z krwi: morfologia z obrazem, OB., CRP, AspAT, ALAT, jonogram, glukoza, cholesterol całkowity, TSH, badanie ogólne moczu, IgE całkowite, poziom Fe w surowicy
  • Badanie za pomocą protokołu obserwacyjnego ADOS-2 . W ośrodku wykonujemy również samo badanie protokołem ADOS-2, badanie to przeprowadza psycholog diagnosta.

 

Umów się na wizytę

Możesz do nas zadzwonić lub zarejestrować się online.

! Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-21:00, w sobotę od 10:00 do 16:00. Placówki pracują przez cały tydzień.