Logopeda

Prowadzimy terapię dla

 • dzieci przedwcześnie urodzonymi,
 • z opóźnionym rozwojem mowy,
 • z afazją, z wadami genetycznymi,
 • niepełnosprawnością ruchową i intelektualną, z wadami wymowy
 • z osobami z zaburzeniami afatycznymi i dyzartrycznymi.

Stosujemy następujące terapie:
neurobiologiczna, miofunkcjonalna, elektrostymulacja obszaru ustno-
twarzowego.

Logopeda Kraków - co wyróżnia nasz ośrodek

W naszym ośrodku istnieje możliwość połączenia terapii logopedycznej z sesjami przezczaszkowej stymulacji mózgu (pot. mikropolaryzacji mózgu). Połączenie tych dwóch rodzajów interwencji przyspiesza proces poprawy zaburzeń mowy.

Dzieję się tak poprzez połączenie intensywnych ćwiczeń logopedycznych ze stymulacją neuronalną w odpowiednich obszarach korowych związanych z mową oraz synchronizując sieci neuronalne odpowiadające za mowę.
Dobór stymulacji jest indywidualizowany,  dzięki czemu uzyskane efekty terapii są większe.

Skuteczne leczenie logopedyczne w Sensumed to: 

 • Holistyczne podejście do problemów z mową
 • Połączenie neurostymulacji z terapią logopedyczną
 • Dobre efekty leczenia u osób, u których inne metody okazały się nieskuteczne
 • Wykwalifikowany zespół oferujący specjalistyczną pomoc

Jak przebiega leczenie logopedyczne

 1. wizyta i diagnoza
 2. dobór terapii
 3. ewaluacja wyników

Terapię logopedyczną zawsze poprzedza specjalistyczna diagnoza funkcji językowych oraz poznawczych. Na jej podstawie konstruowany jest program terapeutyczny indywidualnie dostosowany do potrzeb każdego pacjenta. Dzięki wczesnemu postawieniu odpowiedniej diagnozy i wdrożeniu programu
usprawniania funkcji językowych terapia jest efektywna i skuteczna.

Czym jest Logopedia

Umiejętność sprawnej komunikacji werbalnej już od najmłodszych lat odgrywa w życiu kluczową rolę i wpływa na rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny każdego z nas. Dlatego tak istotne jest wspieranie rozwoju mowy u dzieci i szybkie reagowanie, gdy pojawią się pierwsze trudności w nabywaniu systemu językowego.
Logopedia jest dziedziną zajmującą się kształtowaniem kompetencji językowej oraz komunikacyjnej, a także ich odbudową w przypadku utraty systemu językowego na skutek incydentów czy zaburzeń neurologicznych.

Czy wiesz, że…? 

Już dwa dni po udarze, uszkodzeniu czaszkowo-mózgowym, można stosować neurostymulacje wraz z treningiem neurologopedycznym, co powoduje znaczącą poprawę oraz może zapobiegać dalszej utracie funkcji mowy związanej z uszkodzeniem danego obszaru.

Nasi Terapeuci prowadzący tę terapię
Wczytaj więcej
Umów się na wizytę

Możesz do nas zadzwonić lub zarejestrować się online.

! Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-21:00, w sobotę od 10:00 do 16:00. Placówki pracują przez cały tydzień.