Sensusmed Oferta Przezczaszkowa stymulacja prądem

Przezczaszkowa stymulacja prądem

Czym jest przezczaszkowa stymulacja prądem?

Przezczaszkowa stymulacja prądem (tCS lub znana pod nazwą potoczną mikropolaryzacja mózgu), to jedna z nieinwazyjnych technik stymulacji mózgu, za pomocą której generowane jest pole elektryczne w różnych obszarach mózgu w celu poprawy funkcjonowania danego obszaru. Nieinwazyjne techniki stymulacji mózgu prądem o niskim natężeniu  znajdują swój początek w latach 60-tych ubiegłego wieku. W obecnej wersji z powodzeniem stosowane są na świecie od początku XXI wieku – a więc już od przeszło 20 lat

Jest to nieinwazyjna bezpieczna stymulacja, najczęściej występującymi efektami nie pożądanymi jest zaczerwienienie skóry, swędzenie bądź pieczenie podczas stymulacji, które po około 4-5 minutach ustępuje. Zaawansowana technologicznie terapia schorzeń o podłożu neurologicznym, która charakteryzuje się bardzo wysokim stopniem bezpieczeństwa oraz wysoką skutecznością, potwierdzoną licznymi badaniami klinicznymi.

Czy nieinwazyjna stymulacja przezczaszkowa pomaga? Metodę tę stosuje się z powodzeniem u osób, u których tradycyjne metody terapii okazały się niewystarczające lub nieskuteczne. Może być ona stosowana także wspomagająco, przy równoczesnym korzystaniu z innych form terapii i leczenia.

Przezczaszkowa stymulacja prądem to metoda powodująca zmiany pobudliwości w korze mózgowej dzięki wykorzystaniu słabego, bezpiecznego dla organizmu prądu o natężeniu w przedziale od 0 do 2 mA dla jednej elektrody. Terapia daje zauważalne rezultaty zmierzające do poprawy komfortu życia pacjenta poprzez zmiany pracy mózgu, redukcję bólu oraz wspieranie i poprawę procesów poznawczych (pamięci, myślenia, uwagi, mowy, zdolności percepcyjnych itp.). Do stymulacji wykorzystywane jest bezprzewodowe urządzenie mocowane na czepku wraz z elektrodami (tak jak na prezentowanym zdjęciu).

Mikropolaryzacja mózgu w Sensusmed

W Sensusmed od 2017 roku aktywnie zajmujemy się nieinwazyjnymi technikami stymulacji mózgu, stale zgłębiając wszelkie najaktualniejsze doniesienia w tej dziedzinie. Uczestniczymy w szkoleniach, konferencjach i sympozjach zagranicznych, a także bezpośrednio współpracujemy ze specjalistami z różnych krajów. W tym czasie udało nam się wypracować własne metody terapii i leczenia tymi metodami, a także potwierdzić ich skuteczność w praktyce, przywracając tym samym komfort życia setkom pacjentów.

Naszą główną misją jest wprowadzanie nowych rozwiązań w dziedzinie nieinwazyjnych technik stymulacji mózgu w praktyce klinicznej.

Jak działa przezczaszkowa stymulacja prądem?

Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym tDCS

Odbywa się przy wykorzystaniu słabego prądu elektrycznego przeważnie o natężeniu rzędu 0.1-2 mA.  Impulsy elektryczne przekazywane są do mózgu za pomocą specjalnych elektrod – anodowej (wywołującej polaryzację) oraz katodowej (hamującej). Podczas sesji stymulacji elektrody wytwarzają w mózgu rodzaj pola elektrycznego, który powoduje neuromodulację w korze mózgowej. Oddziaływanie elektryczne ma udowodniony wpływ na poprawę pracy mózgu i kształtowania funkcji poznawczych u pacjentów z problemami neurologicznymi. 

Przezczaszkowa stymulacja prądem zmiennym tACS

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych nieinwazyjnych technik stymulacji, w stymulacji prądem zmiennym (tACS) na skórze głowy umieszcza się elektrody, które stymulują określoną część mózgu w przeciwieństwie do prądu stałego, prąd elektryczny stale zmienia swój kierunek w prądzie zmiennym, dzięki czemu podczas stymulacji możemy zmienić szybkość zmiany polaryzacji. W ten sposób możemy wykorzystać polwonle i szybkie oscylacje do wpływania na wybrane populacje neuronalne przykładowo synchronizując i desychronizując pewne obszary mózgowe.

Przezczaszkowa stymulacji o losowych parametrach szumów tRNS

Przezczaszkowa stymulacja o losowych parametrach szumów (tRNS) jest odmianą tACS, ale zamiast zmeiniać kierunek przeływu prądu w sposób ciągły, rytmiczny, następuje to w sposób losowy tworząć „szum elketryczny”. Działanie to jest porównywane to rezonansu stochastycznego.

Pasmo częstotliwości tRNS może obejmować pełny zakres (zwykle od 0,1 do 640 Hz) lub może być dostarczane na niskiej bądź wysokiej częstotliwości. Jest to stosunkowo nowa technika stymulacji mózgu, jednak w ciągu ostatnich lat jej popularność stale wzrasta.

Przezczaszkowa stymulacja różowym szumem tPNS
Jest to nowa wariancja stymulacji losowymi parametrami szumu tRNS. Ten rodzaj szumu jest zbliżony do naturalnego wzorca komunikowania się oraz odpalania neuronów aby wpłynąć na funkcjonowanie poszczególnych grup komórek mózgowych, najlepiej zbliżyć się jak najbliżej do naturalnego języka komunikacji neuronów. Im bliżej zbliżymy się do naturalnego efektu, tym skuteczniejsza będzie stymulacja.

Stymulacja multifocal (wielokanałowa stymulacja tylko u nas!)

Stymulacja wielokanałowa o wysokiej rozdzielczości może być używana do tworzenia bardziej precyzyjnych pól elektrycznych w mózgu. W praktyce jednym z wielu sposobów  wykorzystania takiej techniki  jest stymulowanie różnych obszarów jednej sieci neuronalnej zlokalizowanych w różnych regionach mózgu,  bądź hamowania jednych obszarów a pobudzania innych.

Zindywidualizowana stymulacja na podstawie modelu mózgu 3D pacjenta

Gdzie w Polsce przeprowadzana jest najskuteczniejsza stymulacja mózgu? Kraków i Sensusmed to miejsce, gdzie jako jedyni w Polsce oferujemy tworzenie modeli mózgu 3D na podstawie obrazów MRI (rezonansu magnetycznego) pacjenta w celu personalizacji i optymalizacji rezultatów terapii stymulacji mózgu. Obok znajduje zdjęcie przedstawiające wygląd takiego modelu.

Dlaczego warto skorzystać z opcji personalizacji? Działanie w oparciu o indywidualny model mózgu 3D zwiększa celowość terapii, pozwalając znacznie precyzyjniej ustalić lokalizację największego ładunku elektrycznego. Dzięki personalizacji zmniejszamy także ewentualną symulację obszarów niepożądanych – a więc precyzyjnie trafiamy w te obszary mózgu, które powinny zostać poddane stymulacji. Bazowanie na modelu pozwala także na efektywną stymulację kilku obszarów jednocześnie, co zwiększa powodzenie terapii. 

W jakich przypadkach zaleca się stosowanie nieinwazyjnych technik stymulacji mózgu?

1
Zaburzenia zdolności motorycznych Zaburzenia poruszania się, zdolności manualnych o podłożu neurologicznym.
2
Zaburzenia funkcji poznawczych – zwłaszcza procesów psychicznych takich jak myślenie, pamięć, koncentracja, komunikacja, reagowanie na bodźce itp.   
3

Zaburzenia nastroju (towarzyszące różnym problemom i chorobom psychicznym) – np. w depresji.

4

Terapia bólu o podłożu neurologicznym (np. ból neuropatyczny, fantomowy, fibromialgia, migreny, ból po uszkodzeniach rdzeniowych itp.).

Najczęściej zadawane pytania
Jakie są różnice między TMS a tCS ?

tCS jest podobny do przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (TMS), ponieważ oba działają przez indukowanie pól elektrycznych w mózgu. Jednak TMS tworzy bardzo mocne
pola elektro-magnetyczne, które powodują odpalanie neuronów poprzez indukcję bardzo krótkiego powtarzalnego impulsu, bądź serii impulsów. Z drugiej strony tCS indukuje słabe pola elektryczne, które delikatnie modyfikują oscylacje neuronalne ( i nie tylko) i jest zwykle stosowane przez stosunkowo długie okresy czasu (15 minut i więcej).

Czy mikropolaryzacja to to samo co przezczaszkowa stymulacja ?

Nie. Potoczne nazewnictwo w Polsce neuromodulacji poprzez mikropolaryzację, jest błędnie. Tak naprawdę obecnie stosuje się tDCS, sotDCS, otDCS (slow oscilation oraz oscilation tDCS).
Sama mikropolaryzacja odnosi się do nieużywanej już nazwy TCMP transcranial micropolarization, gdzie stymulacja była w przedziale 700-1000 μA yzn. że natężenie prądu jest znacznie słabsza od konwencjonalnego tDCS.

Czy w innych ośrodkach, gdzie oferowana jest stymulacja tDCS, prowadzona jest ona tak samo?

Nie. Na efektywność stymulacji tDCS składa się wiele czynników takich jak: rozmiar elektrod, kształt, rodzaj elektrod, natężenie, rodzaj prądu bądź sygnału (jeśli różnicujemy na prąd zmienny, losowe parametry szumu etc.), pozycja elektrod.
Ważne jest rozróżnianie przez osoby zajmujące się stymulacją czym jest elektroda return a czym anodowa i katodowa elektroda, czas stymulacji, miejsce stymulacji (ROI- region of interest), wielokanałowa stymulacja, HD stymulacja.

Nasz ośrodek opiera się na najnowszych badaniach i zaleceniach w stosowaniu tej metody, dzięki czemu maja Państwo pewność najefektywniejszej terapii zgodnie z wytycznymi naukowymi.

Czy po stymulacji są jakieś efekty uboczne?

Metody przezczaszkowej stymulacji prądem (tDCS) są nieinwazyjne, a co za tym idzie nie powodują żadnych znaczących skutków ubocznych. U kilku procent pacjentów zdarzają się łagodne bóle głowy (szczególnie po pierwszych kilku stymulacjach), zaczerwienienie lub swędzenie w miejscu stymulacji, może pojawić się uczucie zmęczenia. Z naszej praktyki wynika jednak, że przeważająca większość pacjentów nie odczuwa żadnych efektów ubocznych.

Czy jest możliwość skrócenia terapii z 20-stu spotkań, jeśli szybciej widoczne są efekty poprawy?

Specjalista ds. stymulacji na pierwszym spotkaniu kwalifikacyjnym określa ilość potrzebnych spotkań, która pozwoli uzyskać satysfakcjonujące efekty stymulacji, ale co ważniejsze – utrzymać te efekty również po zakończonej terapii. Ilość takich sesji jest określana w oparciu o indywidualne predyspozycje osobowościowe pacjenta, rodzaj stymulacji, a przede wszystkim kłopot, z którym osoba zgłasza się na terapię. Decyzja o zmianie ilości sesji może być podjęta tylko przez prowadzącego stymulację terapeutę.

Czy trzeba jakoś specjalnie zmieniać tryb życia podczas terapii (na przykład nie uprawiać sportu)?

Absolutnie nie! Nie trzeba wprowadzać żadnych radykalnych zmian w swoim życiu, żeby uczestniczyć w terapii tCS. Jedynymi zaleceniami jakie otrzymują nasi pacjenci to: unikanie picia kawy przynajmniej godzinę przed zabiegiem oraz nie używanie kosmetyków do włosów (lakieru, pasty, gumy, żelu) przed planowanym spotkaniem. Nie można stosować substancji psychoaktywnych jak np. alkohol.

Czy można brać leki przeciwdepresyjne lub inne leki psychiatryczne podczas terapii ?

Można, a wręcz należy jeśli są one przepisane przez psychiatrę. Oczywiście przed podjęciem terapii należy poinformować terapeutę o wszystkich przyjmowanych lekach, ale absolutnie nie należy ich odstawiać na własną rękę przed podjęciem terapii. Istnieją dowody naukowe, że leki przeciwdepresyjne działają synergicznie wraz z terapią tDCS w leczeniu depresji.

Czym się różni stymulacja wielokanałowa od standardowej?

Stymulacja wielokanałowa (ang. Multifocal Stimulation) używana jest do tworzenia bardziej precyzyjnych pól elektrycznych oraz ułatwia stymulację sieci neuronalnych.

Czy wiesz że?

Do pierwszych prób stymulacji elektrycznej wykorzystywano zwierzęta ze zdolnością do wytwarzania pola elektrycznego takich jak ryby drętowowate. Badano skutki wyładowania elektrycznego po przyłożeniu do głowy, w celu zmniejszenia bólu głowy.

Fakty i Mity

Czy twórcą metody tDCS jest A.Shelyakin? Wbrew informacjom internetowym nie, min. prowadził(1998r.) badania dotyczące zastosowania metody TCMP, transcranial micropolarization. Co również nie oznacza że jest twórcą metody ale stworzył protokół (wariancję) stymulacji z wykorzystaniem tES ( transcranial electrical stimulation).

Umów się na wizytę

Możesz do nas zadzwonić lub zarejestrować się online.

! Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-21:00, w sobotę od 10:00 do 16:00. Placówki pracują przez cały tydzień.