Sensusmed Oferta Przezczaszkowa stymulacja prądem Terapia funkcji poznawczych przy otępieniach

Terapia funkcji poznawczych przy otępieniach

Dla kogo?

Terapia funkcji poznawczych przy otępieniach przeznaczona jest dla pacjentów, u których zdiagnozowano różnego rodzaju otępienia, m.in.:

 • chorobę Alzheimera,
 • otępienie naczyniopochodne,
 • otępienie czołowo-skroniowe,
 • otępienie z ciałami Lewy’ego,
 • otępienie parkinsonowe,
 • a także inne choroby, którym towarzyszą zespoły otępienne (kiła, HIV, choroba Creutzfeldta-Jakoba itp.).

Efekty terapii funkcji poznawczych przy otępieniach

 • Poprawa codziennego funkcjonowania pacjent w zespołach otępiennych
 • Poprawa motoryki (poruszania się, zdolności manualnych)
 • Poprawa funkcji komunikacyjnych u pacjentów z afazją i zaburzeniami mowy przy otępieniu
 • Poprawa funkcji komunikacyjnych u pacjentów z afazją i zaburzeniami mowy przy otępieniu
 • Zwiększenie samodzielności i aktywności u osób z otępieniem
 • Realna poprawa samopoczucia psychicznego i minimalizowanie zaburzeń emocjonalnych pacjentów z otępieniem

Jak przebiega terapia funkcji poznawczych przy otępieniach?

 1. Kwalifikacja wstępna u specjalisty– wywiad, analiza dokumentacji
 2. Ocena funkcji, opracowanie protokołu stymulacyjnego
 3. Właściwa terapia (liczba sesji ustalana indywidualnie)
 4. Monitorowanie postępu terapeutycznego
 5. Omówienie wyników terapii
 

Jak poprawić funkcje poznawcze u osób z otępieniem? W miarę postępowania stanu otępiennego tradycyjne ćwiczenia funkcji poznawczych (np. z neurologopedą czy fizjoterapeutą) w wielu przypadkach okazują się niewystarczające. Szansą na poprawę funkcji poznawczych i zwiększenie samodzielności pacjentów z rozpoznaniem otępienia jest zaawansowana technologicznie neursotymulacja.

W praktyce wykorzystywane są różne rodzaje neurostymulacji połączone z treningiem poznawczym. Metoda, którą od lat z powodzeniem stosujemy w Sesnusmed, daje zadowalające, potwierdzone klinicznie rezultaty w terapii funkcji poznawczych pacjentów z różnego rodzaju otępieniami. Po zakwalifikowaniu pacjenta do terapii funkcji poznawczych ustalany jest indywidualny plan terapii. Liczba sesji, ich długość i częstotliwość zależy od rodzaju i stopnia zaawansowania zaburzeń funkcji poznawczych przy otępieniu. Przykładowo, u osób z chorobą Alzheimera pojedyncza sesja stymulacyjna trwa minimu 60 minut i ma na celu zahamowanie rozwoju zmian związanych z patologicznym nagromadzeniem się beta-amoloidu oraz białka Tau. Dodatkowo zwiększa perfuzję krwi w obszarach dotkniętych chorobą. Minimalna ilość sesji stymulacji to 20 (4 tygodnie po 5 sesji) aby uzyskać poprawę przy umiarkowanym zaawansowaniu choroby.

Czy wiesz, że...?

Wbrew potocznym opiniom, otępienie starcze nie jest normalnym objawem procesów starzenia się. Choć otępienia statystycznie częściej pojawiają się u osób starszych, mogą one także być diagnozowane np. u pacjentów w średnim wieku, a nawet młodych. Szacuje się, że w ciągu całego życia otępienie dotyka średnio 10% populacji. 

Dla poprawy komfortu życia pacjentów z otępieniem niezbędny jest codzienny trening funkcji poznawczych. Dzięki nieinwazyjnym technikom stymulacji mózgu – metodzie stosowanej w Sensusmed – można znacznie poprawić jego efektywność.

Czym jest otępienie?

Otępienie, określane też jako demencja, nie jest konkretną jednostką chorobową, ale zespołem objawów, które określić można także jako zaburzenia funkcji poznawczych mózgu. Tzw. zespoły otępienne mogą pojawiać się samoistnie, w wyniku zmian o różnym podłożu, zachodzących w mózgu pacjenta. Mogą także towarzyszyć innym chorobom przewlekłym. Do najczęściej spotykanych rodzajów otępień należą te związane z chorobą Alzheimera, a także otępienie starcze, charakterystyczne dla ludzi w podeszłym wieku.

Otępienie to przewlekły, długotrwały i często postępujący stan obniżenia zdolności poznawczych pacjenta, takich jak myślenie, pamięć, koncentracja, komunikacja, prawidłowe reagowanie na bodźce itp. Zaburzenia funkcji poznawczych przy otępieniu mogą prowadzić do utraty aktywności i samodzielności, a z czasem do znacznych trudności w podejmowaniu codziennych czynności. Zaburzenia funkcji poznawczych sprawiają także, że pacjent staje się coraz bardziej odizolowany od otaczającej go rzeczywistości. 

Otępienie jest stanem nieuleczalnym – nie musi jednak oznaczać całkowitej utraty samodzielności. Dla poprawy codziennego funkcjonowania pacjentów w zespołach otępiennych niezbędne są jednak odpowiednie ćwiczenia funkcji poznawczych

Nasi Terapeuci prowadzący tę terapię
Wczytaj więcej
Umów się na wizytę

Możesz do nas zadzwonić lub zarejestrować się online.

! Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-21:00, w sobotę od 10:00 do 16:00. Placówki pracują przez cały tydzień.