Sensusmed Oferta Przezczaszkowa stymulacja prądem Terapia po udarach i uszkodzeniach mózgowo-czaszkowych

Terapia po udarach i uszkodzeniach mózgowo-czaszkowych

Dla kogo?

Terapia funkcji poznawczych po udarach i uszkodzeniach mózgowo-czaszkowych przeznaczona jest dla osób po udarach mózgu, a w szczególności osób dotkniętych następstwami udaru (wylewu), takimi jak:

 • zaburzenia motoryczne (trudności z poruszaniem, niedowłady itp.),
 • zaburzenia mowy (afazje itp.),
 • zaburzenia komunikacji, pamięci, koncentracji,
 • zaburzenia nastroju i depresja wynikające z utraty zdrowia i sprawności po udarze.

Efekty terapii funkcji poznawczych po udarach i uszkodzeniach mózgowo-czaszkowych

 • Efekty terapii funkcji poznawczych po udarach i uszkodzeniach mózgowo-czaszkowych
 • Poprawa motoryki (poruszania się, zdolności manualnych)
 • Poprawa funkcji komunikacyjnych u pacjentów z afazją i poudarowymi zaburzeniami mowy
 • Poprawa funkcji poznawczych: myślenia, pamięci, koncentracji, reagowania na bodźce itp.
 • Możliwość powrotu do codziennych czynności i normalnego, samodzielnego funkcjonowania
 • Realna poprawa samopoczucia psychicznego u osób z zaburzeniami nastroju i depresją spowodowaną utratą zdrowia i sprawności

Jak przebiega neurorehabilitacja po udarze?

 1. Kwalifikacja wstępna – wywiad, analiza dokumentacji
 2. Ocena funkcji, opracowanie protokołu stymulacyjnego
 3. Właściwa terapia (liczba sesji ustalana indywidualnie)
 4. Monitorowanie postępu terapeutycznego
 5. Omówienie wyników terapii
 

Rehabilitacja po udarze może wyglądać bardzo różnie – zależnie od rozległości udaru, jego umiejscowienia oraz rodzaju zaburzeń funkcji poznawczych, jakich doświadcza pacjent. W każdym przypadku jednak trudno wyobrazić sobie leczenie po udarze bez odpowiednio dobranej rehabilitacji. 

Zależnie od objawów, ćwiczenia po udarze mają na celu zwłaszcza poprawę sprawności ruchowej pacjenta (np. przywrócenie możliwości samodzielnego poruszania się, wykonywania czynności manualnych itp.), kompetencji komunikacyjnych (np. u pacjentów z afazją poudarową) itp. Rehabilitacja po udarze ma na celu także wspomaganie pracy mózgu w zakresie zdolności poznawczych – myślenia, pamięci, logiki, koncentracji. 

Jak wspomóc leczenie po udarze mózgu lub nieudarowych uszkodzeniach mózgowo-czaszkowych? W Sensusmed stosujemy terapię za pomocą nieinwazyjnych metod stymulacji mózgu (między innymi stymulacje tDCS). 

Stymulacja tDCS (przezczaszkowa stymulacja prądem stałym) skutecznie wspomaga rehabilitację po udarze i daje zadowalające, potwierdzone klinicznie rezultaty w procesie terapii osób z problemami neurologicznymi. 

Właściwa terapia poprzedzona jest konsultacją u specjalisty zajmującego się terapią tDCS, która ma na celu ustalenie stanu wyjściowego, wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań oraz opracowanie indywidualnego planu terapii. Ile trwa rehabilitacja po udarze? Zalecana liczba sesji określana jest indywidualnie, w oparciu m.in. o stopień zaawansowania zaburzeń funkcji mózgu, z jakimi boryka się pacjent.

Czy wiesz, że...?

Rehabilitacja po udarze mózgu ma kluczowe znaczenie w procesie powrotu do zdrowia i pełnej sprawności. Jednak ćwiczenia po udarze (z fizjoterapeutą czy neurologopedą) mogą okazać się niewystarczające – nieinwazyjne metody stymulacji mózgu mogą znacznie podnieść skuteczność i efektywność tradycyjnych metod rehabilitacji. 

W Sensusmed są one tym bardziej skuteczne, iż jako jedyni w Polsce możemy wykonać je w oparciu o indywidualny model 3D mózgu pacjenta oraz stosujemy stymulacje wielokanałowe dzięki czemu optymalizacja oraz personalizacja stymulacji zwiększa efektywność. Dowiedz się więcej >

 

Rodzaje udarów:

Udar niedokrwienny mózgu

Udar mózgu to stan zagrażający zdrowiu i życiu pacjenta, w którym dochodzi do martwicy (obumarcia) fragmentu tkanek mózgu w wynik chwilowego braku dopływu krwi do tych obszarów (tzw. udar niedokrwienny). Do udaru może dojść w sytuacji niedrożności tętnicy doprowadzającej krew do mózgu (krew całkowicie nie dopływa lub jej ilość jest niewystarczająca dla prawidłowego ukrwienia i dotlenienia mózgu). Udar niedokrwienny stanowi ok. 80% wszystkich przypadków udarów mózgu.

Udar krwotoczny mózgu

Innym rodzajem udaru mózgu jest udar krwotoczny, stanowiący niejako odwrotność niedokrwiennego. Udar krwotoczny – potocznie zwany wylewem – polega na pęknięciu ściany tętnicy mózgowej i wylaniu się krwi poza obręb naczynia, bezpośrednio do tkanek mózgu. Udar ten stanowi ok. 20% wszystkich przypadków.

Oba rodzaje udaru prowadzić mogą do trwałych (lub odwracalnych) uszkodzeń tkanek mózgu, które mogą nieść liczne negatywne skutki dla życia i zdrowia pacjenta. Rokowania zależą od umiejscowienia udaru, jego rozległości i intensywności, a także od tego, jak szybko została udzielona pomoc osobie z udarem. Do najczęstszych następstw udaru należą zaburzenia pracy mózgu, które mogą objawiać się zaburzeniem funkcji poznawczych i sprawności motorycznej (zaburzenia mowy, pamięci, niedowłady, trudności z poruszaniem).

Uszkodzenia mózgowo-czaszkowe niespowodowane udarem

Podobne objawy dają także innego rodzaju uszkodzenia mózgowo-czaszkowe niespowodowane udarem mózgu. Może dojść do nich np. w wyniku upadku, urazu czy wypadku komunikacyjnego. Wówczas mózg jest mocno dociskany do ścian czaszki, co może prowadzić do jego uszkodzenia, krwotoku mózgowego lub wyraźnie widocznych zmian w strukturze mózgu.

Nie wszystkie urazy wykrywalne są za pomocą rezonansu magnetycznego (MRI) lub tomografii komputerowej. Strukturalnie wszystko może wydawać się nienaruszone, ale kiedy praca mózgu jest zaburzona, mówimy o urazach funkcjonalnych.

Tego rodzaju urazy mogą w znacznym stopniu zaburzać pracę mózgu i osłabiać zdolności poznawcze pacjenta. Skutkiem tego są zaburzenia pamięci, koncentracji, uwagi, ale także zmęczenie, zaburzenia mowy, spowolnione lub nieprawidłowe reakcje na bodźce itp. Istnieją oczywiście różne stopnie urazowych uszkodzeń mózgu, w zależności od nasilenia objawów.

Jak wygląda leczenie po udarze i czy można cofnąć negatywne następstwa, jakie spowodował udar mózgu? Ćwiczenia i rehabilitacja po udarze to dla wielu szansa na powrót do zdrowia i sprawności na poziomie porównywalnym do tego sprzed choroby.

Nasi Terapeuci prowadzący tę terapię
Wczytaj więcej
Umów się na wizytę

Możesz do nas zadzwonić lub zarejestrować się online.

! Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-21:00, w sobotę od 10:00 do 16:00. Placówki pracują przez cały tydzień.