Sensusmed Oferta Psychoterapia Psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna

Terapia psychodynamiczna: dla kogo ją polecamy?

Czy w Twoim przypadku skutecznym rozwiązaniem będzie psychoterapia psychodynamiczna? Kraków i Sensusmed zapraszają zwłaszcza osoby cierpiące na:

 • zaburzenia osobowości,
 • zaburzenia depresyjne, lękowe i nerwicowe,
 • zaburzenia pod postacią somatyczną (objawy fizyczne na “tle nerwowym”):
 • zaburzenia odżywiania,
 • zaburzenia nastroju,
 • zaburzenia w przebiegu zespołu stresu pourazowego (PTSD),
 • zaburzenia społeczne i/ lub problemy w relacjach z innymi ludźmi.

Efekty psychoterapii psychodynamicznej w naszym ośrodku

 • Redukcja uciążliwych objawów psychicznych (lęku, stresu itp.)
 • Trwała poprawa w funkcjonowaniu osobistym i społecznym
 • Znaczne podniesienie satysfakcji i jakości życia
 • Zwiększenie zasobów psychologicznych (np. poprawa komunikacji interpersonalnej, bardziej satysfakcjonujące relacje, większa pewność siebie)
 • Lepsze radzenie sobie z trudnościami w życiu codziennym
 • Zwiększenie samoświadomości i pozyskanie narzędzi do samorozwoju

Terapia psychodynamiczna wyróżnia się znaczną i potwierdzoną licznymi badaniami naukowymi skutecznością − zwłaszcza w pracy z osobami z zaburzeniami (np. lękowymi, osobowości) i depresją Polecana jest także każdej osobom, które dążą do samorozwoju i lepszego zrozumienia mechanizmów własnej psychiki. 

Zastanawiasz się, czy rozwiązaniem dla Ciebie będzie właśnie terapia psychodynamiczna? Kraków i Sensusmed zapraszają na kameralne sesje terapeutyczne, podczas których nasi specjaliści pomogą Ci w doborze odpowiednich metod terapeutycznych na miarę Twoich potrzeb.

Jak przebiega Terapia psychodynamiczna

 1. Konsultacja/e o charakterze diagnostycznym
 2. Ustalenie celów i zasad współpracy
 3. Regularne spotkania z terapeutą

Jak przebiega terapia psychodynamiczna, na czym polega i ile trwa? Odpowiedź na te pytania  może być zróżnicowana, w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. Jednak w każdym przypadku właściwa terapia psychodynamiczna poprzedzona jest spotkaniami o charakterze konsultacyjnym. Mają one na celu dobór metod, ustalenie zasad współpracy i indywidualnej częstotliwości spotkań. Podczas nich dokonywana jest wstępna diagnoza, a także określane są cele ogólne, do których dążyć ma terapia. 

Terapia psychodynamiczna odbywa się poprzez rozmowę pacjenta z terapeutą. Ogromne znaczenie w tym procesie ma relacja terapeutyczna, a także odpowiednia atmosfera oraz umiejętności terapeuty. Psychodynamiczna terapia skuteczna jest wówczas, gdy pacjent jest odpowiednio zmotywowany i w pełni szczery z terapeutą. Stopniowe odkrywanie przyczyn trudności wiąże się bowiem z ograniczeniem “cenzurowania” swoich myśli − dlatego pacjent powinien dzielić się nimi z terapeutą w sposób spontaniczny, nawet wówczas, gdy pojawiają się wśród nich treści trudne do zaakceptowania bądź wstydliwe. W psychoterapii psychodynamicznej rolą terapeuty jest więc stworzenie odpowiedniej atmosfery, sprzyjającej otwartości, budowaniu więzi i poczucia zaufania.

Warto pamiętać, że terapeuta pozostaje neutralny wobec Twoich decyzji życiowych czy przekonań. Oznacza to, że nie będzie ich komentować w sposób oceniający, doradzać Ci w podjęciu decyzji czy wplatać w toku terapii własnych przekonań. Jego zadaniem jest wyłącznie interpretacja Twoich wypowiedzi mająca na celu ułatwienie Ci zrozumienia nieuświadomionych dotąd przyczyn Twoich zachowań, reakcji, przekonań czy emocji. Dopiero takie dotarcie do treści ukrytych w nieświadomości i niejako “wydobycie ich na wierzch” pozwala na ich pełne zrozumienie i przepracowanie. 

Efektem tego procesu będzie przekierowanie energii psychicznej na budowanie właściwych schematów zachowań. Przez “właściwe” możemy tu rozumieć takie, które pozwolą Ci lepiej funkcjonować w społeczeństwie, budować prawidłowe relacje interpersonalne oraz zaspokajać Twoje potrzeby psychiczne w “zdrowy” sposób. Terapia psychodynamiczna pokazuje zatem, że trwałe zmiany w psychice są możliwe do wypracowania.

Czy wiesz, że...?

Psychoterapia psychodynamiczna to podejście terapeutyczne, którego ojcem jest nie kto inny, jak sam Zygmunt Freud. Terapia psychodynamiczna czerpie z dorobku psychoanalizy. Jej istotnym założeniem jest to, że większość procesów psychicznych, które objawiają się m.in. w naszych emocjach, przekonaniach i zachowaniach, dzieje się w sferze nieświadomości. Oznacza to, że człowiek nie ma pełnej wiedzy o sobie samym i własnej psychice, a zwłaszcza o nieuświadomionych konfliktach i potrzebach.

Terapia psychodynamiczna w szczególny sposób kładzie nacisk na bliską relację pacjenta z terapeutą − nie tylko ze względu na atmosferę sprzyjającą otwartości. Szczególnie ważna dla terapii psychodynamicznej jest także analiza zjawiska przeniesienia.

Terapia skoncentrowana na przeniesieniu (TFP)) skupia się na analizie nieświadomych procesów polegających na przenoszeniu na osobę terapeuty mechanizmów, które pacjent stosuje w innych zawieranych przez siebie relacjach międzyludzkich. Chodzi tu zwłaszcza o projektowanie na osobę terapeuty uczuć, postaw, czy oczekiwań, jakich pacjent miał okazję doświadczać w przeszłości w relacjach z innymi, ważnymi dla siebie osobami. Analiza zjawiska przeniesienia może dostarczyć terapeucie i pacjentowi cennej wiedzy, podnosząc tym samym  znacząco efektywność terapii.

Umów się na wizytę

Możesz do nas zadzwonić lub zarejestrować się online.

! Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-21:00, w sobotę od 10:00 do 16:00. Placówki pracują przez cały tydzień.