Diagnoza Psychologiczna Dzieci

Jak przebiega diagnoza dziecka? Dlaczego Warto

Obszary diagnozy jaką prowadzimy:

  • inteligencja dziecka oraz funkcje percepcyjno-motoryczne
  • badanie dysharmonii rozwojowych u dzieci przedszkolnych
  • zaburzenia emocjonalne oraz trudności adaptacyjne
  • ocena ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce u dzieci przedszkolnych
  • diagnoza ucznia szczególnie zdolnego
  • diagnoza gotowości przedszkolnej i szkolnej
  • diagnoza zainteresowań i predyspozycji zawodowych, której celem jest ukierunkowanie w doborze szkoły i zawodu.
  • opinie psychologiczne dla sądu np. w sprawach rozwodowych, ofiar przemocy czy alkoholizmu

Jak przebiega diagnoza dziecka?

W przypadku młodszych dzieci (do lat 12) na pierwsze spotkanie zapraszamy samych rodziców, natomiast w przypadku młodzieży (13-17) zapraszamy nastolatka wraz z rodzicami już na pierwsze spotkanie.

Na pierwszym spotkaniu psycholog-diagnosta pyta o cel wizyty, a następnie zbiera dokładny wywiad dotyczący dotychczasowego rozwoju i funkcjonowania dziecka, jego relacji z rówieśnikami oraz rodziną. Rozmowa przebiega w atmosferze zrozumienia i serdeczności podczas której wspólnie poszukujemy przyczyn zaistniałego problemu u dziecka. Następnie w zależności od celu diagnozy psycholog obserwuje dziecko podczas wykonywania określonych celem diagnostycznym zadań lub testów psychologicznych. Jeśli trzeba psycholog może zalecić tez wizytę u lekarza np. pediatry, psychiatry, endokrynologa.

Po spotkaniach diagnostycznych rodzic otrzymuje wyniki diagnozy wraz z opracowanym planem ewentualnego leczenia lub wsparcia. Diagnoza psychologiczna zazwyczaj obejmuje 1-2 spotkania z rodzicami oraz od 2 do 4 spotkań z dzieckiem. Czas trwania diagnozy zależy od jej celu oraz tempa pracy dziecka.

Jak się przygotować do spotkania?

Najważniejsze jest, żeby dziecko przed wizytą było wyspane i wypoczęte. Zdecydowanie warto dziecku powiedzieć gdzie i po co idzie oraz czego może się spodziewać. Psycholog może pytać także o kwestie zdrowotne – czy dziecko choruje przewlekle, czy miało urazy głowy, pobyty w szpitalu, a także kiedy dziecko zaczęło rozwijać określone funkcje – np. kiedy zaczęło mówić – warto więc „odświeżyć” te wszystkie informacje przed wizytą. Przydatna może być wszelka dokumentacja medyczna i psychologiczna dziecka (opinie z poradni, wyniki dotychczasowych badań).

Dlaczego Warto?

Celem diagnozy psychologicznej jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, jakie wewnętrzne problemy pokazuje dziecko swoim zachowaniem. Badania pomagają także w określeniu udziału czynników organicznych, środowiskowych i psychologicznych w powstawaniu i podtrzymywaniu się nieprawidłowych form zachowania. Tylko dokładna i rzetelna diagnoza może przynieść efekt w postaci opracowania idealnie dopasowanego do dziecka i problemu planu terapii.

W naszym ośrodku diagnozę psychologiczną prowadzą wyłącznie doświadczeni klinicyści pracujący w
oparciu o najnowsze standardy i metody diagnozy.

Dodatkowo jako jedni z pierwszych w Krakowie oferujemy możliwość przebadania dziecka i młodzieży najnowszym testem inteligencji Stamford Binet w przedziale wiekowym od 2 roku do 18 roku życia. Jest to jeden najrzetelniejszych i najdokładniejszych testów inteligencji obecnych na rynku z normami opracowanymi na podstawie badań ogólnopolskich przeprowadzonych w latach 2016r. i 2017r. Pozwala na wyodrębnienie jednostek wybitnie uzdolnionych jak i również bardzo precyzyjnie różnicuje stopnie niepełnosprawności intelektualnej oraz w ocenie psychologicznej gdzie jest podejrzenie zaburzenia neurorozwojowego, czy w grupach specjalnych.

Już teraz umów się na wizytę

Umów się na wizytę online

LUB ZADZWOŃ

504 288 040

Rejestracja telefoniczna:
- od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-21:00,
- w sobotę od 10:00 do 16:00 lub rejestracja online