Czym jest ADHD

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) jest jednym z najczęściej rozpoznawanych zaburzeń neurorozwojowych, dotykający 2-7,5 % dzieci w wieku szkolnym i często utrzymujący się w wieku dorosłym. Charakteryzuje się trzema podstawowymi objawami: zaburzeniami uwagi, nadpobudliwością i impulsywnością, z którymi powiązane są deficyty neuropsychologiczne, np. problemy z pamięcią krótkotrwałą czy kontrolą impulsów.

Jak leczymy ADHD w naszym ośrodku

Sensusmed to jedyny ośrodek w Małopolsce stosujący metodę przezczaszkowej stymulacji stałoprądowej potocznie zwaną mikropolaryzacją mózgu tDCS (ang. transcranial direct current stimulation tDCS) w leczeniu zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Metoda ta polega na wykorzystaniu słabego prądu (1-2mA) w celu zmian pobudliwości w korze mózgowej. Podczas zabiegu wytwarzane jest pole elektryczne w mózgu modulujące aktywność neuronów.

Z neuropsychologicznego punktu widzenia objawy ADHD są ściśle powiązane z obniżeniem aktywacji w grzbietowo-bocznej korze przedczołowej (DLPFC) oraz w obrębie zakrętu czołowo-dolnego (inferior frontal gyrus – IFG). Leczenie polega więc na normalizacji zaburzonej aktywności w tych obszarach (Siniatchkin i wsp., 2012; Rubia i wsp., 2014). W przypadku ADHD stosuje się stymulację anodalną, a więc wykorzystywane są elektrody dodatnie (anody) (Antal i wsp., 2011, Keeser i wsp., 2011). Stymulacja tDCS jest zarazem terapią nieinwazyjną i zupełnie bezpieczną, pozbawioną też skutków ubocznych, jakie występują przy leczeniu farmakologicznym ADHD, jak np. bezsenność, utrata masy ciała.

Więcej można przeczytać pod adresem : https://www.stiped.eu/brain-stimulation/

Jak przebiega leczenie ADHD

Terapię tDCS poprzedza wizyta u neurologa w celu kwalifikacji do serii zabiegów i wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań do terapii. Kwalifikacje dla naszego ośrodka wykonuje dr  Katarzyna Świątkowska-Wróblewska (link). Terapia poprzedzona jest również spotkaniem diagnostyczno-informacyjnym z terapeutą tDCS. Po ustaleniu obszarów stymulacji zaczyna się cykl terapeutyczny.

Czas terapii

Cykl terapeutyczny przeważnie obejmuje od 15 do 20 sesji stymulacyjnych. Odbywa się o wcześniej ustalonej stałej porze i dniach. Stymulacja w zależności od celu i diagnozy trwa od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Kolejny cykl mikropolaryzacji mózgu w zależności od celu terapii i potrzeb pacjenta jest ustalany indywidualnie.

Efekty leczenia ADHD w naszym ośrodku

 

  • istotne polepszenie koncentracji uwagi
  • poprawa funkcjonowania psychospołecznego poprzez zmniejszenie nadpobudliwości
  • znaczne zmniejszenie impulsywności oraz łagodzenie niepokoju i lęku
  • większa zdolność do przełączania się między zadaniami

Już teraz umów się na wizytę

Umów się na wizytę online

LUB ZADZWOŃ

504 288 040

Rejestracja telefoniczna:
- od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-21:00,
- w sobotę i niedzielę od 10:00 do 16:00.