Czy stymulacja tDCS jest skuteczna w terapii pacjentów z zaburzeniami ze spectrum autyzmu (ASD)?

Zarówno praktyka kliniczna jak i badania przeprowadzone m.in. przez Schneider & Hopp (2011); Amatachaya i wsp. (2014), D’Urso i wsp.(2015) dostarczają dowodów na redukcję objawów autyzmu za pomocą stymulacji tDCS oraz na istotną  poprawę komunikacji społecznej oraz rozumienia komunikatów płynących od innych ludzi. Wykazano również, że u pacjentów z ASD stymulacja tDCS wywołuje zmiany w jakości połączeń między dwoma półkulami mózgu (Polania i wsp. (2011); Polania i wsp.(2012). Warto również zaznaczyć, że kluczową rolę w przetwarzaniu informacji społecznych w mózgu odgrywa sieć takich struktur, jak: bruzda czołowa dolna oraz skrzyżowanie skroniowo-ciemieniowe (TPJ – Temporo-parietal junction) (Venkataraman i wsp., 2015). To właśnie ten ostatni obszar pełni szczególną rolę dla wielu społecznych funkcji poznawczych, które nie funkcjonują prawidłowo u osób z ASD. Należą do nich chociażby teoria umysłu, uwaga, przetwarzanie mowy i języka, rozmienienie innych ludzi (Williams i wsp.,(2006), Donaldson i wsp. 2015). Stymulacja tego obszaru za pomocą tDCS jest bardzo obiecującym narzędziem poprawy funkcjonowania społecznego osób z autyzmem oraz rozwoju funkcji mowy szczególnie dlatego, że nie istnieje obecnie w obszarze tych funkcji skuteczne leczenie farmakologiczne.
Więcej można przeczytać pod adresem : https://www.stiped.eu/brain-stimulation/

 

Jak pomagamy - Terapia osób z autyzmem

Sensusmed to jedyny ośrodek w Małopolsce stosujący metodę przezczaszkowej stymulacji stałoprądowej pot. zwaną mikropolaryzacją mózgu tDCS (ang. transcranial direct current stimulation tDCS) w leczeniu  zaburzeń ze spektrum autyzmu. U pacjentów z ASD metoda ta polega na stymulacji obszarów związanych z procesami nadawania i rozumienia mowy oraz odpowiedzialnych za komunikację społeczną i tzw. Teorię Umysłu, rozmienienie siebie i innych ludzi.

Stosując tą metodę w tej grupie pacjentów następuje znacząca poprawa funkcjonowania psychospołecznego, a efekty będą jeszcze większe w połączeniu z innymi oddziaływaniami terapeutycznymi (jak na przykład jednoczesna stymulacja tDCS z terapią logopedyczną). Stymulacja tDCS jest metodą nieinwazyjną i bezpieczną wykorzystującą słaby prąd (1-2mA) w celu zmian pobudliwości w korze mózgowej. Do stymulacji kory mózgowej wykorzystywane są elektrody dodatnie (anody) i ujemne (katody).  Podczas zabiegu wytwarzane jest pole elektryczne w mózgu modulujące aktywność neuronów. Stymulacja anodowa powoduje zwiększenie pobudliwości komórek nerwowych kory mózgowej (depolaryzacja), zaś katodowa spadek tej pobudliwości, a więc wykazuje działanie hamujące (hiperpolaryzacja).

Jak przebiega terapia

Terapię tDCS poprzedza wizyta u neurologa w celu kwalifikacji do serii zabiegów i wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań do terapii. Kwalifikacje dla naszego ośrodka wykonuje dr  Katarzyna Świątkowska-Wróblewska (link). Terapia poprzedzona jest również spotkaniem diagnostyczno-informacyjnym z terapeutą tDCS.

Czas trwania terapii

Cykl terapeutyczny przeważnie obejmuje od 15 do 20 zabiegów. Odbywa się o wcześniej ustalonej stałej porze, protokół stymulacyjny jest dobierany w zależności od celu terapii i potrzeb pacjenta.

Efekty terapii w naszym ośrodku

 

  • poprawa kontaktu i współdziałania z otoczeniem
  • zmniejszenie pobudzenia psycho-ruchowego
  • efekt wyciszający i łagodzący niepokój i lęk dzięki synchronizacji działania półkul mózgowych
  • poprawa koncentracji uwagi i stymulacja zdolności kognitywnych
  • poprawa w zakresie generowania i rozumienia mowy
  • poprawa komunikacji społecznej i jakości interakcji z innymi ludźmi.

Już teraz umów się na wizytę

Umów się na wizytę online

LUB ZADZWOŃ

504 288 040

Rejestracja telefoniczna:
- od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-21:00,
- w sobotę i niedzielę od 10:00 do 16:00.