Jak pracujemy?

Prowadzimy diagnozę oraz indywidualną terapię dzieci i młodzieży opartą o podejście psychodynamiczne.

Psychoterapia psychodynamiczna toczy się w oparciu o relację terapeutyczną. Podczas sesji omawiane są z klientem jego aktualne problemy, dotychczasowe doświadczenia oraz prezentowany w kontakcie  z terapeutą wzorzec relacji. Terapeuta dostosowuje poziom swojej aktywności do aktualnych możliwości i potrzeb klienta. Celem terapii jest nie tylko redukcja objawów, ale trwała zmiana w funkcjonowaniu psychicznym i społecznym.

Podstawowe informacje:

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacyjny – obejmuje wywiad z rodzicami, podczas którego terapeuta zbiera informacje na temat rozwoju i funkcjonowania psychologicznego i społecznego dziecka. W trakcie tego spotkania podejmowane są decyzje na temat dalszych działań dotyczących procesu terapeutycznego.

W przypadku młodszych dzieci (do lat 12) na pierwsze spotkanie zapraszamy samych rodziców, natomiast w przypadku młodzieży (13-18) zapraszamy nastolatka wraz z rodzicami już na pierwsze spotkanie.

Czas trwania sesji terapeutycznej w przypadku dzieci wynosi 45 minut, a w przypadku młodzieży 50 minut. Spotkania z dzieckiem/nastolatkiem odbywają się z częstotliwością 1 – 2 razy w tygodniu. Rodzice dziecka/ nastolatka uczestniczą w procesie psychoterapii poprzez okresowe konsultacje z psychoterapeutą.

Jak wygląda psychoterapia dzieci oparta o podejście psychodynamiczne?

W psychoterapii dzieci, tak samo jak u młodzieży i dorosłych, kluczową rolę odgrywa relacja terapeutyczna. Terapeuta obserwuje prezentowany przez dziecko w trakcie sesji wzorzec relacji, osadzając go w kontekście dotychczasowych doświadczeń małego pacjenta.

W procesie terapii psychodynamicznej, spotkania dostosowane są do możliwości rozwojowych małego pacjenta. W praktyce oznacza to, że część oddziaływań terapeutycznych toczy się na dywanie, w przestrzeni świata zabawy. Wykorzystanie zabawy, która z perspektywy rozwojowej stanowi główną aktywność dzieci (do około 10 roku życia), daje możliwość wglądu w procesy psychiczne dziecka warunkujące występowanie nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu emocjonalnym/społecznym.

W psychoterapii psychodynamicznej zadanie terapeuty polega z jednej strony na analizie procesu zabawy, wnoszonych przez dziecko treści i doświadczanych emocji, a z drugiej na byciu aktywnym uczestnikiem zabawy. Stworzenie przez terapeutę atmosfery zaufania i akceptacji oraz bezpieczna przestrzeń “świata na niby” umożliwiają dziecku przepracowanie i zintegrowanie trudnych doświadczeń, konfliktów, emocji.

Dla kogo?

Zapraszamy w szczególności dzieci i nastolatki, które:

 • przejawiają problemy adaptacyjne w przedszkolu lub w szkole;
 • mają niską samoocenę, są nieśmiałe, zamknięte w sobie, trudno nawiązują kontakt z dorosłymi i/lub rówieśnikami;
 • przeżywają trudne chwile w związku z rozstaniem rodziców, zmianą otoczenia;
 • przejawiają zachowania agresywne i/lub autoagresywne (samookaleczenia, próby samobójcze);
 • przeżyły wydarzenie o charakterze traumatycznym (np. udział w wypadku, śmierci bliskiej osoby);
 • były ofiarami przemocy psychicznej,fizycznej, seksualnej;
 • przejawiają zaburzenia zachowania i/lub emocji;
 • mają obniżony nastrój, depresję;
 • przejawiają trudności w szkole (niechęć do nauki/odrabiania prac domowych, trudności w skupieniu się, uciekanie ze szkoły);
  są nadpobudliwe;
 • mają trudności ze snem;
 • mają kłopoty z wypróżnianiem; u których występuje moczenie nocne.

Konsultacje psychologiczne i spotkania psycho-edukacyjne dla rodziców.

Rodziców zapraszamy na konsultacja psychologiczne i spotkania o charakterze psychoedukacyjnym. Podczas takich spotkań rodzice w przyjaznej, nieoceniającej atmosferze mają możliwość:

 • Rozmowy ze specjalistą na temat swoich niepokojów związanych z funkcjonowaniem dziecka
 • Otrzymania wsparcia w zakresie pełniejszego rozumienia sytuacji dziecka i występujących u niego zachowań trudnych/niepożądanych (np. w sytuacji pojawienia się młodszego rodzeństwa);
 • Uzyskania informacji i wskazówek dotyczących postępowania w sytuacjach trudnych dla dziecka i/lub całej rodziny (np. rozwód, żałoba, przemoc domowa);
 • Otrzymania wsparcia w zakresie procesu akceptacji niepełnosprawności dziecka/dziecka przewlekle chorego;
 • Rozmowy na temat trudności występujących w ich relacji z dzieckiem.

Już teraz umów się na wizytę

Umów się na wizytę online

LUB ZADZWOŃ

504 288 040

Rejestracja telefoniczna:
- od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-21:00,
- w sobotę od 10:00 do 16:00 lub rejestracja online