Terapia przy ADHD

Dla kogo?

(ADHD) jest jednym z najczęściej rozpoznawanych zaburzeń neurorozwojowych, dotykający 2-7,5 % dzieci w wieku szkolnym i często utrzymujący się w wieku dorosłym. Charakteryzuje się trzema podstawowymi objawami: zaburzeniami uwagi, nadpobudliwością i impulsywnością, z którymi powiązane są deficyty neuropsychologiczne, np. problemy z pamięcią krótkotrwałą czy kontrolą impulsów.

Efekty leczenia ADHD w naszym ośrodku

Stymulacja tDCS jest terapią nieinwazyjną i zupełnie bezpieczną, pozbawioną też skutków ubocznych, jakie występują przy leczeniu farmakologicznym ADHD, jak np. bezsenność, utrata masy ciała.

  • istotne polepszenie koncentracji uwagi
  • poprawa funkcjonowania psychospołecznego poprzez zmniejszenie nadpobudliwości
  • znaczne zmniejszenie impulsywności oraz łagodzenie niepokoju i lęku
  • większa zdolność do przełączania się między zadaniami

Jak przebiega terapia ADHD

  1. Kwalifikacja wstępna u lekarza
  2. Kwalifikacja i konsultacje u specjalisty tDCS
  3. Terapia właściwa

Terapię tDCS poprzedza wizyta u neurologa albo psychiatry  w celu oceny przeciwwskazań jak i również wskazania medycznego do podjęcia się terapii.
Na takie spotkanie przynosimy dokumentację medyczną min. diagnozę od lekarza prowadzącego, badania dotychczasowe psychologiczne, opinie oraz badania jeśli były EEG i MRI.
Sesje stymulacji są poprzedzone spotkaniem diagnostyczno-informacyjnym ze specjalistą w dziedzinie neurostymulacji celem oceny stanu problemowego pacjenta za pomocą odpowiednich testów psychologicznych, neuropsychologicznych oraz QEEG wykonywanego przez jednego z najlepszych specjalistów w kraju. To wszystko po to, aby jak najdokładniej monitorować postępy terapeutyczne co w bezpośredni sposób przekłada się na zwiększenie efektywności leczenia.

Czas terapii ADHD

Cykl terapeutyczny jest zależny od indywidualnego programu stymulacji oraz specyficznych cech pacjenta tj. wiek, nasilenie się objawów, współwystępujące choroby, zaburzenia. Zazwyczaj odbywa się 3 albo 5 razy w tygodniu o wcześniej ustalonej stałej porze przez najczęściej okres od 3 do 5 tygodni. Jednorazowe spotkanie na którym jest prowadzona stymulacja trwa od 60 minut do 2 h.

Czy wiesz że...?

Sensusmed to jeden z pierwszych ośrodków w Małopolsce stosujących metodę przezczaszkowej stymulacji stałoprądowej pot. zwaną mikropolaryzacją mózgu tDCS (ang. transcranial direct current stimulation tDCS) w leczeniu zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Metoda ta polega na wykorzystaniu słabego prądu (1-2mA) w celu zmian pobudliwości w korze mózgowej. Podczas zabiegu wytwarzane jest pole elektryczne w mózgu modulujące aktywność neuronów.

Z neuropsychologicznego punktu widzenia objawy ADHD są ściśle powiązane z obniżeniem aktywacji w grzbietowo-bocznej korze przedczołowej (DLPFC) oraz w obrębie zakrętu czołowo-dolnego (inferior frontal gyrus – IFG). Leczenie polega więc na normalizacji zaburzonej aktywności w tych obszarach (Siniatchkin i wsp., 2012; Rubia i wsp., 2014). W przypadku ADHD stosuje się stymulację anodalną, a więc wykorzystywane są elektrody dodatnie (anody) (Antal i wsp., 2011, Keeser i wsp., 2011). 

Umów się na wizytę

Możesz do nas zadzwonić lub zarejestrować się online.

! Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-21:00, w sobotę od 10:00 do 16:00. Placówki pracują przez cały tydzień.