Terapia przy ADHD

Dla kogo?

(ADHD) jest jednym z najczęściej rozpoznawanych zaburzeń neurorozwojowych, dotykający 2-7,5 % dzieci w wieku szkolnym i często utrzymujący się w wieku dorosłym. Charakteryzuje się trzema podstawowymi objawami: zaburzeniami uwagi, nadpobudliwością i impulsywnością, z którymi powiązane są deficyty neuropsychologiczne, np. problemy z pamięcią krótkotrwałą czy kontrolą impulsów.

Efekty leczenia ADHD w naszym ośrodku

Stymulacja tDCS jest terapią nieinwazyjną i zupełnie bezpieczną, pozbawioną też skutków ubocznych, jakie występują przy leczeniu farmakologicznym ADHD, jak np. bezsenność, utrata masy ciała.

  • istotne polepszenie koncentracji uwagi
  • poprawa funkcjonowania psychospołecznego poprzez zmniejszenie nadpobudliwości
  • znaczne zmniejszenie impulsywności oraz łagodzenie niepokoju i lęku
  • większa zdolność do przełączania się między zadaniami

Jak przebiega terapia ADHD

  1. Kwalifikacja wstępna u lekarza
  2. Kwalifikacja i konsultacje u specjalisty tDCS
  3. Terapia właściwa

Terapię tDCS poprzedza wizyta u neurologa w celu kwalifikacji do serii zabiegów i wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań do terapii.Terapia poprzedzona jest również spotkaniem diagnostyczno-informacyjnym z terapeutą tDCS. Po ustaleniu obszarów stymulacji zaczyna się cykl terapeutyczny.

Czas terapii ADHD

Cykl terapeutyczny przeważnie trwa od 10 do 20 dni i odbywa się o wcześniej ustalonej stałej porze. Stymulacja w zależności od celu i diagnozy trwa od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Kolejny cykl mikropolarzyacji mózgu w zależności od celu terapii i potrzeb pacjenta jest ustalany indywidualnie.

Czy wiesz że...?

Sensusmed to jeden z pierwszych ośrodków w Małopolsce stosujących metodę przezczaszkowej stymulacji stałoprądowej pot. zwaną mikropolaryzacją mózgu tDCS (ang. transcranial direct current stimulation tDCS) w leczeniu zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Metoda ta polega na wykorzystaniu słabego prądu (1-2mA) w celu zmian pobudliwości w korze mózgowej. Podczas zabiegu wytwarzane jest pole elektryczne w mózgu modulujące aktywność neuronów.

 Z neuropsychologicznego punktu widzenia objawy ADHD są ściśle powiązane z obniżeniem aktywacji w grzbietowo-bocznej korze przedczołowej (DLPFC) oraz w obrębie zakrętu czołowo-dolnego (inferior frontal gyrus – IFG). Leczenie polega więc na normalizacji zaburzonej aktywności w tych obszarach (Siniatchkin i wsp., 2012; Rubia i wsp., 2014). W przypadku ADHD stosuje się stymulację anodalną, a więc wykorzystywane są elektrody dodatnie (anody) (Antal i wsp., 2011, Keeser i wsp., 2011). 

Umów się na wizytę

Możesz do nas zadzwonić lub zarejestrować się online.

! Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-21:00, w sobotę od 10:00 do 16:00. Placówki pracują przez cały tydzień.