Sensusmed Oferta Psychoterapia Terapia grupowa dla dzieci

Terapia grupowa dla dzieci

Dla kogo?

Terapia grupowa dzieci przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z trudnościami w funkcjonowaniu w grupie oraz rozumieniu i przeżywaniu własnych emocji. Wskazania do podjęcia terapii dla dzieci to m.in.:

 • trudności w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych,
 • nadmierna nieśmiałość i wycofanie, 
 • nadmierna ekspansywność w grupie rówieśniczej,
 • poczucie izolacji i “odstawania od grupy” (np. w szkole),
 • obniżone poczucie własnej wartości,
 • trudność zrozumienia i samoregulacji emocji,
 • trudności komunikacyjne w grupie i problemy z uzewnętrznianiem się,
 • trudności w podejmowaniu zadań i prac grupowych,
 • doświadczenie lęku społecznego,

Efekty terapii grupowej

 • Poprawa komfortu funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej
 • Lepsze rozumienie własnych i cudzych zachowań, uczuć, emocji.
 • Umiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji rówieśniczych
 • Poprawa komunikacji własnych uczuć, potrzeb i myśli.
 • Zmniejszenie lęku i stresu przed kontaktami z innymi.

Zapisy oraz informację na temat terapii grupowej dla dzieci można uzyskać telefonicznie pod numerem: 791 727 000 lub mailowo pod adresem: terapiagrupowa@sensusmed.pl 

Jak przebiega terapia grupowa dla dzieci w Sensusmed?

Grupa to bezpieczne i przyjazne miejsce spotkań, gdzie dziecko w kontrolowanych warunkach może realizować swoje potrzeby kontaktu, uczyć się korzystnych sposobów funkcjonowania w relacjach, nabywać i kształtować właściwe wzorce postępowania – niezbędne do budowania bezpiecznych relacji. 

Interpersonalna formuła grupy sprawia, że uczestnicy mogą przyjrzeć się swoim emocjom, potrzebom, trudnościom – bez lęku i presji oceny. Podejście interpersonalne w terapii grupowej dla dzieci polega na skupieniu się na interakcjach pomiędzy uczestnikami. Jest to podejście skoncentrowane na tym, co dzieje się “tu i teraz” pomiędzy uczestnikami grupy. Wspólna zabawa wymusza nawiązywanie relacji, prowokuje sytuacje, w których należy uzewnętrznić emocje, rozwiązać konflikt, zrobić coś wspólnie czy odpowiedzieć na czyjeś potrzeby. W ten sposób dzieci zyskują samoświadomość swoich potrzeb, uczuć, emocji i reakcji. Relacje w grupie – rozwijane w toku swobodnej zabawy – stanowią odzwierciedlenie funkcjonowania psychospołecznego danego uczestnika.

Najważniejszymi celami terapii dla dzieci w grupie jest więc rozwijanie kompetencji społecznych, a także  obserwacja i głębsze zrozumienie trudności dziecka w relacjach z innymi. 

Każda sesja terapii w grupie przebiega następująco: 

 • Rozmowy w kręgu – okazja do poznania się nawzajem dla dzieci, a także wstępnego poznania dzieci przez terapeutę.
 • Swobodna zabawa dzieci.
 • Podczas zabawy spontanicznej mają miejsce momenty „zabawa stop”, podczas których omawiamy, co właśnie się wydarzyło (np. dlaczego doszło do konfliktu, jakie emocje przeżywa druga osoba, jak poradzić sobie ze złością, jak poprosić drugą osobę o coś itp.) – subtelne interpretacje własnych i cudzych zachowań, emocji pomagają dziecku lepiej je zrozumieć oraz uczą zachowań adekwatnych w danych sytuacjach.
  Krąg na pożegnanie – rozmowy podsumowujące i kończące sesję.

Na początku funkcjonowania grupy ustalamy wspólnie zasady na podstawie potrzeb uczestników, tworzymy harmonogram dnia (np. określamy, kiedy jest pora na drugie śniadanie, ile jest czasu na zabawę itp.).

Terapia grupowa dla dzieci – jakie grupy tworzymy? 

Terapia grupowa dla dzieci to niezbędna pomoc dla najmłodszych przejawiających problemy i trudności w funkcjonowaniu w grupie, nawiązywaniu relacji, rozumieniu emocji (własnych i innych ludzi) oraz radzeniu sobie z nimi. Jeśli obserwujesz tego rodzaju symptomy u swojego dziecka i masz poczucie, że pomocna może być terapia grupowa dla dzieci – Kraków i Sensusmed to przyjazne miejsce, w którym możesz się o tym przekonać. Zobacz, jak pracujemy! W naszym ośrodku prowadzimy terapię grupową dla dzieci i młodzieży w dwóch rodzajach grup

Grupy krótkoterminowe 

Są to grupy spotykające się w określonym stosunkowo krótkim czasie (np. przez kilka dni z rzędu w okresie wakacyjnym, dwa weekendy). Grupa nie ma konkretnej, narzuconej struktury (prócz tej spontanicznie tworzonej przez uczestników). 

 • Grupy przeznaczone są dla dzieci i młodzieży, grupy są tworzone min. w oparciu o przedział wiekowy.
 • Czas spotkań grupy krótkoterminowej to 5 dni w wersji wakacyjnej, 2 weekendy w trakcie roku szkolnego podawane we wrześniu danego roku
 • Czas pracy grupowej w danym dniu wynosi 4h zegarowe plus około 30 minut przerwy.
 • Liczebność grupy wynosi 6- 10 osób. 

Grupy długoterminowe (stacjonarne)

Proces terapii grupowej dla dzieci w grupach długoterminowych jest taki  sam, jak w grupie krótkoterminowej (sesje odbywają się także w strukturze “krąg – zabawa – krąg”). Grupa spotyka się przez cały semestr / rok szkolny. Sesje terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu i trwają 1,5 godziny. 

Terminy stałe: 

 • piątek godzina 14.00 * przedział wiekowy: 7-9 lat (1-3 klasa)

Zapisy oraz informację na temat terapii grupowej można uzyskać telefonicznie pod numerem: 791 727 000 lub mailowo pod adresem: terapiagrupowa@sensusmed.pl 

Umów się na wizytę

Możesz do nas zadzwonić lub zarejestrować się online.

! Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-21:00, w sobotę od 10:00 do 16:00. Placówki pracują przez cały tydzień.