Sensusmed Oferta Psychoterapia Psychoterapia poznawczo-behawioralna

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

Dla kogo jest terapia poznawczo-behawioralna (CBT)?

Zastanawiasz się, czy rozwiązaniem dla Ciebie jest psychoterapia poznawczo-behawioralna? Kraków i Sensusmed zaprasza w szczególności osoby cierpiące na:

 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia nastroju,
 • fobie i nerwice,
 • depresję,
 • zaburzenia odżywiania,
 • zaburzenia kompulsywno-obsesyjne,
 • schizofrenię,
 • zespół stresu pourazowego,
 • depresję poporodową,
 • nadmierny i/lub przewlekły stres.

Efekty psychoterapii poznawczo-behawioralnej w naszym ośrodku

 • Redukcja negatywnych objawów psychicznych i poprawa komfortu życia
 • Zwiększenie samoświadomości i lepsza kontrola własnych zachowań
 • Zastąpienie negatywnych przekonań i destrukcyjnych zachowań nowymi, pozytywnymi
 • Polepszenie jego jakości życia i kontaktów z otoczeniem
 • Redukcja zaburzeń psychicznych i zmniejszenie prawdopodobieństwa ich nawrotu
 • Zyskanie nowych zasobów psychicznych i umiejętności radzenia sobie z problemami

Psychoterapia poznawczo-behawioralna należy do najczęściej stosowanych, i najskuteczniejszych metod terapeutycznych. Ma ona zdecydowanie orientację pragmatyczną i jest nastawiona nie tyle na rozpatrywanie przyczyn niewłaściwych schematów zachowań u pacjenta, co na ich zmianę. Ta z kolei polegać ma na wypracowaniu “zdrowych” sposobów reagowania na problemy i trudności psychiczne. Dlatego metoda ta bywa niekiedy określana jako “nauka oduczania”.

Zainteresowała Cię terapia poznawczo-behawioralna? Kraków i Sensusmed zapraszają na sesje terapeutyczne prowadzone przez doświadczonych specjalistów, w intymnej i przyjaznej atmosferze. Poznaj nas i umów się teraz!

Jak przebiega psychoterapia poznawczo-behawioralna

 1. Konsultacja/e o charakterze diagnostycznym
 2. Ustalenie celów i zasad współpracy
 3. Regularne spotkania z terapeutą

Właściwe sesje terapeutyczne CBT mogą odbywać się indywidualnie lub w grupach (terapia grupowa, małżeńska itp.). Podobnie jak w przypadku innych metod, terapia CBT rozpoczyna się od wstępnych konsultacji służących rozpoznaniu problemów pacjenta, ustalenie celów oraz częstotliwości spotkań.  Sesje odbywają się co tydzień lub dwa tygodnie. Pojedyncze spotkanie trwa ok. 60 minut.

Co istotne, tematyka sesji oraz tempo pracy terapeutycznej zależą od samego pacjenta − to on sugeruje terapeucie, o czym chciałby rozmawiać podczas kolejnych spotkań. Zaletą metody CBT jest również to, że pacjent może samodzielnie ćwiczyć i rozwijać umiejętności nabyte podczas sesji także po zakończeniu terapii. Dzięki temu zmniejsza się prawdopodobieństwo nawrotu problemów, zaburzeń czy objawów, z którymi pacjent mierzył się przed terapią. 

Psychoterapia CBT wykorzystuje różne techniki i metody pracy z pacjentem, m.in.:

 • dialog sokratejski,
 • trening relaksacyjny,
 • systematyczne odczulanie (desensybilityzacja) w wyobraźni,
 • naśladowanie (modelowanie),
 • warunkowanie pozytywne,
 • obserwowanie (monitorowanie) i planowanie aktywności,
 • odgrywanie ról,
 • trening asertywności,
 • trening umiejętności społecznych,
 • trening umiejętności rozwiązywania problemów,
 • i wiele innych.

Już teraz zacznij terapię metodą CBT! Kraków i Sesnumed to miejsce, w którym pomożemy Ci odzyskać radość i komfort życia!

Czy wiesz, że...?

Terapia poznawczo-behawioralna wywodzi się z behawioryzmu, nurtu psychologicznego, według którego nasze trudności i zaburzenia psychiczne wynikają z wyuczonych (a więc możliwych do wskazania i zdefiniowania) reakcji na bodźce. Główną ideą podejścia CBT jest więc przekonanie, że zaburzenia zachowania to nic innego, jak utrwalone negatywne reakcje, których po prostu nauczyliśmy się w ciągu życia. 

Chcąc lepiej przybliżyć ten tok rozumowania, możemy powiedzieć iż CBT to podejście, które ma w swych założeniach m.in. przekonanie o tym, że każdego człowieka cechuje indywidualne postrzeganie rzeczywistości. Różnimy się sposobem jej interpretowania oraz tym, w jaki sposób nadajemy osobiste znaczenia przeżywanym sytuacjom. A skoro odbiór rzeczywistości jest kwestią indywidualną − w dużej mierze mamy wpływ na procesy psychiczne warunkujące nasze postrzeganie. Jesteśmy w stanie zmodyfikować nasze reakcje na dane bodźce, np. poprzez uczenie się nowych wzorców zachowań.

Liczne badania naukowe udowadniają, iż poprzez zmianę sposobu myślenia można osiągnąć znaczącą poprawę objawów. Jest to możliwe nawet w przypadku zaburzeń o wyraźnie biologicznym podłożu (jak np. schizofrenia, zaburzenia afektywne dwubiegunowe). Dlatego psychoterapia poznawczo-behawioralna ma na celu uchwycenie nieprawidłowych przekonań i “szkodliwych” mechanizmów interpretowania rzeczywistości przez pacjenta oraz zastąpienie ich nowymi, pozytywnymi. 

Drugorzędne znaczenie w terapii CBT ma poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, skąd wzięły się niekorzystne dla nas sposoby myślenia. Psychoterapia CBT nie skupia się bowiem na ich pochodzeniu, lecz na tym, jak je zmienić.

Terapia poznawczo-behawioralna wykorzystuje wszelkie empirycznie potwierdzone sposoby wpływania na osiąganie pożądanych zmian w sposobie myślenia, odczuwania i zachowania się. Szczególne znaczenie w terapii CBT odgrywa ludzka zdolność do uczenia się (tzw. warunkowanie klasyczne), a także warunkowanie sprawcze (operacyjne, instrumentalne).

Nasi Terapeuci prowadzący tę terapię
Wczytaj więcej
Umów się na wizytę

Możesz do nas zadzwonić lub zarejestrować się online.

! Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-21:00, w sobotę od 10:00 do 16:00. Placówki pracują przez cały tydzień.