• Sensusmed – specjalistyczny ośrodek
  psychoterapii i neurorehabilitacji
 • Jako jedni z pierwszych w Krakowie
  wykorzystujemy najnowszy test inteligencji
  Standford Binet do diagnozy dzieci
Każda chwila
jest dobra, żeby zmienić swoje życie

Sensusmed to specjalistyczny ośrodek, który powstał z myślą o problemach współczesnego człowieka. Świadczymy usługi w zakresie terapii zaburzeń funkcji poznawczych za pomocą nowoczesnych neurotechnologii, prowadzimy psychoterapie dziecięcą, dla dorosłych i młodzieży, terapię par i małżeństw oraz zapewniamy pomoc i wsparcie w pokonaniu zaburzeń psychicznych i kryzysów emocjonalnych.

Zapraszamy do umówienia się na pierwszą konsultację, w czasie której wysłuchamy i uwzględniając Państwa oczekiwania, zaproponujemy najlepszą formę pomocy i wsparcia.

 • Różne typy terapii Psychoterapia indywidualna, terapia par i małżeństw, psychoterapia dziecięca
 • Bezpieczeństwo i skuteczność działania Mikropolaryzacja mózgu (tDCS) innowacja w leczeniu m.in. depresji, fibromialgii i rehabilitacji osób po uszkodzeniu mózgu
 • Specjalistyczna diagnoza psychologiczna dziecka i dorosłego
Oferta

Mikropolaryzacja
mózgu tDCS

Mikropolaryzacja mózgu tDCS – udowodniona skuteczność w leczeniu i poprawie funkcjonowania m.in. w:

 • depresji i zaburzeniach lękowych
 • fibromialgii i bólu przewlekłym
 • uzależnieniach, problemach z łaknieniem
 • zaburzeniach procesów poznawczych po urazach, udarach mózgu np. afazja
 • zaburzeniach funkcji umysłowych w chorobach zwyrodnieniowych mózgowia (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona)
więcej

Beata Bliżanowska-Piersiak

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam Psychologię Stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych w oparciu o podejście psychodynamiczne. Specjalizuje się w pracy z osobami z zaburzeniami osobowości min. zaburzenia narcystyczne, borderline. Zajmuję się również pomocą osobom z zaburzeniami nerwicowymi, depresyjnymi, trudnościami w relacjach i innymi trudnościami życiowymi.

 

więcej o mnie

Damian Służałek

Jestem Psychologiem, certyfikowanym Psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego. Ukończyłem Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie. Pracuję w zawodzie od 10 lat. Obecnie prowadzę psychoterapię w Szpitalu im. Babińskiego w Krakowie i w Poradniach Zdrowia Psychicznego w Krakowie i Wieliczce. Zajmuję się głównie zaburzeniami osobowości u osób dorosłych i nastolatków od 15 r. ż.

więcej o mnie

Agnieszka Nowak

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Pracuję z dziećmi (również małymi, które nie ukończyły sześciu lat), młodzieżą i dorosłymi.
Oferuję prowadzenie psychoterapii w języku angielskim.Ukończyłam studia psychologiczne na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ (ścieżka specjalizacyjna: pomoc psychologiczna i zaburzenia zachowania). Obecnie realizuję całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (IV rok), które jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jestem ponadto absolwentką Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii.

więcej o mnie

dr Natalia Mirska-Tomasz

Jestem psychologiem i psychoterapeutą z wieloletnim doświadczeniem w praktyce psychologicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie na oddziale psychiatrii sądowej, w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno–Konsultacyjnym oraz Fundacji Chorych na SM im. Bł. Anieli Salawy. Zawodowo jestem związana również z Wydziałem Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, gdzie pracuję jako wykładowca.

więcej o mnie

Karolina Półrola

Jestem psychologiem i dyplomowaną psychoterapeutką. Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie na kierunku Psychologia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Szkolenie jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pracuję z osobami dorosłymi, prowadząc spotkania indywidualne. Zajmuję się także  konsultacjami oraz terapią dla par i małżeństw. Prowadzę również psychoterapię i zajęcia wspierające dla dzieci od 6 r.ż. oraz młodzieży.

Za cel stawiam sobie zrozumienie drugiego człowieka, pomoc w rozwiązywaniu problemów natury emocjonalnej, psychicznej. Towarzyszę w przezwyciężaniu trudności życiowych oraz w drodze do wewnętrznej zmiany. Można zgłaszać się także w różnych sytuacjach, gdy konieczna jest pomoc czy wsparcie psychologiczne. Kwestie dotyczące ludzkiej natury i emocjonalności interesowały mnie od zawsze. Z tego powodu wybrałam swoją ścieżkę zawodową.

więcej o mnie

Monika Gzyl

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także psychoterapeutką.
Prowadzę psychoterapię zarówno z osobami dorosłymi jak i z młodzieżą (od 14 roku życia), a także z dziećmi.
W kontakcie z drugą osobą staram się przede wszystkim stworzyć jej możliwość swobodnego mówienia o swoim doświadczeniu, co sprzyja zmniejszaniu jej trudności i cierpienia. Każdą osobę traktuję z pełnym szacunkiem, zapewniając poufność i dyskrecję. Swoją pracę terapeutyczną poddaję także regularnej superwizji u osób z wieloletnim doświadczeniem.

 

 

więcej o mnie

Magdalena Gonera

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam 5-letnie studia na kierunku Psychologia Stosowana na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Umiejętności psychoterapeutyczne zdobyłam w rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne całościowym szkoleniu z psychoterapii systemowej organizowanym przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie. Swoje pierwsze doświadczenia w pracy z pacjentem zdobywałam już jako studentka, na licznych stażach w poradniach psychologicznych. Doświadczenie zawodowe zdobyłam w Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ „Śródmieście” w Krakowie. Swoją pracę poddaję regularnej superrewizji u certyfikowanego superwizora.

więcej o mnie

Anna Majchrzak-Kordylewska

Psycholog, psychoterapeuta, trener kompetencji społecznych. Ukończyłam studia magisterskie w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii  w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie – placówki rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe zarówno w pracy terapeutycznej jak i diagnostycznej oraz doradczo – szkoleniowej. Kompetencje zawodowe rozwijam poprzez systematyczną superwizję swojej pracy oraz udział w szkoleniach i konferencjach naukowych. Pracuje psychoterapeutycznie w paradygmacie systemowym.

 

więcej o mnie

Magdalena Pawłowska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą kierującym się w swojej pracy założeniami nurtu psychodynamicznego oraz wykładowcą akademickim. Posiadam 8 – letnie doświadczenie zawodowe w pracy z parami i pacjentem indywidualnym. Ukończyłam jednolite pięcioletnie studia magisterskie z psychologii stosowanej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim (specjalność: psychologia kliniczna i psychologia sądowa)

więcej o mnie

Kamil Perończyk

Psycholog specjalizujący się w ludzkiej seksualności. W praktyce zajmuje się problemami szeroko pojętego zdrowia psychicznego i seksualnego kierując się zasadami etyki poradnictwa psychologiczno-seksuologicznego. Prowadzi psychoedukację, poradnictwo oraz terapie indywidualne, partnerskie i małżeńskie.
Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Stażysta w Centrum Terapii Lew-Starowicz w Warszawie, uczeń Szkoły Terapii Seksualnej.
Czerpię wiedzę i pozytywne podejście oparte na zasobach i potencjale seksualnym danego układu (związku, relacji) ze szkoły Sex CoachU- World Association of Sex Coaches and Sex Coach Univeristy, w trakcie certyfikacji SexCoacha.

więcej o mnie

Witold Tomasz

Psycholog (specjalność kliniczno-sądowa), certyfikowany neuroterapeuta z zakresu mikropolaryzacji mózgu tDCS, certyfikowany trener Biofeedback EEG i GSR w zastosowaniach klinicznych oraz psychoterapeuta w trakcie 4-letniegoszkolenia w zakresie psychoterapii psychodynamicznej rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.  W swojej praktyce zajmuję się  psychoterapią  dorosłych,  młodzieży i  z powodzeniem wykorzystuję terapie tDCS u osób cierpiących na depresje, zaburzenia lękowe oraz w terapii dzieci i dorosłych ze spectrum Autyzmu,  ADHD, a także u pacjentów z problemami  funkcji poznawczych (koncentracja, uwaga, pamięć) różnego pochodzenia (np. powstałych w wyniku urazów czaszkowo-mózgowych).

W celu rezerwacji i ustalenia terminu na przezczaszkową stymulację tDCS, prosimy o kontakt telefoniczny:

504 288 040

Rejestracja telefoniczna w godzinach :
09.00-21.00 od Poniedziałku do Piątku,
10.00-16.00 Sobota.

więcej o mnie

Małgorzata Piętoń

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Swoją wiedzę zdobywałam w trakcie studiów na kierunku psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Aktualnie jestem w trakcie, całościowego 4-letniego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym(w trakcie IV roku). Regularnie uczestniczę w specjalistycznych kursach i szkoleniach.  Doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej zdobywałam m.in. w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego UJ, Stowarzyszeniu „Środowisko i My” oraz Szpitalu Specjalistycznym im. dr J. Babińskiego.

więcej o mnie

dr hab. Joanna Trzópek

Od kilkunastu lat jestem pracownikiem naukowym Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2001 roku uzyskałam stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii…

więcej o mnie

Już teraz umów się na wizytę

Umów się na wizytę online

LUB ZADZWOŃ

504 288 040

Rejestracja telefoniczna:
- od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-21:00,
- w sobotę i niedzielę od 10:00 do 16:00.