SENSUSMED OŚRODEK PSYCHOTERAPII I NEUROREHABILITACJI

Każda chwila
jest dobra, żeby zmienić swoje życie

sensusmed

Sensusmed to specjalistyczny ośrodek, który powstał z myślą o problemach współczesnego człowieka. Świadczymy usługi w zakresie terapii zaburzeń funkcji poznawczych za pomocą nowoczesnych neurotechnologii, prowadzimy psychoterapie dziecięcą, dla dorosłych i młodzieży, terapię par i małżeństw oraz zapewniamy pomoc i wsparcie w pokonaniu zaburzeń psychicznych i kryzysów emocjonalnych.

Zapraszamy do umówienia się na pierwszą konsultację, w czasie której wysłuchamy i uwzględniając Państwa oczekiwania, zaproponujemy najlepszą formę pomocy i wsparcia.

Różne typy terapii
Psychoterapia indywidualna, terapia par i małżeństw, psychoterapia dziecięca

Bezpieczeństwo i skuteczność działania
Mikropolaryzacja mózgu (tDCS) innowacja w leczeniu m.in. depresji, fibromialgii  i rehabilitacji osób po uszkodzeniu mózgu

Treningi uwagi, pamięci i innych funkcji umysłowych 
Biofeedback w wirtualnej rzeczywistości (VR)
Usługi Więcej

Oferta

Trening Umiejętności Społecznych

Więcej

Terapia Autyzmu tDCS

Więcej

Seksuolog

Więcej

Ból neuropatyczny i fibromialgia

Więcej

Leczenie ADHD tDCS

Więcej

Leczenie Depresji

Więcej

Mikropolaryzacja mózgu

Więcej

Diagnoza Psychologiczna Dzieci

Więcej

Psycholog dziecięcy

Więcej

Terapia rodzinna

Więcej

Biofeedback EEG VR

Więcej

Terapia par i małżeństw

Więcej

Psychoterapia indywidualna

Więcej

Mikropolaryzacja
mózgu tDCS

Mikropolaryzacja mózgu tDCS – udowodniona skuteczność w leczeniu i poprawie funkcjonowania m.in. w:

 • depresji i zaburzeniach lękowych
 • fibromialgii i bólu przewlekłym
 • uzależnieniach, problemach z łaknieniem
 • zaburzeniach procesów poznawczych po urazach, udarach mózgu np. afazja
 • zaburzeniach funkcji umysłowych w chorobach zwyrodnieniowych mózgowia (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona)
więcej

Biofeedback EEG VR

Trening w wirtualnej rzeczywistości

Efektywna pomoc w:

 • problemach szkolnych: zaburzenia koncentracji uwagi
 • nadpobudliwość psychoruchowa
 • impulsywność, ADHD
 • stres, stany wyczerpania psychofizycznego,
 • bezsenność
 • zwiększeniu wydajności procesów
  umysłowych – uwagi, pamięci

Terapia nowej generacji:

10 razy większa wydajność i efektywność treningów niż w klasycznej terapii Biofeedback EEG.

Dla osób chcących :

zwiększyć wydajność procesów umysłowych, podnieść efektywność procesu uczenia się (studenci, maturzyści, gimnazjaliści) i funkcjonowania psychofizycznego (sportowcy, osoby pracujące na obciążających psychicznie stanowiskach).

Damian Służałek

Jestem Psychologiem, certyfikowanym Psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychoterapeutycznego. Ukończyłem Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie. Pracuję w zawodzie od 10 lat. Obecnie prowadzę psychoterapię w Szpitalu im. Babińskiego w Krakowie i w Poradniach Zdrowia Psychicznego w Krakowie i Wieliczce. Zajmuję się głównie zaburzeniami osobowości u osób dorosłych i nastolatków od 15 r. ż.

więcej o mnie

Agnieszka Nowak

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Pracuję z dziećmi (również małymi, które nie ukończyły sześciu lat), młodzieżą i dorosłymi. Ukończyłam studia psychologiczne na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ (ścieżka specjalizacyjna: pomoc psychologiczna i zaburzenia zachowania). Obecnie realizuję całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (ukończony  III rok), które jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jestem ponadto absolwentką Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii.

Praktyki zawodowe realizowałam w Szpitalu Uniwersyteckim i w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam już podczas studiów, pracując środowiskowo z dorosłymi osobami chorującymi psychicznie (Fundacja im. bł. Anieli Salawy) i z dziećmi niepełnosprawnymi i ich rodzinami (Polski Czerwony Krzyż). Mam kilkuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa szkolnego. Obecnie pracuję w Punkcie Interwencji Kryzysowej i w Poradni Zdrowia Psychicznego. Oferuję pomoc w zakresie problemów emocjonalnych i zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, a także w zakresie trudności emocjonalnych (również w przebiegu kryzysu), zaburzeń osobowości i zaburzeń nerwicowych osób dorosłych. Udzielam również konsultacji dla rodziców.

Pracuję zgodnie z wytycznymi kodeksu etycznego psychologa i psychoterapeuty psychodynamicznego, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Należę do Stowarzyszenia Psychoterapeutów Dziecięcych im. D. Winnicotta, do Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Psychodynamicznej, a także do Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Psychodynamicznej.

Oferuję prowadzenie psychoterapii w języku angielskim.

więcej o mnie

dr Natalia Mirska-Tomasz

Jestem psychologiem i psychoterapeutą z wieloletnim doświadczeniem w praktyce psychologicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie na oddziale psychiatrii sądowej, w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno–Konsultacyjnym oraz Fundacji Chorych na SM im. Bł. Anieli Salawy. Zawodowo jestem związana również z Wydziałem Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, gdzie pracuję jako wykładowca.

więcej o mnie

Karolina Półrola

Jestem psychologiem i dyplomowaną psychoterapeutką. Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie na kierunku Psychologia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Szkolenie jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pracuję z osobami dorosłymi, prowadząc spotkania indywidualne. Zajmuję się także  konsultacjami oraz terapią dla par i małżeństw. Prowadzę również psychoterapię i zajęcia wspierające dla dzieci od 6 r.ż. oraz młodzieży.

Za cel stawiam sobie zrozumienie drugiego człowieka, pomoc w rozwiązywaniu problemów natury emocjonalnej, psychicznej. Towarzyszę w przezwyciężaniu trudności życiowych oraz w drodze do wewnętrznej zmiany. Można zgłaszać się także w różnych sytuacjach, gdy konieczna jest pomoc czy wsparcie psychologiczne. Kwestie dotyczące ludzkiej natury i emocjonalności interesowały mnie od zawsze. Z tego powodu wybrałam swoją ścieżkę zawodową.

więcej o mnie

Magdalena Gonera

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam 5-letnie studia na kierunku Psychologia Stosowana na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Umiejętności psychoterapeutyczne zdobyłam w rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne całościowym szkoleniu z psychoterapii systemowej organizowanym przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie. Swoje pierwsze doświadczenia w pracy z pacjentem zdobywałam już jako studentka, na licznych stażach w poradniach psychologicznych. Doświadczenie zawodowe zdobyłam w Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ „Śródmieście” w Krakowie. Swoją pracę poddaję regularnej superrewizji u certyfikowanego superwizora.

więcej o mnie

Anna Majchrzak-Kordylewska

Psycholog, psychoterapeuta, trener kompetencji społecznych. Ukończyłam studia magisterskie w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii  w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie – placówki rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jestem także absolwentką Podyplomowego Studium Pedagogicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Szkoły Trenerów Kompetencji Społecznych Meritum w Katowicach, gdzie uzyskałam Certyfikat Jakości Prowadzonych Szkoleń na poziomie odpowiadającym 5 EQF – European Qualification Framework. Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe zarówno w pracy terapeutycznej jak i diagnostycznej oraz doradczo – szkoleniowej. Kompetencje zawodowe rozwijam poprzez systematyczną superwizję swojej pracy oraz udział w szkoleniach i konferencjach naukowych. Pracuje psychoterapeutycznie w paradygmacie systemowym.

 

więcej o mnie

Magdalena Pawłowska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą kierującym się w swojej pracy założeniami nurtu psychodynamicznego oraz wykładowcą akademickim. Posiadam 8 – letnie doświadczenie zawodowe w pracy z parami i pacjentem indywidualnym. Ukończyłam jednolite pięcioletnie studia magisterskie z psychologii stosowanej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim (specjalność: psychologia kliniczna i psychologia sądowa)

więcej o mnie

Kamil Perończyk

Psycholog specjalizujący się w ludzkiej seksualności. W praktyce zajmuje się problemami szeroko pojętego zdrowia psychicznego i seksualnego kierując się zasadami etyki poradnictwa psychologiczno-seksuologicznego. Prowadzi psychoedukację, poradnictwo oraz terapie indywidualne, partnerskie i małżeńskie.
Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Stażysta w Centrum Terapii Lew-Starowicz w Warszawie, uczeń Szkoły Terapii Seksualnej.
Rozwój ten jest skierowany w kliniczną stronę ludzkiej seksualności i deficytów w obszarach życia seksualnego. Absolwent Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, obecnie jest w trakcie całościowego 4-letniego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
Czerpię wiedzę i pozytywne podejście oparte na zasobach i potencjale seksualnym danego układu (związku, relacji) ze szkoły Sex CoachU- World Association of Sex Coaches and Sex Coach Univeristy, w trakcie certyfikacji SexCoacha.

więcej o mnie

Witold Tomasz

Psycholog (specjalność kliniczno-sądowa) i psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Certyfikowany neuroterapeuta z zakresu mikropolaryzacji mózgu oraz certyfikowany trener Biofeedback EEG (neurofeedback) i GSR w zastosowaniach klinicznych. Prowadzę neuropsychologiczną terapię zaburzeń pamięci, uwagi oraz innych funkcji poznawczych powstałych w wyniku: udarów mózgu, guzów centralnego systemu nerwowego, urazów czaszkowo-mózgowych czy chorób neurodegeneracyjnych, np. choroba Alzheimera.

W celu rezerwacji i ustalenia terminu na Mikropolaryzacje Mózgu prosimy o kontakt telefoniczny:

504 288 040

Rejestracja telefoniczna w godzinach :
08.00-21.00 od Poniedziałku do Piątku,
10.00-16.00 Sobota i Niedziela.

więcej o mnie

Małgorzata Piętoń

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Swoją wiedzę zdobywałam w trakcie studiów na kierunku psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Aktualnie jestem w trakcie, całościowego 4-letniego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym(w trakcie IV roku). Regularnie uczestniczę w specjalistycznych kursach i szkoleniach.  Doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej zdobywałam m.in. w Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego UJ, Stowarzyszeniu „Środowisko i My” oraz Szpitalu Specjalistycznym im. dr J. Babińskiego.

więcej o mnie

dr hab. Joanna Trzópek

Od kilkunastu lat jestem pracownikiem naukowym Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2001 roku uzyskałam stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie psychologii…

więcej o mnie

Już teraz umów się na wizytę

Umów się na wizytę online

LUB ZADZWOŃ

504 288 040

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-21.00. oraz w sobotę i niedzielę od 10.00 do 16.00.