Każda chwila
jest dobra, żeby zmienić swoje życie

Sensusmed to specjalistyczny ośrodek, który powstał z myślą o problemach współczesnego człowieka. Świadczymy usługi w zakresie terapii zaburzeń funkcji poznawczych za pomocą nowoczesnych neurotechnologii, prowadzimy psychoterapie dziecięcą, dla dorosłych i młodzieży, terapię par i małżeństw oraz zapewniamy pomoc i wsparcie w pokonaniu zaburzeń psychicznych i kryzysów emocjonalnych.

Zapraszamy do umówienia się na pierwszą konsultację, w czasie której wysłuchamy i uwzględniając Państwa oczekiwania, zaproponujemy najlepszą formę pomocy i wsparcia.

  • Różne typy terapii Psychoterapia indywidualna, terapia par i małżeństw, psychoterapia dziecięca
  • Bezpieczeństwo i skuteczność działania Mikropolaryzacja mózgu (tDCS) innowacja w leczeniu m.in. depresji, fibromialgii i rehabilitacji osób po uszkodzeniu mózgu
  • Specjalistyczna diagnoza psychologiczna dziecka i dorosłego
Oferta

Przezczaszkowa stymulacja mózgu tDCS

Przezczaszkowa stymulacja prądem tDCS (pot. Mikropolaryzacja mózgu) – udowodniona skuteczność w leczeniu i poprawie funkcjonowania m.in. w:

  • depresji i zaburzeniach lękowych
  • fibromialgii i bólu przewlekłym
  • uzależnieniach, problemach z łaknieniem
  • zaburzeniach procesów poznawczych po urazach, udarach mózgu np. afazja
więcej

Monika Prokulewicz

Jestem psychologiem, pedagogiem specjalnym (resocjalizacyjnym), oligofrenopedagogiem, trenerem umiejętności społecznych oraz psychoterapeutką w trakcie 4-letniego szkolenia specjalistycznego z psychoterapii dzieci i młodzieży w podejściu psychodynamicznym organizowanego przez Laboratorium Psychoedukacji oraz Ośrodek ReGeneRacja. Na co dzień pracuję w sieci krakowskich przedszkoli „Pod Magnolią” jako psycholog dziecięcy.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam jako nauczyciel wspomagający w szkole z oddziałami integracyjnymi, psycholog w sieci przedszkoli oraz praktykantka: na Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu w Szpitalu Klinicznym im. dr J. Babińskiego, w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wielkich Drogach, Interwencyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej dla chłopców w Krakowie, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dzieło Pomocy Dzieciom oraz w Małopolskim Towarzystwie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z „U” (w zakresie oddziaływań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży).
Pracuję w oparciu o podejście psychodynamiczne z dziećmi od 3 roku życia, między innymi z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi oraz z dziećmi w kryzysie (rozwód rodziców, żałoba, itp.).
W swojej pracy kieruję się zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji.
więcej o mnie

Paweł Skrzypek

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie specjalistycznego, czteroletniego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Doświadczenie zawodowe zdobywałem również m.in. w ramach praktyk w Krakowskim Instytucie Psychoterapii oraz w Krakowskim Centrum Zdrowia Psychicznego „Logopromed”. Odbyłem kilkuletnią terapię własną. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Jestem również Instruktorem terapii uzależnień. Prowadzę psychoterapię w nurcie psychodynamicznym. Pracuję zarówno z dorosłymi jak i młodzieżą. W gabinecie pracuję w indywidualnie z osobami doświadczającymi zaburzeń: lękowych, depresyjnych, osobowości a także będącymi w kryzysie. Zapraszam.
więcej o mnie

Ewa Nabagało

Jestem psychologiem, absolwentką Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz psychoterapeutką w trakcie całościowego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ponadto ukończyłam Studium Pedagogicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Obecnie pracuję w Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska-Południe, działającego w ramach Szpitala Klinicznego im. dra Józefa Babińskiego, gdzie zajmuję się wsparciem i poradnictwem psychologicznym, diagnozą oraz prowadzeniem zajęć dla pacjentów w ramach Oddziału Dziennego.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży w oparciu o podejście psychodynamiczne, stosując metodę terapii skoncentrowanej na przeniesieniu (Transference Focused Therapy). Pracuję z Osobami cierpiącymi na zaburzenia: osobowości, nastroju, lękowe, odżywiania, a także doświadczających kryzysu psychicznego lub trudności w relacjach interpersonalnych. Każdą Osobę traktuję w sposób indywidualny, uwzględniając jej unikalne potrzeby.

więcej o mnie

Patrycja Starostka

Jestem absolwentką psychologii (specjalność kliniczna) i psychoterapeutką w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Realizuję także studia podyplomowe na kierunku seksuologia kliniczna.

W nurcie psychodynamicznym szczególne miejsce zajmuje relacja między pacjentem a terapeutą. Podczas terapii pomagam pacjentowi przyjrzeć się jego trudnościom, doświadczeniom i sposobowi funkcjonowania, wskazując przy tym treści, które są poza jego świadomością, a które mogą wiązać się z jego problemami. W aspekcie seksualności szczególnie bliskie jest mi podejście sekspozytywne.

Prowadzę konsultacje i psychoterapię osób dorosłych oraz młodzieży. Każdą osobę traktuję w sposób indywidualny, z uwzględnieniem jej unikalnych potrzeb.  Ważne jest dla mnie, aby sesje odbywały się w atmosferze poczucia bezpieczeństwa i zaufania.

Należę do  Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Istotny jest dla mnie rozwój, w związku z czym stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach naukowych. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Pracując kieruję się zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa.

więcej o mnie

Ewelina Pietrzyk

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyłam jednolite pięcioletnie studia magisterskie o specjalności psychologia kliniczna. Jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży w oparciu o podejście psychodynamiczne. Wykorzystuje model terapii skoncentrowanej na przeniesieniu, która pozwala poznać przyczyny trudności poprzez analizę nieświadomych mechanizmów i konfliktów wewnętrznych, uaktywniających się w relacji terapeutycznej. Pomagam osobom doświadczającym m. in. trudności w relacjach z ludźmi i codziennym funkcjonowaniu, zmagającymi się z zaburzeniami nastroju oraz  zaburzeniami osobowości. W pracy szczególnie ważne jest dla mnie budowanie relacji opartej na zaufaniu i dyskrecji, w której doświadczyć można pełnego zrozumienia.

Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji. Kieruję się zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa. Stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach naukowych z zakresu psychoterapii.

więcej o mnie

Marta Batoryna

Socjoterapeutka, psychoterapeutka w trakcie całościowego szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyłam psychodynamiczne studium socjoterapii i psychoterapii młodzieży. Uzyskałam także tytuł doktora nauk w dyscyplinie biologii, realizując badania z zakresu neurofizjologii i toksykologii. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów. W terapii indywidualnej pracuję w oparciu o podejście psychodynamiczne i psychoterapię skoncentrowaną na przeniesieniu. Współpracuję także z innymi psychoterapeutami jako koterapeutka w terapii par. Na co dzień pracuje z adolescentami i osobami dorosłymi. W swojej pracy zajmuje się głównie leczeniem zaburzeń osobowości, oraz pomocą w kryzysie adolescencji i psychoseksualnością.

W pracy kieruje się kodeksem etyki psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, a własną pracę poddaję regularnym superwizjom.

więcej o mnie

Katarzyna Piętoń

Jestem psychologiem, absolwentką Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie jestem w trakcie kursu Psychoterapii dzieci i młodzieży w ujęciu poznawczo-behawioralnym w Ośrodku Terapii Poznawczo-Behawioralnej Mensana. Specjalizuję się w pracy z dziećmi z zaburzeniami wieku rozwojowego: zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju i emocji, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, ADHD, nadmierna nieśmiałość, zaburzenia adaptacyjne. Szczególnym obszarem moich zawodowych zainteresowań jest diagnoza i terapia dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu.

W codziennej pracy z dziećmi i rodzicami łączę podejście poznawczo – behawioralne z wychowaniem w duchu Pozytywnej Dyscypliny.  Zajmuję się poradnictwem w zakresie trudności rozwojowych i wychowawczych. W ramach pomocy psychologicznej wspieram rodziców w analizie stosowanych strategii wychowawczych oraz pomagam w znalezieniu nowej perspektywy służącej poprawie relacji w rodzinie. Uważam, że kluczem w drodze do wyznaczania i wprowadzania zmian jest atmosfera zaufania i współpracy.

więcej o mnie

Przemek Żak

Jestem psychologiem, absolwentem Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim    w specjalności klinicznej. Ukończyłem szkolenie z przezczaszkowej stymulacji prądem tCS (tACS, tRNS, tDCS).

Doświadczenie zawodowe zdobywałem już w trakcie studiów odbywając liczne staże m.in. na Oddziale Psychiatrii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie czy w Fundacji Hipoterapia zajmującej się pomocą dzieciom z niepełnosprawnościami ruchowymi oraz intelektualnymi. W trakcie ich trwania przeprowadzałem diagnozę i pomagałem pacjentom z depresją, schizofrenią, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości borderline, jak również dzieciom         z zespołem Aspergera, autyzmem i upośledzeniem umysłowym. Prowadziłem liczne zajęcia warsztatowe z zakresu psychoedukacji, psychorysunku, relaksacji czy treningu umiejętności społecznych.

więcej o mnie

Ewelina Jarzębak

Od lat jestem ukierunkowana na psychodynamiczne rozumienie psychiki człowieka. W swojej pracy wykorzystuję założenia metody psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu (transference focused psychotherapy – TFP), w której szczególne znaczenie ma relacja między pacjentem a terapeutą. Pomagam dostrzec uczucia, motywacje i konflikty wewnętrzne, które tkwiąc zablokowane w nieświadomości przyczyniają się do zaburzeń w funkcjonowaniu psychicznym.

Pracuję z osobami dorosłymi oraz młodzieżą zmagającymi się z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi oraz zaburzeniami osobowości, na przykład z cechami borderline lub narcyzmu. Do kontaktu zapraszam osoby, które odczuwają w swoim życiu pustkę, czują się zagubione, przeżywają ciągły niepokój, nie są zadowolone ze swojego codziennego funkcjonowania, przeżywają problemy adaptacyjne.

więcej o mnie

Prof.nadzw.dr hab. Ewa Kocój

Studiowała psychologię i antropologię kulturową na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie jest psychoterapeutą w trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, ukończyła również kurs psychoterapii dzieci i młodzieży w Ośrodku Terapii Poznawczo-Behawioralnej Mensana w Krakowie. Jest trenerką TUS i TUSiŻ (Trening Umiejętności Społecznych, i Życiowych).

Prowadzi terapię w oparciu o podejście  psychodynamiczne lub poznawczo-behawioralne. Pracuje z dziećmi (od lat 3),  młodzieżą, dorosłymi, małżeństwami (parami) i osobami starszymi. Współpracuje również z rodzicami udzielając im wsparcia psychologicznego i psychoedukacji. Udziela pomocy osobom z problemami okresu dziecięcego i dorastania, trudnościami w relacjach międzyludzkich, zaburzeniami lękowymi i  depresyjnymi, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami odżywiania oraz doświadczających kryzysów i trudnych emocji. Pomaga menedżerkom i menadżerom w kryzysach w życiu osobistym i zawodowym, kobietom doświadczającym przemocy, dyskryminacji i mobbingu. Wykorzystuje znajomość psychologii międzykulturowej, z uwzględnieniem szerokiego tła kulturowego i różnic międzykulturowych.

więcej o mnie

Weronika Dziechciowska

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży w oparciu o podejście psychodynamiczne,  stosując metodę terapii skoncentrowanej na przeniesieniu (Transference Focused Therapy). Pracuję przede wszystkim z osobami cierpiącymi na zaburzenia osobowości, a także zaburzenia: lękowe, nastroju, odżywiania, obsesyjno-kompulsywne. Zapraszam również osoby doświadczające kryzysu bądź trudności i cierpienia w codziennym funkcjonowaniu.

W pracy kieruję się zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa, szczególnie zobowiązując się do zachowania anonimowości pacjenta oraz poufności wszelkich treści przekazywanych w obrębie procesu terapeutycznego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

więcej o mnie

Anna Miszczyk

Jestem psychologiem oraz terapeutą uzależnień. Terapii uzależnień uczyłam się w Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, szkole akredytowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), polecaną przez Instytut Psychologii Zdrowia.
Doświadczenie w pracy z pacjentem zdobywałam m.in. pracując w NZOZ Maszachaba w Krakowie, prowadząc terapię indywidualną oraz grupową. Stale rozwijam swoje kwalifikacje personalne i zawodowe uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach.

Prowadzę psychoterapię w koncepcji integracyjnej. Jest mi ona bliska, ponieważ łączy idee, rozwiązania i praktykę z wielu źródeł: teorii społecznego uczenia się, behawioralno-poznawczej, psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej czy też z podejścia psychodynamicznego. W pracy z pacjentem ważne jest dla mnie, by miał bezpieczną przestrzeń do rozmowy o trudnych doświadczeniach w atmosferze zrozumienia oraz pełnej dyskrecji.

więcej o mnie

Katarzyna Supernak

Jestem  absolwentką Psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego ze specjalnością psychoterapia, psychologia kliniczna oraz psychologia kliniczna dziecka.

Prowadzę psychoterapię dla dorosłych oraz młodzieży od 13 roku życia. Pracuję z osobami cierpiącymi przede wszystkim na zaburzenia osobowości, a także cierpiącymi na zaburzenia lękowe, fobie, depresje, zaburzenia nastroju, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia zachowania, zaburzenia odżywiania oraz zmagającymi się z różnymi trudnościami emocjonalnymi lub dysfunkcjami seksualnymi.

Pracuję w nurcie psychodynamicznym w ramach psychoterapii indywidualnej. Prowadzę psychoterapię w języku polskim oraz angielskim.

więcej o mnie

dr Natalia Mirska-Tomasz

Jestem psychologiem i psychoterapeutą z wieloletnim doświadczeniem w praktyce psychologicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie na oddziale psychiatrii sądowej, w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno–Konsultacyjnym oraz Fundacji Chorych na SM im. Bł. Anieli Salawy. Zawodowo jestem związana również z Wydziałem Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, gdzie pracuję jako wykładowca.

więcej o mnie

Magdalena Wyka

Prowadzę terapię w oparciu o podejście psychodynamiczne. Pracuję zarówno z młodzieżą, dorosłymi, ale również z osobami starszymi. Zapraszam osoby doświadczające problemów emocjonalnych, w relacjach z innymi, zmagające się z depresją i lękami, osoby odczuwające dyskomfort i cierpienie w codziennym funkcjonowaniu.

więcej o mnie

Anna Majchrzak-Kordylewska

Psycholog, psychoterapeuta, trener kompetencji społecznych. Ukończyłam studia magisterskie w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii  w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie – placówki rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe zarówno w pracy terapeutycznej jak i diagnostycznej oraz doradczo – szkoleniowej. Kompetencje zawodowe rozwijam poprzez systematyczną superwizję swojej pracy oraz udział w szkoleniach i konferencjach naukowych. Pracuje psychoterapeutycznie w paradygmacie systemowym.

 

więcej o mnie

dr Andrzej Mirski

Jestem psychologiem klinicznym oraz psychoterapeutą. Pracuję przede wszystkim z osobami cierpiącymi na depresje, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, doświadczającymi kryzysów i trudnych emocji, a także poszukującymi nowych obszarów samorealizacji. Specjalizuje się także w terapii i rozwoju psychologicznym osób starszych.

Obecnie doskonale swój warsztat psychoterapeutyczny w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym

Prowadzę terapię w oparciu o relację z pacjentem, dbając o jego komfort i bezpieczeństwo. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji

więcej o mnie

Emila Prochownik

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego i psychoterapeutką. Ukończyłam całościowe szkolenie psychoterapeutyczne, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Psychoterapię prowadzę w nurcie psychoanalitycznym i psychodynamicznym. Uważam, że filarem zawodu terapeuty jest uszanowanie indywidualności jednostki oraz praca w atmosferze wzajemnego szacunku i zrozumienia, oraz zgodnie z zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa.
Pracuję z osobami dorosłymi, z młodzieżą oraz z dziećmi. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

więcej o mnie

Małgorzata Nocuń

Jestem psychologiem, po pięcioletnich jednolitych studiach magisterskich i psychoterapeutą w trakcie czteroletniego szkolenia w zakresie psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Specjalizuję się w pracy z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi i nerwicowymi. Stale podnoszę kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach i konferencjach naukowych, poświęconych wciąż rozwijającej się i skomplikowanej tematyce ludzkiej psychiki. Dbam o komfort i bezpieczeństwo pacjenta. Przestrzegam tajemnicy zawodowej. Zapewniam poufność i dyskrecję.

więcej o mnie

Magdalena Gonera

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam 5-letnie studia na kierunku Psychologia Stosowana na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Umiejętności psychoterapeutyczne zdobyłam w rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne całościowym szkoleniu z psychoterapii systemowej organizowanym przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie. Swoje pierwsze doświadczenia w pracy z pacjentem zdobywałam już jako studentka, na licznych stażach w poradniach psychologicznych. Doświadczenie zawodowe zdobyłam w Poradni Zdrowia Psychicznego NZOZ „Śródmieście” w Krakowie. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora.

więcej o mnie

Małgorzata Piętoń

Jestem psychologiem i psychoterapeutą z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Swoją wiedzę zdobywałam w trakcie studiów na kierunku psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podczas 4 letniej szkoły psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym  – ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Prowadzę psychoterapię indywidualną  oparciu o podejście psychodyanmiczne oraz spotkania o charakterze pomocy psychologicznej i psychoedukacji. W trakcie spotkań stwarzam bezpieczną przestrzeń do rozmów na temat doświadczanych problemów/trudności oraz towarzyszących im emocji. Podczas konsultacji wspólnie zastanawiamy się nad możliwymi rozwiązaniami, a w razie potrzeby także nad wyborem odpowiedniej formy wsparcia terapeutycznego.

W pracy kieruję się zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

więcej o mnie

Monika Gzyl

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także psychoterapeutką. Prowadzę psychoterapię zarówno z osobami dorosłymi jak i z młodzieżą (od 14 roku życia), a także z dziećmi. W kontakcie z drugą osobą staram się przede wszystkim stworzyć jej możliwość swobodnego mówienia o swoim doświadczeniu, co sprzyja zmniejszaniu jej trudności i cierpienia. Każdą osobę traktuję z pełnym szacunkiem, zapewniając poufność i dyskrecję. Swoją pracę terapeutyczną poddaję także regularnej superwizji u osób z wieloletnim doświadczeniem.

 

więcej o mnie

Kamil Perończyk

Psycholog specjalizujący się w ludzkiej seksualności. W praktyce zajmuje się problemami szeroko pojętego zdrowia psychicznego i seksualnego kierując się zasadami etyki poradnictwa psychologiczno-seksuologicznego. Prowadzi psychoedukację, poradnictwo oraz terapie indywidualne, partnerskie i małżeńskie.
Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Stażysta w Centrum Terapii Lew-Starowicz w Warszawie, uczeń Szkoły Terapii Seksualnej. Czerpię wiedzę i pozytywne podejście oparte na zasobach i potencjale seksualnym danego układu (związku, relacji) ze szkoły Sex CoachU- World Association of Sex Coaches and Sex Coach Univeristy, w trakcie certyfikacji SexCoacha.

więcej o mnie

Witold Tomasz

Jestem psychologiem (specjalność kliniczno-sądowa), psychoterapeutą, certyfikowanym neuroterapeuta z zakresu przezczaszkowej stymulacji stało prądowej tDCS, certyfikowanym trener Biofeedback EEG i GSR. Swoją wiedzę dotyczącą zastosowania stymulacji tDCS, tACS, tRNS, mftDCS, zdobywałem m.in. podczas warsztatów szkoleniowych organizowanych przez Neuroelectrics w Barcelonie.

W ośrodku Psychoterapii Sensusmed pracuję również jako psychoterapeuta w modalności psychodynamicznej, w swojej pracy szczególnie ukierunkowany jestem na psychoterapię skoncentrowaną na przeniesieniu(TFP, ang. Transference-Focused Psychotherapy). W tym obszarze zajmuję  się przede wszystkim pracą z pacjentami z zaburzeniami osobowości typu borderline, zburzeniami osobowości typu narcystycznego, anoreksją, bulimią. Prowadzę również psychoterapię młodzieży z trudnościami relacyjnymi, zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi.

Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora. W swojej pracy kieruje się kodeksem etycznym psychoterapeuty oraz etyczno-zawodowy psychologa, dbając o poczucie bezpieczeństwa i komfort pracy pacjenta.

więcej o mnie

Już teraz umów się na wizytę

Umów się na wizytę online

LUB ZADZWOŃ

504 288 040

Rejestracja telefoniczna:
- od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-21:00,
- w sobotę od 10:00 do 16:00 lub rejestracja online