Sensusmed Oferta Psychoterapia

Psychoterapia

Psychoterapia – rozmowa, która leczy

Kiedy jesteś chory, coś Cię boli lub dostrzegasz niepokojące objawy ze strony swojego organizmu – absolutnie normalnym odruchem jest pójście do lekarza-specjalisty. Co jednak w sytuacji, kiedy złe samopoczucie czy dyskomfort nie wiąże się z dolegliwościami fizycznymi, a jedynie ze sferą psychiki czy emocji? Tu także schemat postępowania powinien być podobny, a osobą, która może udzielić Ci pomocy jest psycholog lub psychoterapeuta.

Psychoterapia to forma terapeutycznej rozmowy ze specjalistą, która pomoże Ci dotrzeć do źródła Twoich problemów, zrozumieć ich podłoże, zaakceptować je i przepracować. Dlatego psychoterapia jest spotkaniem z drugą osobą – a zarazem Twoim własnym spotkaniem z samym sobą. Dzięki niej odzyskasz spokój i komfort psychiczny, pozbywając się lęku, poczucia przytłoczenia czy bezsilności.

Kiedy potrzebny Ci jest psycholog lub psychoterapeuta?

Trudności psychiczne na danym etapie życia odczuwa prawie każdy z nas. Niektórzy borykają się z nimi na co dzień – nawet przez wiele lat lub całe życie. U innych dyskomfort psychiczny pojawia się w wyniku przebytej traumy, nagłego lub przewlekłego stresu, przytłoczenia nadmiarem pracy czy obowiązków. Powodów może być bardzo wiele. Zawsze jednak w takiej sytuacji warto zwrócić się po pomoc specjalisty: psychologa czy wykwalifikowanego psychoterapeuty. 

Psychoterapia może okazać się pomocna, gdy:

 • nie możesz poradzić sobie z traumą związaną z przykrym doświadczeniem,
 • odczuwasz przewlekły dyskomfort psychiczny, spadek motywacji, poczucie lęku itp.
 • nie możesz poradzić sobie z emocjami lub nie wiesz, z czego wynikają Twoje emocjonalne reakcje,
 • psychiczny dyskomfort pogarsza jakość Twojego życia (np. stale się zamartwiasz),
 • chciałbyś poprawić relacje lub komunikację z innymi ludźmi,
 • masz subiektywną potrzebę porozmawiania z kimś o Twoich problemach.

Pamiętaj, że psycholog nie ocenia Twoich stanów czy życiowych wyborów – ale w profesjonalny, życzliwy i empatyczny sposób pomaga Ci je przezwyciężyć. W tym, że się z nimi borykasz, nie ma niczego wstydliwego – psychoterapia, jak każde inne leczenie, na pewnych etapach życia może być niezbędne każdemu z nas.

Dla kogo jest psychoterapia? Kraków i Sensusmed pomaga osobom, które:

 • Doświadczają kryzysów psychicznych, zaburzeń nerwicowych, lęku, depresji;
 • Cierpią na zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania, bezsenność, doświadczają problemów seksualnych,
 • przeżywają trudności w relacjach z innymi ludźmi, mają problemy z nawiązywaniem lub podtrzymywaniem bliskich relacji lub relacje te nie przynoszą satysfakcji, a także te które doświadczają kryzysów w związku lub trudnego rozstania, angażują się w tzw. toksyczne relacje,
 • zmagają się z kryzysem życiowym, np. śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, przewlekła choroba somatyczna, borykających się ze stratą,
 • Osoby z niską samooceną, nieśmiałe, które chciałyby poprawić swoje funkcjonowanie w relacjach z innymi,
 • Żyją w rodzinie, w której jest problem alkoholowy lub/i przemoc (osoby współuzależnione, będące w związku z osobą uzależnioną, Dorosłe Dzieci Alkoholików, których doświadczenia z przeszłości ograniczają w prowadzeniu satysfakcjonującego życia).

Korzyści z psychoterapii – spokój i poprawa jakości życia 

Psychoterapia odbywa się zawsze w sposób dyskretny – z pełnym poszanowaniem Twojej intymności. Psycholog nie zadaje Ci pytań z ciekawości, lecz po to, by pomóc Ci rozwikłać Twoje problemy i poprawić Twój stan psychiczny. Dlatego nie warto obawiać się terapeutycznej rozmowy, jaką jest psychoterapia. Kraków i Ośrodek Psychoterapii Sensusmed to przyjazne miejsce, w którym krok po kroku dowiesz się, jak lepiej funkcjonować psychicznie i zamienić emocjonalny dyskomfort na uczucie pewności i spokoju.

Psychoterapia to wielostronne korzyści dla Ciebie:

pozbycie się męczących objawów jak np. lęk, trudność w panowaniu nad emocjami, depresja, osiągnięcie większej stabilności emocjonalnej, lepsze radzenie sobie ze stresem i trudnymi przeżyciami,


bardziej satysfakcjonujące budowanie relacji z innymi ludźmi. Uświadomienie sobie oraz przepracowanie własnych nieadaptacyjnych mechanizmów funkcjonowania, które nie pozwalają Ci żyć adekwatnie i realizować się np. w relacjach z innymi lub zawodowo,


budowanie poczucia wartości opartego na realnych zasobach, lepsze rozumienie swoich zachowań, emocji i potrzeb – co pozwala na bardziej świadome podejmowanie życiowych decyzji, rozwój osobowości i podniesienie jakości życia,


uzyskanie pomocy w przezwyciężaniu traumatycznych wspomnień i wszystkiego co „trzyma” i nie pozwala ruszyć do przodu.

Psychoterapia – Kraków i Ośrodek Psychoterapii Senusmed. Poznaj nas! 

Masz poczucie, że potrzebny Ci zaufany psycholog? Kraków i Sensusmed to miejsce, w którym uzyskasz profesjonalną pomoc w postaci wybranego rodzaju psychoterapii. Jak działamy?

Psychoterapia to seria spotkań z wykwalifikowanym terapeutą, która – zależnie od Twoich potrzeb – może mieć formę krótkoterminową (kilka miesięcy) lub długoterminową. Zanim rozpoczniemy właściwą psychoterapię, niezbędne są 2-3 spotkania wstępne, zwane konsultacjami. Na nich zdiagnozujemy Twój problem i opracujemy indywidualny plan psychoterapii. Co warto wiedzieć?

 • Spotkanie z psychologiem/psychoterapeutą trwa 45-60 min.
 • Sesje psychoterapii odbywają się z indywidualnie dobraną częstotliwością – zwykle 1-2 spotkania w tygodniu.
 • Psychoterapia może mieć formę stacjonarną, jak również online. 
 • W ośrodku oferujemy sesje psychoterapeutyczne prowadzone w nurcie psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym oraz systemowym.

 

Najczęściej zadawane pytania
Czym się różni pomoc psychologiczna od psychoterapii?

Pomoc psychologiczna jest działaniem bardziej o charakterze doraźnym i krótkoterminowym. Zgłaszają się po nią np. osoby, które przeżywają aktualnie kryzys np. po utracie bliskiej osoby, w  wyniku choroby, po utracie pracy i inne, czują się przeciążone różnymi obowiązkami, wydarzeniami lub doświadczają trudności w adaptacji np. do nowego miejsca. Spotkania takie pomagają w obniżyć napięcie emocjonalne, zastanowić się wspólnie nad strategiami możliwych rozwiązań, uporządkować myśli. Praca ta ma również za zadanie zaktywizowanie osobistych zasobów pacjenta.
Psychoterapia jest to praca ukierunkowana na leczenie oraz proces zdrowienia. Zwykle podejmują ją osoby cierpiące z powodu różnych objawów i trudności emocjonalnych lub też osoby, których problemy i trudności wynikają z powtarzających się wzorców zachowań i które w wyniku dłuższej współpracy z terapeutą chcą przyjrzeć się swojemu życiu wewnętrznemu. Psychoterapia służy uzyskaniu głębokiej, trwałej zmiany w tym zmian w osobowości człowieka.

Jak wygląda pierwsza wizyta u psychoterapeuty?

Pierwsza wizyta u psychoterapeuty (zwana też konsultacją psychologiczną/psychoterapeutyczną) jest spotkaniem, w którym prowadzący terapie ma szansę zapoznać się z problemami pacjenta i jego aktualną sytuacją życiową. Na spotkaniu prowadzony jest wywiad dotyczący aktualnie przeżywanych trudności, sytuacji rodzinnej, zawodowej. Pierwsze konsultacje to też czas na wspólne z pacjentem zastanowienie się jaka forma pomocy będzie najbardziej korzystna – czy będzie to psychoterapia, konsultacja u psychiatry a może interwencja kryzysowa. Nie ma jednego ogólnego schematu jak wygląda takie spotkanie, jednak wspólny mianownik stanowi to, że psychoterapeuta zadba o twój komfort i poczucie bezpieczeństwa. Nie musisz się tu obawiać krytyki czy oceny. Spotkanie konsultacyjne jest okazją abyście razem mogli przyjrzeć się twoim problemom i trudnościom, określić je i doprecyzować.

Jaka jest różnica między psychologiem, psychoterapeutą a psychiatra?

Psycholog, psychiatra i psychoterapeuta- wszyscy zajmują się pomocą w zakresie zdrowia psychicznego, mimo to są pomiędzy nimi ważne różnice:
Psycholog to osoba, która ukończyła pięcioletnie studia magisterskie w zakresie psychologii. Zwykle zajmuje się prowadzeniem konsultacji psychologicznych, wsparciem psychologicznym lub interwencją kryzysową, do której prowadzenia powinna również ukończyć określone szkolenie. Psycholog zajmuje się również diagnozą oraz wydawaniem opinii i orzeczeń. Nie prowadzi farmakoterapii ani nie wystawia zwolnienia. Psycholog może być psychoterapeutą po odpowiednim szkoleniu lecz wcale nie musi, podobnie nie każdy psychoterapeuta jest psychologiem.

Psychiatra jest lekarzem, który ukończył specjalizacje z psychiatrii. Głównym obszarem pomocy udzielanej przez lekarza psychiatrę jest diagnoza zaburzeń psychicznych, leczenie farmakologiczne (przepisanie odpowiednio dobranych leków). Lekarz psychiatra posiada również uprawnienia do wystawienia skierowania do szpitala gdy jest to konieczne oraz wystawiania zwolnień lekarskich.

Psychoterapeuta to osoba, która oprócz ukończenia studiów wyższych (najczęściej humanistycznych ) posiada certyfikat jednego z uznanych w Polsce towarzystw psychoterapeutycznych, lub jest w trakcie szkolenia, które prowadzi do uzyskania takiego certyfikatu. Zgodnie z większością europejskich standardów całościowe szkolenie psychoterapeuty obejmuje przygotowanie teoretyczne i praktyczne, staż kliniczny, prace pod okiem superwizora oraz własną psychoterapie. Psychoterapeuta prowadzi terapie w danym nurcie np. psychodynamicznym, systemowym lub poznawczo-behawioralnym oraz swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Kiedy powinienem udać się do psychoterapeuty, a kiedy do psychologa lub psychiatry?

Warto na początek zaznaczyć, że każdy z tych specjalistów może dobrać odpowiednią metodę do twojego problemu. Do psychologa warto udać się gdy widzimy problemy w codziennym funkcjonowaniu, nasze funkcjonowanie psychiczne zaczyna nas niepokoić, chcemy uzyskać diagnozę i dobrać właściwą metodę leczenia lub też omówić konkretny problem z którym się borykamy. Do psychiatry warto udać się kiedy zmagamy się z dużym nasileniem objawów, gdy nasze funkcjonowanie znacząco się obniżyło lub/i występuje zagrożenie naszego zdrowia lub życia, kiedy pojawiają się myśli samobójcze, ciężka depresja, psychozy. Do psychoterapeuty warto zgłosić się gdy niepokoi nas nasze funkcjonowanie psychiczne i chcemy przepracować leżące u jego podstaw czynniki oraz chcemy zmienić dotychczasowe schematy myślenia i działania lub poprawić swoje relacje z innymi.

Czy mogę liczyć na poufność spotkań

Psychoterapeuta zobowiązany jest do przestrzegania zasad kodeksu etycznego psychoterapeuty. Oznacza to, że obowiązuje go tajemnica zawodowa a poufność ma miejsce zarówno podczas terapii jak i po jej zakończeniu.

Co to jest kontrakt psychologiczny?

Jest to zawarta pomiędzy psychoterapeutą a pacjentem umowa określająca zasady współpracy. Zawiera ustalenia dotyczące m.in.: metody leczenia, celu terapii, warunków odwoływania sesji. Często zawiera również określenie możliwych czynników zakłócających terapie i zobowiązanie pacjenta do zaprzestania ich np. nałogowych lub niebezpiecznych zachowań. Dopiero po ustaleniu i obopólnej zgodzie psychoterapeuty i pacjenta odnośnie do treści zawartych w kontrakcie może rozpocząć się psychoterapia.
Celem takiego kontraktu jest z jednej strony określenie celów i wzajemnych oczekiwań z drugiej zaś daje on poczucie sprawczości oraz bezpieczeństwa na przykład poprzez usunięcie czynników zagrażających terapii oraz mogących wpłynąć negatywnie na jej skuteczność.

Czy psychoterapeuta będzie mi mówił co mam zrobić?

Dawanie rad nie leży w zakresie kompetencji psychoterapeuty. W wielu sytuacjach byłoby to nawet szkodliwe. Decyzje w odniesieniu do różnych życiowych kwestii podejmuje pacjent a w terapii podkreślamy rolę jego osobistej odpowiedzialności i autonomii. Rolą terapeuty jest pomoc w procesie zmiany, dochodzeniu do ważnych refleksji nad sobą oraz pokazanie tych obszarów siebie samego lub relacji z innymi, których pacjent nie dostrzega. Terapeuta tworzy przestrzeń aby pacjent sam mógł uczyć się poodejmować decyzje, rozwiązywać swoje problemy i osiągać cele.

Jaki rodzaj terapii będzie dobry dla mnie

Wszystkie nurty terapii czy będzie to nurt psychodynamiczny, systemowy czy poznawczo-behawioralny mają na celu uzyskanie pozytywnej zmiany, jednak mają służące do tego różne drogi oraz podstawy teoretyczne. W Sensusmed stoimy na stanowisku, że rodzaj terapii dobrze jest indywidualnie dobrać do indywidualnych potrzeb pacjenta oraz rodzaju problemu dlatego też jeśli masz wątpliwości odnośnie jaki nurt terapii wybrać udaj się konsultacje do jednego z naszych specjalistów. Podczas takiego spotkania, po omówieniu problemu i twoich indywidualnych potrzeb i oczekiwań zostanie zaproponowana ci praca w określonym nurcie psychoterapii.

Jak długo trwa psychoterapia i czy osiągnę w niej powodzenie

Terapia może trwać od kilku tygodni do kilku lat. To ile będzie trwała terapia zależy przede wszystkim od diagnozy pacjenta, rodzaju trudności i problemów, a także częściowo od danego podejścia w psychoterapii i tego czy zalecona została terapia krótkoterminowa czy długoterminowa.
Proces terapeutyczny wymaga wysiłku oraz poczucia odpowiedzialności za spotkania zarówno ze strony pacjenta jak i terapeuty. Na poprawę ma wpływ wiele czynników leżących głównie po stronie pacjenta jak zaangażowanie, aktywność, regularność spotkań, chęć i gotowość do refleksji nad sobą, przestrzeganie zaleceń.

Umów się na wizytę

Możesz do nas zadzwonić lub zarejestrować się online.

! Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-21:00, w sobotę od 10:00 do 16:00. Placówki pracują przez cały tydzień.