Sensusmed Oferta Diagnoza psychologiczna Diagnoza psychologiczna dzieci

Diagnoza psychologiczna dzieci

Kiedy warto wykonać diagnozę dziecka?

Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i nastolatków w Sensusmed ukierunkowana jest zwłaszcza na obszary takie jak:

 • inteligencja dziecka oraz funkcje i zdolności percepcyjno-motoryczne,
 • badanie dysharmonii rozwojowych u dzieci przedszkolnych,
 • zaburzenia emocjonalne oraz trudności adaptacyjne,
 • ocena ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce u dzieci przedszkolnych,
 • diagnoza ucznia szczególnie zdolnego,
 • diagnoza gotowości przedszkolnej i szkolnej,
 • diagnoza zainteresowań i predyspozycji zawodowych, której celem jest ukierunkowanie w doborze szkoły i zawodu (doradztwo zawodowe),
 • opinie psychologiczne dla sądu np. w sprawach rozwodowych, ofiar przemocy czy alkoholizmu.

Zaobserwowałeś u swojego dziecka niepokojące zmiany w zachowaniu? Dziecko stało się zamknięte w sobie, a może agresywne lub wycofane? A może o trudnościach poinformował Cię wychowawca lub nauczyciel Twojej pociechy? W każdym z tych przypadków należy znaleźć przyczynę trudności, jake przejawiają się w zachowaniach młodego człowieka. Pierwszym i najważniejszym krokiem jest diagnoza psychologiczna dziecka.

Diagnoza psychologiczna dzieci – efekty

 • Określenie poziomu inteligencji, zdolności i cech indywidualnych dziecka.
 • Wskazanie problemów psychologicznych, z jakimi boryka się dziecko.
 • Wyodrębnienie dzieci szczególnie uzdolnionych i określenia ich predyspozycji.
 • Wyodrębnienie możliwych specyficznych trudności edukacyjnych.
 • Uzyskanie indywidualnego planu wsparcia i/lub terapii.
 • Profesjonalna pomoc w orzecznictwie sądowym.

Diagnoza psychologiczna dzieci

Celem diagnozy psychologicznej dzieci jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, jakie wewnętrzne problemy pokazuje dziecko swoim zachowaniem. Badania pomagają także w określeniu udziału czynników organicznych, środowiskowych i psychologicznych w powstawaniu i podtrzymywaniu się nieprawidłowych form zachowania. Tylko dokładna i rzetelna diagnoza dziecka może przynieść efekt w postaci opracowania idealnie dopasowanego do jego problemów i osobowości planu terapii.

W naszym ośrodku diagnozę psychologiczną dzieci prowadzą wyłącznie doświadczeni klinicyści pracujący w oparciu o najnowsze standardy i metody diagnozy. Cechuje nas nie tylko profesjonalizm, ale przede wszystkim empatyczne i indywidualne podejście – tak ważne w pracy z najmłodszymi pacjentami. 

 

Jak przebiega diagnoza psychologiczna dzieci?

 1. 1-2 wstępne spotkania diagnostyczne z rodzicem/ami
 2. 4-6 spotkań diagnostycznych z dzieckiem
 3. Diagnoza i indywidualny plan wsparcia
 

W naszym ośrodku możliwa jest diagnoza dziecka w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz nastolatka (do 18. roku życia). W przypadku młodszych dzieci (do lat 12) na pierwsze spotkanie zapraszamy samych rodziców, natomiast w przypadku młodzieży (13-17) zapraszamy nastolatka wraz z rodzicami już na pierwsze spotkanie.

Na pierwszym spotkaniu psycholog-diagnosta pyta o cel wizyty, a następnie zbiera dokładny wywiad dotyczący dotychczasowego rozwoju i funkcjonowania dziecka, jego relacji z rówieśnikami oraz rodziną. Na podstawie zebranych informacji psycholog-diagnosta wybiera odpowiednie narzędzia potrzebne do przeprowadzenia badania i przedstawia rodzicom przebieg kolejnych spotkań.

W trakcie spotkań diagnostycznych psycholog obserwuje małego pacjenta podczas wykonywania określonych zadań i testów psychologicznych, dobranych indywidualne pod kątem zgłaszanych trudności. Jeśli trzeba, psycholog może zalecić też wizytę u lekarza np. pediatry, psychiatry, endokrynologa, neurologa.

Wręczenie pisemnej opinii i jej omówienie z rodzicami jest ostatnim etapem diagnozy. Psycholog przedstawia wyniki badań i ich interpretację wraz z planem ewentualnego leczenia lub wsparcia jeżeli takie jest wymagane.

Rozmowa w gabinecie specjalisty przebiega zawsze w atmosferze zrozumienia i serdeczności, a także wzajemnej otwartości i szacunku. Nasi psychologowie prowadzą konsultację w taki sposób, aby możliwie zminimalizować stres – zarówno u najmłodszych pacjentów, jak i ich rodziców.

W sytuacjach szczególnych, przed rozpoczęciem procesu właściwej diagnozy, pierwsze spotkanie z dzieckiem ma charakter zapoznawczy. Dotyczy to dzieci bardzo nieśmiałych / lękowych / nadpobudliwych / w spektrum autyzmu, które wymagają adaptacji do nowych warunków.
Diagnoza dziecka zazwyczaj obejmuje 1-2 spotkania z rodzicami oraz od 2 do 4 spotkań z dzieckiem. Czas trwania diagnozy zależy od jej celu oraz tempa pracy dziecka.

Jak się przygotować do spotkania?

Najważniejsze jest, żeby dziecko przed wizytą było wypoczęte i w dobrym stanie zdrowia (wszelkie infekcje mogą negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie dziecka a tym samym na wyniki testów). Zdecydowanie warto dziecku powiedzieć używając języka dostosowanego do jego wieku gdzie i po co idzie oraz czego może się spodziewać. Dla dzieci w wieku przedszkolnym wystarczająca może być informacja że pójdzie poznać nową Panią z którą będzie rozmawiał, bawił się, rysował, rozwiązywał zagadki.

W trakcie pierwszego spotkania z rodzicami Psycholog może pytać o:

 • kwestie zdrowotne – np. czy dziecko choruje przewlekle, czy miało urazy głowy, czy było hospitalizowane itp.,
 • kamienie milowe w rozwoju dziecka – kiedy dziecko zaczęło rozwijać określone funkcje np. kiedy zaczęło mówić,
 • przebieg adaptacji dziecka do przedszkola / szkoły.

Warto więc „odświeżyć” te wszystkie informacje przed wizytą. Przydatna podczas diagnozy psychologicznej dziecka może być wszelka posiadana dokumentacja medyczna i psychologiczna (opinie z poradni, wyniki dotychczasowych badań) a także opinia wychowawcy ze szkoły/przedszkola.

Czy wiesz, że...?

Diagnoza dziecięca – inteligencja i określenia specyficznych zdolności oraz trudności dziecka pomogą Ci w lepszym poznaniu Twojej pociechy i bardziej efektywnej komunikacji oraz pracy z dzieckiem. Mitem jest, że diagnoza psychologiczna dzieci wskazana jest wyłącznie w przypadku trudności rozwojowych. Zdecydowanie warto wykonać ją także u dzieci szczególnie uzdolnionych, a także u każdego dziecka – jako pomoc w wyborze odpowiedniej szkoły czy zawodu. 

Diagnoza dziecięca – inteligencja badana najnowocześniejszym testem Stanford Binet – 5

Jako jedni z pierwszych w Krakowie oferujemy możliwość przebadania dzieci i młodzieży najnowszym testem inteligencji Stamford Binet w przedziale wiekowym od 2 do 18 roku życia. Jest to jeden z najrzetelniejszych i najdokładniejszych testów inteligencji obecnych na rynku – zgodny z normami opracowanymi na podstawie badań ogólnopolskich przeprowadzonych w latach 2016 – 2017. 

Pozwala na wyodrębnienie dzieci wybitnie uzdolnionych, jak również bardzo precyzyjnie różnicuje stopień niepełnosprawności intelektualnej. Diagnoza dziecka testem Stamford Binet jest także niezwykle pomocna w ocenie psychologicznej u dzieci, u których występuje podejrzenie zaburzenia neurorozwojowego.

Umów się na wizytę

Możesz do nas zadzwonić lub zarejestrować się online.

! Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-21:00, w sobotę od 10:00 do 16:00. Placówki pracują przez cały tydzień.