Sensusmed Oferta Psychoterapia Pomoc Psychologiczna i interwencja kryzysowa

Pomoc Psychologiczna i interwencja kryzysowa

Pomoc psychologa i interwencja kryzysowa zalecane są w sytuacji:

 • kryzysu rodzinnego,
 • kryzysu małżeńskiego,
 • przemocy domowej,
 • przemocy seksualnej,
 • utraty (pracy, zdrowia, bliskiej osoby itp.),
 • przeżywanej żałoby,
 • wypadków i katastrof,
 • doświadczenia przestępstwa,
 • silnego lęku i/lub myśli samobójczych.

Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa - Efekty

 • Zmniejszenia cierpienia, lęku, dyskomfortu
 • Zapobiegnięciu rozległym i trwałym następstwem urazu, traumy itp.
 • Wsparcie w odzyskaniu równowagi psychicznej
 • Nauka mechanizmów panowania nad emocjami i oswajania trudności
 • Zapobieganie nawrotom traumatycznych doświadczeń w przyszłości

Pomoc psychologiczna – na czym polega?

Pomoc psychologiczna (interwencja kryzysowa) ma za zadanie jak najszybciej przynieść Ci pomoc i ukojenie w sytuacji kryzysu psychicznego, jakiego doświadczasz. Pierwsza pomoc psychologiczna pozwoli Ci lepiej zrozumieć sytuację, w jakiej się znalazłeś, a także ocenić, czy dotąd podejmowane przez Ciebie działania były skuteczne. Podczas interwencji poznasz także mechanizmy przezwyciężania trudności i nauczysz się wdrażać je we własnym życiu. 

Pamiętaj, że podczas interwencji kryzysowej terapeuta Sensusmed ma za zadanie pomóc Ci przezwyciężyć kryzys oraz zaproponować odpowiednie formy pomocy psychologicznej. Terapeuta nie ocenia Twoich wyborów ani zachowań. Każde spotkanie odbywa się w dyskretnej i przyjaznej atmosferze, która sprzyja spokojnej rozmowie opartej na zaufaniu.

Jak przebiega pomoc psychologiczna? Etapy interwencji kryzysowej

 1. Analiza sytuacji powodującej kryzys
 2. Rozpoznanie Twoich strategii radzenia sobie z kryzysem
 3. Ustalenie celów interwencji
 4. Nauczenie nowych strategii postępowania
 5. Wdrożenie i ewaluacja nowej strategii
 

Jak przebiega interwencja kryzysowa i na jakie rodzaje pomocy psychologicznej możesz liczyć? Pierwszym krokiem jest analiza sytuacji powodującej kryzys, podczas której rozpoznajemy, czy mamy do czynienia z kryzysem ostrym czy chronicznym (przewlekłym).

Dalsza pomoc psychologa polega na rozpoznaniu strategii i działań, które dotąd podejmowałeś, aby poradzić sobie w kryzysie. Terapeuta wraz z Tobą analizuje również efekty i skutki Twoich dotychczasowych działań.

Kolejnym etapem interwencji kryzysowej jest sprawdzenie możliwych preferowanych przez Ciebie rozwiązań – przede wszystkim ustalamy, jaki jest cel interwencji i czy dotychczas udawało Ci się w jakimś stopniu go osiągnąć.

Co jeszcze osiągniesz w procesie pomocy psychologicznej? Przykłady nowych strategii postępowania pozwolą Ci spojrzeć na swoją sytuację na nowo, z zupełnie innej perspektywy. Spojrzenie z dystansu sprawi, że dowiesz się, jakie podjąć działania, by problem rozwiązać.

Finalnym etapem interwencji jest zawarty pomiędzy Tobą a terapeutą “kontrakt” na uczenie się nowych zachowań i wdrażanie nowej strategii postępowania, którą wykorzystasz w swojej sytuacji, by wyjść z kryzysu. Wdrożone formy pomocy psychologicznej i strategie zachowań są następnie poddane ewaluacji – oceniamy ich efekty i skuteczność, a także – w razie potrzeby – odpowiednio je modyfikujemy.

Czy wiesz, że...?

Interwencja kryzysowa może pomóc uchronić Cię przed poważnymi i długofalowymi skutkami kryzysu, które mogą obejmować zarówno problemy psychiczne (od poczucia traumy, aż po myśli samobójcze), jak i inne zdrowotne (somatyczne skutki stresu pourazowego). Nie warto więc czekać i tkwić w trudnej sytuacji – daj sobie pomóc!

Umów się na wizytę

Możesz do nas zadzwonić lub zarejestrować się online.

! Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-21:00, w sobotę od 10:00 do 16:00. Placówki pracują przez cały tydzień.