Sensusmed Oferta Przezczaszkowa stymulacja prądem Personalizacja stymulacji prądem i modelowanie mózgu

Personalizacja stymulacji prądem i modelowanie mózgu

Dla kogo?

Modelowanie mózgu oraz na podstawie jego optymalizacja stymulacji jest zalecana wybranym pacjentom przed podjęciem terapii przeszczaszkową stymulacją prądem. W szczególności warto wykonać modelowanie i na jej podstawie indywidualizowanie stymulacji w przypadku schorzeń neurologicznych takich jak:

 • udary,
 • urazy czaszkowo mózgowe,
 • szumy uszne,
 • występowanie nowotworów,
 • padaczka,
 • w przypadku kiedy inne zaawansowane protokoły stymulacyjne nie działają na objawy depresji,

Efekty terapii opartej na modelach 3d móżgu pacjenta

W Sensusmed jako jedyni w Polsce oferujemy stworzenie modelu 3D mózgu na podstawie obrazów MRI, w celu personalizacji i optymalizacji rezultatów terapii stymulacji mózgu.

 • Uwzględnienie różnic w budowie anatomicznej pacjenta w o parciu o model mózgu 3D pacjenta
 • Zwiększenie dokładności pola elektrycznego co przekłada się na wzrost efektywności terapii
 • Możliwość precyzyjnego ustalenia obszarów poddawanych stymulacji z pominięciem np. obszarów zajętych nowotworem
 • Możliwość efektywnej stymulacji kilku obszarów(sieci neuronalnych) mózgu jednocześnie, w nie których przypadkach jest to wymagane
 • Możliwość optymalnego ustalenia liczby sesji terapeutycznych (co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy!)

Jak przebiega neuroobrazowanie mózgu?

 1. Wywiad zapoznanie się z dokumentacją pacjenta
 2. Tworzenie na podstawie MRI pacjenta modelu 3D mózgu
 3. Opracowanie wyników pozyskanych z badań pacjenta
 4. Spersonalizowanie oraz optymalizacja stymulacji
 5. W drożenie protokołu stymulacyjnego

Po zgromadzeniu dokładnego wywiadu medycznego oraz przeprowadzeniu odpowiednich testów( zalecenie niezbędne testów neuropsychologiczne, psychologiczne i badań np. EEG i QEEG) tworzona jest indywidualna diagnoza, która pozwala na doprecyzowanie potrzeb pacjenta. Opracowanie modelu 3D mózgu pacjenta na podstawie rezonansu magnetycznego głowy pacjenta pozwala na lepszą optymalizację stymulacji, co przekłada się bezpośrednio na zwiększenie skuteczności oraz na satysfakcjonujące efekty w terapii. Stymulacja terapeutyczna jest więc każdorazowo spersonalizowana i dostosowana do rodzaju schorzenia, budowy i funkcjonowania mózgu danego pacjenta.

Obliczeniowe modele mózgu pozwalają uchwycić specyficzną anatomię dla danego pacjenta.
To oparte na modelach spersonalizowane podejście do neuromodylacji stanowi podstawę do medycyny precyzyjnej z tCS, w której modele 3d są wykorzystywane do optymalizacji pól elektrycznych w poszczególnych obszarach zainteresowania tak aby zwiększyć  bezpieczeństwo po przez dodawanie obszarów które ają zostać omineite  i pole elektryczne nie będzie przez nie przechodizzć, oraz uzyskać bardziej skuteczne protokoły stymulacyjne. Przykładowo ustalamy pole tak aby omniać oczy albo obszar zajęty nowotworem. Do tworzenia takich modeli wykorzystujemy obrazy rezonansu magnetycznego T1 i T2 w odpowiednich do tego sekwencjach.

Zbieramy dane na podstawie MRI głowy pacjenta, EEG/QEEG oraz wywiadu i innych niezbędnych danych

Efekt: Wstępne rozpoznanie zmian w mózgu, rozpoznanie objawów, przejęcie wstępnej strategii leczenia

Tworzymy model mózgu 3D głowy pacjenta na postawie jego MRI Głowy. Personalizujemy stymulację poprzez lokalizowanie odpowiednich obszarów do stymulacji oraz optymalizację parametrów protokołu stymulacji

Efekt: Zwiększenie skuteczności stymulacji

Zaczynamy leczenie metodą przezczaszkowej stymulacji prądem tCS, stymulując precyzyjnie wybrane obszary i osiągając dzięki temu zdecydowanie większa efektywność względem klasycznej stymulacji mózgu bez modelowania 3D.

Model terapii stworzony w oparciu o wywiad medyczny, testy, a także zapis badania EEG pozwala z dużą precyzją wskazać obszary, które powinny być stymulowane, a także uniknąć niepotrzebnej stymulacji obszarów niepożądanych.

 

Czy wiesz że?

W Sensusmed jako jedyni w Polsce oferujemy stworzenie modelu 3D mózgu na podstawie obrazów MRI, w celu personalizacji i optymalizacji terapii jaką jest przezczaszkowa stymulacja prądem.

Jak powstaje model 3D mózgu pacjenta?

Neuroobrazowanie mózgu za pomocą rezonansu magnetycznego pozwala na wykonanie zdjęć mózgu pacjenta w różnych sekwencjach. Zaawansowane i specjalistycznie dostosowane neuroobrazowanie, na które kierujemy pacjenta przeprowadzane jest w Krakowie. Po uzyskaniu wyniku badania pacjenta, w naszej placówce Witold Tomasz z wykorzystaniem odpowiednich oprogramowań  tworzy unikalny model 3D mózgu pacjenta.
W kolejnych etapach rozpoczyna się proces optymalizacji stymulacji w zależności od rodzaju prądu i celu terapii.

Jest to nowoczesna, zaawansowana technika która przekłada się na efekty i możliwości terapii.

 

Nasi Terapeuci prowadzący tę terapię
Wczytaj więcej
Umów się na wizytę

Możesz do nas zadzwonić lub zarejestrować się online.

! Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-21:00, w sobotę od 10:00 do 16:00. Placówki pracują przez cały tydzień.