Sensusmed O nas Witold Tomasz
Witold Tomasz
Witold Tomasz

Psycholog (specjalność kliniczno-sądowa), dyplomowany psychoterapeuta po 4 letnim całościowym kursie w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, certyfikowany terapeuta z zakresu przezczaszkowej stymulacji stało prądowej tDCS, certyfikowany trener Biofeedback EEG i GSR. Swoją wiedzę dotyczącą zastosowania stymulacji tDCS, tACS, tRNS, mftDCS, zdobywał m.in. podczas warsztatów szkoleniowych organizowanych przez Neuroelectrics w Barcelonie, gdzie miał okazje uczyć się od światowych pionierów tej metody jak prof. Roi Kadosh, prof. Alvaro Pascal-Leone, prof. Jean-Pascal Lefaucheur. W swojej praktyce z powodzeniem wykorzystuję stymulacje u osób cierpiących na depresje, problemy z łaknieniem (bulimia), zespoły bólu przewlekłego np. fibromialgia, ból fantomowy, neuropatyczny (bóle związane z uszkodzeniem rdzenia kręgowego), zaburzenia związane z motoryką dużą (np. po wypadkowe) a także u pacjentów z problemami  funkcji poznawczych (koncentracja, uwaga, pamięć) różnego pochodzenia (np. powstałych w wyniku urazów czaszkowo-mózgowych, udarów).  Zajmuje się również personalizacją oraz optymalizacją stymulacji m.in. w zakresie tworzenia modeli mózgu 3D pacjenta  na podstawie obrazów uzyskanych za pomocą rezonansu magnetycznego. W tym zakresie jest pionierem w Polsce jeżeli chodzi o zastosowania tych innowacyjnych rozwiązań w praktyce.

Prowadzi również psychoterapie psychodynamiczną. W praktyce szczególnie bliskie jest mu podejście psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu (TFPang. Transference-Focused Psychotherapy). W tym obszarze zajmuję  się przede wszystkim pracą z pacjentami z zaburzeniami osobowości typu borderline, zburzeniami osobowości typu narcystycznego. Prowadzi również psychoterapie młodzieży z trudnościami relacyjnymi, zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi. W swojej pracy kieruje się kodeksem etycznym psychoterapeuty oraz etyczno-zawodowym psychologa, dbając o poczucie bezpieczeństwa i komfort pracy pacjenta.

Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w warsztatach, seminariach dydaktycznych, szkoleniach oraz konferencjach poświęconych problematyce zdrowia psychicznego i wykorzystania nowych neurotechnologii w pomocy pacjentom w walce z chorobą, gdzie także prezentuje wyniki swoich badań (m.in.  „Zastosowanie stymulacji tDCS w leczeniu bólu przewlekłego- studium przypadku” – konferencja Neuroskop, Warszawa [2018], „Przezczaszkowa stymulacja prądem stałym w leczeniu fibromialgii” – Wydział medyczny KAAFM, Kraków [2017] i inne).

Terapie prowadzi pod adresem:

Na Błonie 40, 30-147 Kraków

Umów się na wizytę

Możesz do nas zadzwonić lub zarejestrować się online.

! Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-21:00, w sobotę od 10:00 do 16:00. Placówki pracują przez cały tydzień.