Sensusmed O nas Ewa Kocój
Prof.nadzw.dr hab.
Ewa Kocój
Prof.nadzw.dr hab.
Ewa Kocój

Jest antropologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyła również kurs psychoterapii dzieci i młodzieży w Ośrodku Terapii Poznawczo-Behawioralnej Mensana w Krakowie. Jest trenerką TUS i TUSiŻ (Trening Umiejętności Społecznych, i Życiowych).

Prowadzi terapię w oparciu o podejście  psychodynamiczne lub poznawczo-behawioralne. Pracuje z dziećmi (od lat 3),  młodzieżą, dorosłymi, małżeństwami (parami) i osobami starszymi. Współpracuje również z rodzicami udzielając im wsparcia psychologicznego i psychoedukacji. Udziela pomocy osobom z problemami okresu dziecięcego i dorastania, trudnościami w relacjach międzyludzkich, zaburzeniami lękowymi i  depresyjnymi, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami odżywiania oraz doświadczających kryzysów i trudnych emocji. Pomaga menedżerkom i menadżerom w kryzysach w życiu osobistym i zawodowym, kobietom doświadczającym przemocy, dyskryminacji i mobbingu. Wykorzystuje znajomość psychologii międzykulturowej, z uwzględnieniem szerokiego tła kulturowego i różnic międzykulturowych.

Pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz psychoterapeuty w Sensusmed i Centrum Rozwoju i Psychologii w Mszanie Dolnej. Łączy pracę naukową z praktyką psychoterapeutyczną. Zdobyła doświadczenie naukowe w zakresie badań nad trudnym dziedzictwem i pamięcią kulturową w wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Bałkanów i wynikających z tego problemów indywidualnych i społecznych. Współpracuje ze społecznościami lokalnymi i mniejszościami narodowymi, etnicznymi i religijnymi w Polsce. Pomaga ludziom rożnych kultur i religii.

Stale rozwija swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w warsztatach, szkoleniach, wykładach i konferencjach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Kieruje się zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychoterapeuty. Dba o komfort i bezpieczeństwo pacjenta, z zachowaniem tajemnicy zawodowej.

Terapie prowadzi pod adresem:

 

Na Błonie 40, 30-147 Kraków

 

Umów się na wizytę

Możesz do nas zadzwonić lub zarejestrować się online.

! Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-21:00, w sobotę od 10:00 do 16:00. Placówki pracują przez cały tydzień.